Njord Oppgradering for økt produksjon

Lovende framtid: I forkant av en stor oppgradering forventes produksjonen på Njord å starte opp igjen i 2021.

Del
Wintershall Dea Offshoreplattformen Njord
Wintershall Dea Offshoreplattformen Njord
Foto
Equinor/Øyvind Nesvåg

Njord er et oljefelt som ligger om lag 30 kilometer vest for Draugen i Norskehavet. Produksjonen startet i 1997 fra tre reservoarer (Tilje, Ile og Åre). I starten av 2017 økte Wintershall Dea sine eierandeler i syv lisenser og har nå en andel på 50 %.  Feltet opereres av Equinor. Det er midlertidig stengt i påvente av en større oppgradering.

Wintershall Dea Hurtigfakta Njord Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Njord Norge
Wintershall Dea Offshoreplattformen Njord klipp
Wintershall Dea Offshoreplattformen Njord klipp

Njord A-plattformen har produsert olje og gass fra 1997 til 2016. 

Foto
Equinor/Øyvind Nesvåg

Videreutvikling av feltet

Njord-feltet er bygd ut med en flytende stålinnretning, Njord A, som har integrert bore- og prosessanlegg samt boligkvarter. En omfattende vedlikeholds- og modifikasjonskampanje startet i 2016 for å utvide levetiden og øke utvinningen fra Hyme-feltet og produksjonen fra Njord NWF.

Forlenget levetid

I 2016 ble Njord A-plattformen slept til Kværners verft på Stord for oppgradering. Njord Bravo FSU ble tauet til Kristiansund. Før produksjonen ble midlertidig stanset i 2016, hadde Njord vært i produksjon i 6821 dager, og 54 brønner var boret så langt. Det planlegges 10 nye produksjonsbrønner på feltet. Njord Future-prosjektet omfatter en ombygging av Njord- og Hyme-feltene for å øke utvinningen og forlenge feltenes levetid. I tillegg planlegges utbygging av det nærliggende Bauge-funnet.

Wintershall Dea Nordsjøen Undersjøisk brønnramme Transport
Wintershall Dea Nordsjøen Undersjøisk brønnramme Transport

Njord A har siden 2016 gjennomgått en omfattende oppgradering.

Foto
Equinor/Thomas Sola

Med vår andel på 50 prosent i Njord-feltet er det svært viktig for Wintershall Dea at dette blir et felt som kan fortsette å produsere i mange år fremover.

Alv Solheim
Administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge

Njord Future

En viktig milepæl ble nådd i juni 2017 da Olje- og energidepartementet godkjente Plan for utbygging og drift (PUD) for Njord og Bauge. Kapitalkostnader for begge feltene er rundt 20 milliarder kroner. Forventet produksjonsstart for Njord Future er 2021. Produksjonsfasen forventes å vare til 2040.