Disclaimer

Nettstedet opereres av Wintershall Dea og vi forbeholder oss alle rettigheter til materialet.

Nettstedet som er tilgjengelig og programvaren som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet er gitt til brukere "som den er" uten garantier eller andre former for (direkte eller indirekte) forsikringer. Tilbyder tar intet ansvar for dette så langt det er mulig etter gjeldende lov. Unntatt i tilfelle av forsett skal ikke Wintershall Dea holdes ansvarlig for og fraskriver seg ethvert ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Produktinformasjon eller annen informasjon som er publisert via nettstedet er gitt med utgangpunkt i den kunnskap det har vært mulig for Wintershall Dea å hente inn. Så langt gjeldende lov tillater det er denne informasjonen likevel gitt uten noen garanti eller forsikringer av noe slag som kan gjøre Wintershall Dea ansvarlig for innholdet. Det som er opplyst her reduserer ikke brukerens ansvar for å gjøre egne undersøkelser og tester.

Dersom det ikke spesifikt er gjort skriftlig oppmerksomt på dette, endres ikke Wintershall Deas generelle salgsbetingelser av det som er publisert på nettstedet, dets innhold, materiale og informasjonen som er formidlet der.

Wintershall Dea kan uten varsel endre og/eller avbryte driften av hele eller deler av dette området til enhver tid etter eget skjønn, og påtar seg intet ansvar for å oppdatere nettstedet.

Lenker til eksterne nettsteder (Hyperkoblinger) betyr ikke at Wintershall Dea anbefaler slike tredjeparts nettsteder og Wintershall Dea holdes ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene. Dette skjer på brukerens egen risiko.

Eventuelle krav i forbindelse med nettsiden eller dens bruk skal fortolkes i overenstemmelse med norsk rett, med unntak av dens lovvalgsprinsipper.