Aasta Hansteen Gassgiganten

Med et havdyp på nærmere 1300 meter er Aasta Hansteen det dypeste feltet på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Foto
Equinor/Bjørn Ivo Krokeide

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger i Norskehavet, 300 kilometer vest for Bodø. Feltet er den dypeste feltutbyggingen på norsk sokkel, med nesten 1300 meters dyp. Det Equinor-opererte feltet er bygd ut med en spar-plattform (en flytende plattform med vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen) og fire havbunnsrammer. Plattformen veier 70 000 tonn og er dermed størst i verden.

Wintershall Dea Hurtigfakta Aasta Hansteen Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Aasta Hansteen Norge
Wintershall Dea Offshoreplattformen Aasta Hansteen
Wintershall Dea Offshoreplattformen Aasta Hansteen

Aasta Hansteen er bygd ut med en spar-plattform som er den største i verden.

Foto
Equinor/Henning Selstad

Regionalt gassknutepunkt

Produksjonen på Aasta Hansteen startet i desember 2018. Feltet er bygd ut som et knutepunkt for Vøringbasseng-området i Norskehavet. Området er rikt på gass, og funn kan kobles til Aasta Hansteen-innretningen. Irpa-feltet, hvor Wintershall Dea har en andel på 24 prosent, bygges i dag ut med en tilknytning til Aasta Hansten-plattformen. Plattformen kan også være nøkkelen til å få tildelt ytterlige lovende letelisenser i området.

Gasseksport via Polarled

Polared er et 482 km langt gassrør som knytter Aasta Hansteen til Nyhamna gassterminal i Møre og Romsdal. I fremtiden vil andre felt bli koblet til denne infrastrukturen. Rørledningen er den første undervannsrørledningen som krysser Polarsirkelen.

Wintershall Dea Polarled-rørledningen Kyst
Wintershall Dea Polarled-rørledningen Kyst

Polarled-rørledningen transporterer gass til det norske fastlandet.

Foto
Wintershall Dea

Aasta Hansteen og Polarled er en viktig del av selskapets bidrag til sikker forsyning av gass i Europa.

Synnøve Helland
Direktør for ikke-opererte felt i Wintershall Dea i Norge

Stor norsk investering

Aasta Hansteen-utbyggingen kostet 37,5 milliarder NOK (2018-kroner) og genererte ca. 32 millioner timeverk per år.