Menneskerettigheter Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsgiver, pålitelig samarbeidspartner og en god nabo.

Del
Wintershall Dea Norwegian Transparency Act
Wintershall Dea Norwegian Transparency Act
Foto
shutterstock

Respekt for menneskerettigheter

Respekt for menneskerettigheter er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og vi har som mål å drive vår virksomhet i samsvar med internasjonalt anerkjente menneskerettighetsstandarder, samt viktige arbeids- og sosiale standarder. Disse inkluderer Menneskerettighetserklæringen, OECDs retningslinjer for multinasjonale foretak, Erklæringen til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og trepartserklæringen om generelle retningslinjer for næringslivets menneskerettighetsansvar. Som medlem av FNs Global Compact støtter vi de ti universelle prinsippene, FNs bærekraftsmål og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Vi har søkt veiledning fra dem i utformingen av våre interne prosesser og regelverk.

Du kan finne mer informasjon om Wintershall Deas tilnærming til samfunnsansvar og menneskerettigheter her og generelt om vår forpliktelse til bærekraft her. Du kan lese mer om forventningene til våre leverandører her.

Wintershall Dea Transparency Act
Wintershall Dea Transparency Act
Foto
Wintershall Dea/Isabela Pacini

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger - Åpenhetsloven §5

Her finner du Wintershall Dea Norge AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) § 5. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Forespørsler om opplysninger etter Åpenhetslovens § 6 kan rettes til info-apenhetsloven@wintershalldea.com

Redegjøring for aktsomhetsvurderinger

Redegjørelse etter åpenhetsloven § 5

Du kan si fra

Hvis du har en bekymringsmelding eller opplever negative forhold som ikke er i henhold til våre standarder, vennligst kontakt Wintershall Deas globale varslingskanal. Whistleblower Portal SpeakUp.