En hjørnestein i vår produksjon Et flytende knutepunkt i Norskehavet

Skarv er et av Wintershall Deas viktigste felt. I tillegg til feltets betydelige reserver og olje- og gassproduksjon, er fartøyet et knutepunkt for nærliggende felt og utbygginger. 

Skarv startet produksjonen i 2012, men akkurat i tide. Produksjonen startet nemlig på nyttårsaften. 

Del
Wintershall Dea Skarv: Et flytende knutepunkt i Norskehavet
Wintershall Dea Skarv: Et flytende knutepunkt i Norskehavet
Foto
Credit:Wintershall Dea/Thor Oliversen

Skarv er en av Wintershall Deas viktigste ressurser og ligger i den nordlige delen av Norskehavet. Feltet er her plassert i hjertet av et strategisk kjerneområde som inneholder flere letekonsesjoner, funn, og pågående feltutbygginger. I tillegg til å levere betydelige volumer av olje- og gass, er det et knutepunkt for fremtidige feltutbygginger hvor Wintershall Dea er partner. Ved å produsere mer gass enn olje gjenspeiler Skarv også selskapets strategi om å vektlegge gass. 

Skarv er utviklet med et Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) fartøy som produserer hydrokarboner fra fire forskjellige olje- og gassfelt: Skarv, Idun, Ærfugl og Gråsel. Oljen losses til skytteltankere, mens gassen transporteres til Kårstøterminalen via en 80 km lang rørledning koblet til Åsgård Transportsystem (ÅTS). 

Skarv-partnerskapet består av operatøren Aker BP med en andel på 23,8%, samt Wintershall Dea med 28,1%, Equinor med 36,2%, og PGNIG med 11,9%. 

Ærefugl-feltet er koblet til Skarv FPSO, noe som forbedret karboneffektiviteten (mengden karbondioksid som slippes ut per fat oljeekvivalent) til fartøyet med 30%.
Ærefugl-feltet er koblet til Skarv FPSO, noe som forbedret karboneffektiviteten (mengden karbondioksid som slippes ut per fat oljeekvivalent) til fartøyet med 30%.
Foto
Wintershall Dea

I 2022 startet Skarv en “gassutblåsing» med fokus på produksjon og eksport av naturgass i stedet for å reinjisere den for å støtte oljeproduksjonen. Den planlagte utblåsningen økte gassfokuset i lisensen, etter at produksjonsstart av Ærfugl-feltet i 2020 også ga økte gassvolumer. 

Skarv satellittprosjekt

I 2023 fikk lisenspartnerne i Skarv tillatelse til å fortsette Skarv satellittprosjekt – et prosjekt som innebærer tilknytning av tre nye felt til Skarv FPSO. Wintershall Dea er partner i feltene Alve Nord og Idun Nord, som begge produserer hovedsakelig gass. Det tredje feltet, Ørn, er også et gassfelt. De nye satellittene bidrar til å spre Skarv FPSO sine driftsutgifter til flere lisenser, i tillegg til å forlenge levetiden og senke karbonintensiteten til anlegget. 

De tre nye feltene er et konseptbevis for skalerbarheten til Skarv FPSO. Flere nærliggende funn og letelisenser kan også bli kilden til fremtidige tilknytninger til Skarv.