Våre Verdier gjør oss sterke

I Wintershall Dea, er våre verdier mer enn bare ord. De hjelper oss med å stå opp for det vi tror på og underbygger vår forpliktelse til å opptre etisk og bærekraftig. Vi bryr oss. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.

Del
Wintershall Dea Medarbeiderrygg
Wintershall Dea Medarbeiderrygg
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Ansatte i Wintershall Dea i Norge tror på viktigheten av felles verdier for å styrke mulighetene til å utnytte selskapets fulle potensial.

Dette er våre fire bedriftsverdier:
Vi bryr oss. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.

I Wintershall Dea er verdiene våre mer enn fagre ord. Verdiene minner oss på å jobbe for det vi tror på og underbygger det ansvaret vi har for å opptre på en etisk og bærekraftig måte. I tillegg til å være en god medborger, praktiserer vi selskapets verdier ved å ansvarliggjøre teamene våre, utnytte ny teknologi og sørge for at sikkerhet, miljøansvar og bærekraft er en del av vårt DNA.

Wintershall Dea employees on offshore platform
Wintershall Dea employees on offshore platform

Vi er Wintershall Dea og tror på å etterleve verdiene for å oppnå vårt fulle potensiale

Foto
Wintershall Dea/Fred Arne Wergeland
Etikk og Etterlevelse

Wintershall Dea i Norge har forpliktet seg til alltid å opptre etisk. Selskapet er en ledende operatør på norsk kontinentalsokkel og er opptatt av å være helt i tet også når det gjelder etisk samhandling med egne ansatte, partnere og verden for øvrig. Wintershall Dea i Norge, er forpliktet til å drive virksomheten i tråd med de høyeste etiske standarder. Som en stor aktør på norsk sokkel, med operatøransvar for plattformer, boreoperasjoner og bygging av nye produksjonsenheter, må selskapet overholde et av verdens mest robuste regelverk for petroleumsvirksomhet.

Wintershall Dea Verdier Nordsjøen
Wintershall Dea Verdier Nordsjøen

Wintershall Dea anser bærekraft som et sentralt veiledende prinsipp.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Bærekraft

Wintershall Dea i Norge er opptatt av å forsyne Europa med energi på en mest mulig bærekraftig måte. Vi anser det som vårt ansvar å arbeide side om side med aktører i Europa og verden for øvrig for å verne om planeten og vår felles fremtid. Bærekraftig energiforsyning innebærer å være åpen for bruk av ny teknologi og smarte løsninger i utvikling og drift av energiproduserende felt. Som operatør for tre felt i Norge utnytter Wintershall Dea eksisterende rørledninger og plattformer for å produsere ressursene. På den måten sikrer vi best mulig utnyttelse av ressurser og infrastruktur. Med to nye felt av denne typen (Nova og Dvalin) under bygging, vil Wintershall Dea fortsatt kunne bidra til å dekke Europas langsiktige energibehov.

Wintershall Dea Kontor Kultur
Wintershall Dea Kontor Kultur

Vi tar vårt ansvar på alvor og støtter en rekke sosiale og kulturelle prosjekter i Norge.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Samfunnsansvar

Wintershall Dea tar sitt ansvar overfor Norge og norske interesser på alvor. Vi har et langtidsengasjement i Norge og bidrar til det norske samfunnet. Vi ansetter og lærer opp de beste lokale talentene og støtter norsk kunst og kultur, lokale veldedige organisasjoner, samt norske idrettslag. Med hovedkontor i Stavanger er selskapet hovedsponsor for Stavanger Symfoniorkester, en viktig bidragsyter for å bringe klassisk musikk ut til folket. Wintershall Dea støtter også norske kunstnere, og har en imponerende samling kunstverk i Stavanger og Bergen.