Våre Verdier gjør oss sterke

I Wintershall Dea er våre verdier mer enn bare ord. De veileder oss og underbygger vår forpliktelse til å opptre etisk og bærekraftig. Vi er omtenksomme. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.

Del
Wintershall Dea Medarbeiderrygg
Wintershall Dea Medarbeiderrygg
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Ansatte i Wintershall Dea i Norge tror på viktigheten av felles verdier for å styrke mulighetene til å utnytte selskapets fulle potensial.

Dette er våre fire selskapsverdier

Vi er MODIGE og tør å gå utenfor vår egen komfortsone hver dag.
Vi har TILLIT til hverandre og vår fremtid, noe som er avgjørende for å nå våre mål.
Vi er OMTENKSOMME og bryr oss om hverandre, og en trygg og sikker drift er vår høyeste prioritet.
Vi er ÅPNE for nye ideer og hos oss blir de beste løsningene skapt i møte med andre.

I Wintershall Dea er verdiene våre mer enn fagre ord. Verdiene minner oss på å jobbe for det vi tror på og underbygger det ansvaret vi har for å opptre på en etisk og bærekraftig måte. I tillegg til å være gode medborgere, praktiserer vi selskapets verdier ved å ansvarliggjøre teamene våre, benytte ny teknologi og sørge for at sikkerhet, miljøansvar og bærekraft er en del av vårt DNA.

Etikk og etterlevelse

Wintershall Dea i Norge har forpliktet seg til alltid å opptre etisk. Selskapet er en ledende operatør på norsk kontinentalsokkel og er opptatt av å være helt i tet også når det gjelder etisk samhandling med egne ansatte, partnere og verden for øvrig. Wintershall Dea i Norge forplikter seg til å drive virksomheten i tråd med de høyeste etiske standarder. Som en stor aktør på norsk sokkel, med operasjoner innen både olje- og gass, og karbonfangst og -lagring, , må selskapet overholde et av verdens mest robuste regulatoriske regelverk.

Wintershall Dea employees on offshore platform
Wintershall Dea employees on offshore platform

Vi er Wintershall Dea og tror på å etterleve verdiene for å oppnå vårt fulle potensiale.

Foto
Wintershall Dea/Fred Arne Wergeland
Wintershall Dea Verdier Nordsjøen
Wintershall Dea Verdier Nordsjøen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Bærekraft

Wintershall Dea i Norge er opptatt av å forsyne Europa med energi på en mest mulig bærekraftig måte, i tillegg til å bidra til å oppfylle klimamålene. Bærekraftig energiforsyning innebærer å være åpen for bruk av ny teknologi og smarte løsninger i utvikling og drift av energiproduserende felt. Som operatør for fire felt i Norge utnytter Wintershall Dea eksisterende rørledninger og plattformer for å produsere ressursene. På den måten sikrer vi best mulig utnyttelse av ressurser og infrastruktur. Med nye felt av denne typen under bygging, vil Wintershall Dea fortsatt kunne bidra til å dekke Europas langsiktige energibehov. Vi utvikler også en ambisiøs karbonfangst- og lagringsvirksomhet, der vi vil lagre CO2 trygt under Nordsjøen.

Wintershall Dea Kontor Kultur
Wintershall Dea Kontor Kultur

Vi tar vårt ansvar på alvor og støtter en rekke sosiale og kulturelle prosjekter i Norge.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Samfunnsansvar

Wintershall Dea tar sitt ansvar for norske interesser på alvor. Vi satser aktivt på norsk sokkel med mål om langsiktig tilstedeværelse og verdiskapning for det norske samfunnet. Vi ansetter og lærer opp de beste lokale talentene og støtter norsk kunst og kultur, lokale veldedige organisasjoner, samt norske idrettslag. Med hovedkontor i Stavanger er selskapet hovedsponsor for Stavanger Symfoniorkester, en viktig bidragsyter for å bringe klassisk musikk ut til folket. Wintershall Dea støtter også norske kunstnere, og har en imponerende samling kunstverk i Stavanger.