Aasta Hansteen Gassgiganten

På en dybde nærmere 1300 meter er Aasta Hansteen det dypeste feltet på norsk sokkel.  
Del
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Foto
Equinor/Bjørn Ivo Krokeide

Gassfeltet Aasta Hansteen ligger i Norskehavet, 300 kilometer vest for Bodø. Feltet er den dypeste feltutbyggingen på norsk sokkel, med nesten 1300 meters dyp. Det Equinor-opererte feltet er bygd ut med en spar-plattform (en flytende plattform med vertikalt sylindrisk skrog forankret til havbunnen) og fire havbunnsrammer. Plattformen veier 70 000 tonn og er dermed størst i verden.

Wintershall Dea Quickfact Aasta Hansteen
Wintershall Dea Quickfact Aasta Hansteen
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Wintershall Dea Offshore Platform Aasta Hansteen
Aasta Hansteen er bygd ut med en spar-plattform som er den største i verden.
Foto
Equinor/Henning Selstad
Regionalt gassknutepunkt

Produksjonen på Aasta Hansteen startet i desember 2018. Feltet er bygd ut som et knutepunkt for Vøringbasseng-området i Norskehavet. Området er rikt på gass, og funn kan kobles til Aasta Hansteen-innretningen. Her ligger Wintershall Deas Balderbrå-funn i tillegg til en rekke lovende letelisenser.

Gasseksport via Polarled

Polared er et 482 km langt gassrør som knytter Aasta Hansteen til Nyhamna gassterminal i Møre og Romsdal. I fremtiden vil andre felt bli koblet til denne infrastrukturen. Rørledningen er den første undervannsrørledningen som krysser Polarsirkelen.

Wintershall Dea Polarled Pipeline Coast night
Wintershall Dea Polarled Pipeline Coast night
Polarled-rørledningen transporterer gass til det norske fastlandet.
Foto
Wintershall Dea
Aasta Hansteen og Polarled er en viktig del av selskapets bidrag til sikker forsyning av gass i Europa.
Synnøve Helland
Direktør for ikke-opererte felt i Wintershall Dea i Norge
Stor norsk investering

Aasta Hansteen-utbyggingen kostet 37,5 milliarder NOK (2018-kroner) og genererte ca. 32 millioner timeverk per år.

Relaterte Artikler
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Produksjon

Gjøa: Et Knutepunkt

Gjøa er lokalisert i Q35 området i Nordsjøen, som er et kjerneområde for Wintershall Dea. De opererte feltene Vega og Nova er begge Gjøa satellitter.