Wintershall Dea tildet første CCS-lisens på land i Danmark

Kassel / Hamburg / Copenhagen
Del
Wintershall Dea CCS Licence Denmark
Wintershall Dea CCS Licence Denmark
Foto
Getty Images

Klima-, energi-, og forsyningsdepartementet i Danmark har tildelt Wintershall Dea operatørskapet for CCS-lisensen Greenstore nord for Randers på Jylland. Selskapet setter i gang et omfattende arbeidsprogram for å få etablert CO2-lageret, i samarbeid med partnerne i INEOS Energy Denmark og Nordsøfonden.  

Kassel/Hamburg/København. Med tildelingen av lagringslisenser på land, tar Danmark en ledende rolle i etableringen av en karbonfangst og -lagringsindustri i Europa. Wintershall Dea og partnerskapet i Greenstore vil gjøre sin del for å støtte Danmark i å redusere utslipp av CO2 innenlands og i Europa. 

– Med denne lisenstildelingen tar Danmark en nytt steg i retning i oppbyggingen av en ny grønn industri, samtidig som utslipp av klimagasser blir redusert både i Danmark og Europa. Vi er takknemlige for at Klima-, energi-, og forsyningsdepartementet viser Wintershall Dea tillit ved å tildele selskapet operaørskapet i Greenstore-lisensen. Partnerskapet ser fram til å utvikle lagringsområdet i tett dialog med lokale og nasjonale interessenter, sier Anne-Mette Cheese, Wintershall Deas leder for karbonhåndtering og hydrogen i Danmark.   

Gassum-strukturen, nord for Randers på Jylland, er blitt grundig undersøkt av GEUS (De Nasjonale Geologiske Undersøkelser for Danmark og Grønnland), og er en av fem områder i på land i Danmark som er funnet egnet for lagring av CO2

– Vi har et ambisiøst arbeidsprogram, som omfatter innsamling av seismikk og boring av brønner, for å vurdere sikkerhetsmessige forhold og lagringskapasiteten før vi beslutter etablering av lageret. Oppstartsdato vil bli oppdatert i løpet av prosjektet, sier Marius Brundiers, prosjektleder for Wintershall Deas danske landaktiviteter.     

Hvis myndighetene gir alle nødvendige godkjennelser, forventer partnerskapet første injeksjon i 2029. Lagringskapasiteten er beregnet til å være opptil 250 millioner tonn CO2 i to separate geologiske formasjoner på 2000 til 3000 meters dybde.

– Wintershall Dea ser Danmark, med sitt modne regelverk og store geologiske potensiale, som en naturlig partner i utviklingen av en kommersiell karbonfangst og -lagringsindustri (CCS). Landets nærhet til store utslipper i Tyskland gir et stødig fundament for etableringen av en ny grønn industri, som kan skape jobb- og industrimuligheter i Danmark. Utviklingen av CCS-næringen er helt nødvendig for å nå Danmark og Tysklands klimamål, samtidig som det støtter opp under Europas omfattende miljømål, sier Anne-Mette Cheese. 

Wintershall Dea har tiår med undergrunnserfaring og tette bånd til utslippere i Europa. Dette gir selskapet et unikt fortrinn i oppbyggingen av CCS-industrien.

Selskapet har siden 2008 vært partner i Snøhvit-feltet, hvor CO2 fanges og lagres, i det danske Greensand-prosjektet og i Greenport Scandivia i Hirtsals, samt CCS-prosjekt i Norge. Gjennom sin gass- og oljevirksomhet verden over, har selskapet tung erfaring i trygg prosjektgjennomføring. 

I Danmark har Wintershall Dea stått sammen med 17 andre virksomheter i CCS-verdikjeden med å utvikle nettstedet, hvor faktainformasjon rundt CCS blir presentert.

Partnership i Greenstore: Wintershall Dea (op),40%, INEOS Energy Denmark, 40%, og Nordsøfonden, 20%.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende gass- og oljeselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår. 

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Aksjonærene i Wintershall Dea (BASF og LetterOne) og Harbour Energy plc (Harbour) signerte i desember 2023 en avtale om å overføre hele Wintershall Deas oppstrømsvirksomhet, som består av selskapets eiendeler innenfor produksjon og feltutbygging samt leterettigheter i Norge, Argentina, Tyskland, Mexico, Algerie, Libya (ekskl. Wintershall AG), Egypt og Danmark (ekskl. Ravn) samt Wintershall Deas karbonlagringslisenser, til Harbour. Wintershall Dea og Harbour vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette sin virksomhet som uavhengige selskaper. Transaksjonen planlegges gjennomført i fjerde kvartal 2024, forutsatt blant annet myndighetsgodkjenning i flere land. Se fullstendig pressemelding fra BASF her.

Pressekontakter

Del