Endring i Supervisory Board i Wintershall Dea AG

Kassel/Hamburg
Del
Nyhetoppdatering Wintershall Dea
Nyhetoppdatering Wintershall Dea
Foto
Wintershall Dea

German Khan har i dag informert Wintershall Dea AG om at han trekker seg som medlem i Supervisory Board i Wintershall Dea AG med umiddelbar virkning. Alle medlemmer i Supervisory Board ble umiddelbart informert. German Khan vil ikke lenger ha tilgang til konfidensiell informasjon om saker som angår Supervisory Board.

Khan ble nylig ført opp på EUs og Storbritannias sanksjonsliste, og det undersøkes nå hvorvidt dette får konsekvenser for LetterOne som aksjonær i Wintershall Dea AG. Som en forholdsregel blir alle utbetalinger til LetterOne midlertidig stanset.

Wintershall Dea forventer ikke at dette vil ha noe å si for driften av selskapet og fortsetter som før å følge alle gjeldende lover, regler og sanksjoner.

Vi har også fått informasjon fra LetterOne om at Mikhail Fridman og Petr Aven har trukket seg fra styret i LetterOne Holdings SA. Sanksjonerte aksjonærer i LetterOne har ikke lenger noen rettigheter med hensyn til deltakelse eller utbytte.

Det tyske selskapet BASF SE har en aksjeandel på 72,7 % (andel med stemmerett på 67 %). Verken Mikhail Fridman eller Petr Aven har noe mandat i Wintershall Deas styrende organer. Frysingen av Mikhail Fridmans og Petr Avens eiendeler påvirker ikke virksomheten til Wintershall Dea AG.

Både Fridman og Aven står på EUs sanksjonsliste. De er aksjonærer i LetterOne Holdings SA, et selskap som i dag indirekte eier en minoritetsandel av aksjene i Wintershall Dea AG. Wintershall Dea AG er ikke utsatt for sanksjoner, verken direkte eller i kraft av loven. Wintershall Dea AG følger alle gjeldende lover, regler og sanksjoner, og selskapet vil ikke foreta utbetalinger til sanksjonerte personer.

Wintershall Dea AG ledes av konsernledelsen i selskapet og ikke av aksjonærer eller Supervisory Board.

Pressekontakter

Del