Et tett samarbeid

Del
Wintershall Dea employee woman smile
Wintershall Dea employee woman smile
Foto
Wintershall Dea

Våre leverandørers bidrag til verdiskapningen er betydelig. Derfor er samarbeidet mellom leverandører og Wintershall Dea avgjørende. Miljø, energi, arbeidssikkerhet og sosiale standarder er viktige hensyn vi tar i våre leverandørforhold. Våre kontraktører har i tillegg fokus på den rette balansen mellom kvalitet og kostnad.

Wintershall Dea fusjon

Den 1. mai 2019 ble Wintershall-gruppen og DEA-gruppen fusjonert, og dannet Wintershall Dea. 

De to norske selskapene, Wintershall Norge AS og DEA Norge AS, vil inntil videre formelt eksistere som to separate juridiske enheter.  Det er planlagt fusjon av de to selskapene, som forventes ferdigstilt 4. kvartal 2019.

Aktiviteter i Norge

Hovedanskaffelser for Wintershall Norge og DEA Norge i Norge er:

  • Leting, boring og brønn
  • Prosjektutvikling
  • Operasjoner og vedlikehold
  • Konsulentvirksomhet og forretningsstøtte
Dokumenter for leverandører

Som en del av fusjonen mellom Wintershall og DEA, oppdaterer vi alle våre dokumenter. Inntil prosessen er fullført, finner du her alle dokumenter som fortsatt gjelder for leverandører av Wintershall Norge AS og DEA Norge AS.

Leverandørkontakt

Ønsker du å presentere deg selv som ny leverandør, vennligst send en epost til procurement.wino@wintershall.com.

Vi ber deg om å inkludere JQS (Joint Qualification System) registreringskode i eposten din.

Din epost videresendes til korrekt person i Procurement som vil kontakte deg direkte hvis det er aktuelt med videre samarbeid. Vi lagrer kun dine persondata ved interesse og/eller så sant det er nødvendig for å besvare eller møte din forespørsel. Hvis vi fastslår at det ikke er noen treff mellom ditt produkt/tjeneste og vårt behov, vil vi ikke kontakte deg og slette din personlige informasjon.

For ytterligere detaljer rundt retningslinjer for personvern i Wintershall Dea viser vi til avsnittet «Personsvern» nederst på siden.