Wintershall Dea foretar avskrivning på finansieringen av Nord Stream 2

Kassel/Hamburg
Del
Wintershall Dea Update
Wintershall Dea Update
Foto
Wintershall Dea
  • Det blir ingen videreføring eller oppstart av nye prosjekter i Russland.
  • Betalingstransaksjoner er allerede stanset
  • Kritisk infrastruktur vil fortsatt driftes
  • Felleserklæring fra ansattrepresentanter og konsernledelsen

Konsernledelsen i Wintershall Dea AG har besluttet ikke å videreføre eller starte nye olje- og gassprosjekter i Russland. I tillegg foretas det en avskrivning på rundt 1 milliarder euro på finansieringen av Nord Stream 2.

I en personlig uttalelse i går understreket konsernsjef i Wintershall Dea, Mario Mehren, at den russiske presidentens aggresjonskrig mot Ukraina har rokket ved selve grunnlaget for selskapets arbeid i Russland. Det brutale angrepet medfører ufattelige lidelser og utgjør et vendepunkt.

Som en følge av dette har konsernledelsen i Wintershall Dea AG i dag besluttet:

  • ikke å gå videre med noen nye olje- og gassprosjekter i Russland og å stoppe all planlegging av nye prosjekter
  • i prinsippet å stanse alle betalinger til Russland med umiddelbar virkning
  • å skrive ned finansieringen av Nord Stream 2
  • Wintershall Dea fortsetter aktiviteten i GASCADE Gastransport GmbH. GASCADE opererer en 3 200 km lang gassrørledning i Tyskland: kritisk infrastruktur for gasstransport i Tyskland og Europa.*

Wintershall Dea er fortsatt involvert i de pågående naturgassprosjektene på Yuzhno Russkoye- og Achimov-feltene i Sibir. Prosjektene produserer naturgass for energimarkedet i Europa.

Wintershall Dea er i kontakt med den tyske regjeringen og EU-kommisjonen.

Konsernledelsen i Wintershall Dea AG, ansattrepresentanter og Executive Representative Committee har i dag publisert en felleserklæring om Russlands krig mot Ukraina.

* (Presisering 2.3.2022): Wintershall Dea har fremdeles interesser både i WIGA Group og Nord Stream AG, som eier kritisk infrastruktur for gasstransport i Tyskland og Europa. WIGA Group eier et nettverk av gassrørledninger på mer enn 4 140 km i Tyskland, som opereres av datterselskapene GASCADE Gastransport GmbH, NEL Gastransport GmbH og OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nord Stream AG er operatør for rørledningen Nord Stream 1.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del