HMSK Vårt ansvar som operatør

Vi skal være en trygg, ansvarlig og etisk aktør. Vår høyeste prioritet er null skader på personell, miljø og eiendeler gjennom en godt utviklet sikkerhetskultur. Vi har et tett samarbeid med norske myndigheter for å sikre at alle våre aktiviteter samsvarer med de strengeste HMSK-standarder og tilstreber alltid å være best i klassen.

Del
Wintershall Dea Norskekysten HSM
Wintershall Dea Norskekysten HSM
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Målet vårt er null skade på mennesker, eiendeler og miljø. Som stolt operatør på norsk sokkel tror vi på å gi tilbake til det norske samfunnet og bidra til at olje- og gassindustrien kommer alle til gode. Wintershall Dea har et ufravirkelig mål om å være en operatør som opptrer på en sikker, ansvarlig og etisk måte i Norge. Vi er kompromissløse når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Hensynet til medarbeideres og kollegers trygge arbeidsmiljø kommer alltid først. Vi samarbeider tett med norske myndigheter for å sikre at alle våre aktiviteter samsvarer med de strengeste HMSK-standarder og tilstreber alltid å være best i klassen.

 

Wintershall Dea Office Stavanger inside
Wintershall Dea Office Stavanger inside

The Wintershall Dea-kontoret i Stavanger.

Foto
Wintershall Dea/Aalgaard Fotostudio and Caverion

En trygg arbeidsplass

Sikkerheten til våre ansatte, innleid personell og leverandører har alltid høyeste prioritet. Risikostyring er en kontinuerlig prosess i vår virksomhet. Vi påser at våre installasjoner er bygget etter de best tilgjengelige tekniske og operasjonelle standarder. Innleid personell og leverandører er innforstått med vår sterke oppmerksomhet på sikkerhet. De samarbeider tett med oss for å etterleve de samme strenge standardene for risikostyring.  Våre ansatte, innleid personell og leverandører har myndighet til å stanse operasjoner som kan lede til uønskede hendelser.

Wintershall Dea Employee coast vessel
Wintershall Dea Employee coast vessel

Sikkerhet først: Vi benytter de høyeste standardene i alt vi foretar oss.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

En sunn arbeidsplass

I Wintershall Dea er vi opptatt av at de ansatte skal ha et sunt arbeidsmiljø. Vi sørger for et godt og inspirerende arbeidsmiljø ved å ta høyde for omstendigheter som har innvirkning på våre ansattes velferd. På alle våre norske lokasjoner skal Wintershall Dea sørge for trygge arbeidsplasser der man ikke trenger frykte alvorlig personskade. Samtidig fremmer selskapet et fagmiljø av høy kvalitet som er attraktivt for arbeidssøkere. For oss er kontinuerlig forbering av bedriftshelse avgjørende, ikke bare blant våre ansatte, men også de som er innleide eller kommer fra tredjepart.

Wintershall Dea HSEQ Healthy Workplace
Wintershall Dea HSEQ Healthy Workplace

Miljøledelse og energiledelse

Foto
Wintershall Dea/Bitmap

Med fokus på miljøet

I Wintershall Dea er vi fast bestemt på å spille en nøkkelrolle i energiomstillingen, samt levere rimelig og pålitelig energi til kunder. Målet vårt er å være netto null i våre oppstrømsaktiviteter innen 2030 i henhold til våre respektive feltandeler. Dette vil si at vi må redusere våre direkte og indirekte klimagassutslipp i både opererte og ikke-opererte aktiviteter.  I Norge bidrar vi på ulike måter. Flere av ressursene våre er allerede elektrifisert, der gassturbiner er erstattet med ren energi fra vind eller fra fastlandet - og vi vil elektrifisere flere. Vi har forpliktet oss sterkt til miljøstyring. Vår visjon er å drive virksomheten uten å skade miljøet. For å oppnå dette er miljø- og energiledelse tett integrert i våre planleggings- og beslutningsprosesser på alle nivåer i organisasjonen. I 2017 ble vi som den første olje- og gassoperatøren i Norge sertifisert for energiledelse (ISO 50001).  Samtidig fikk vi miljøledelsesertifisering (ISO 14001). ISO-sertifiseringene hjelper oss å redusere vårt energiforbruk og vår miljøpåvirkning. Vi er også bevisste på å minimere økologisk forstyrrelser og er spesielt opptatt av ikke å skade sårbare habitater, samt bevare biologisk mangfold. For å oppnå dette bruker vi teknologier som har liten innvirkning på miljøet.

EFFEKTIV BRUK AV ENERGI

I Wintershall Dea har vi forpliktet oss til å sikre at alle våre aktiviteter konsekvent er planlagt, designet, operert og vedlikeholdt i henhold til høye standarder. Vi har opprettet et styringssystem hvor vi definere mål for kvalitetsvurdering og sikring av kvalitetsstyring for å sikre at vi tilfredsstiller disse standardene. Styringssystemet vårt fastsetter minimumskravene for ytelse og sørger for at de ansatte i Wintershall Dea har retningslinjer som forklarer hvordan de skal utfører arbeidet sitt. Systemet gjenspeiler også våre forpliktelser overfor myndighetene. Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av alle aktiviteter og prosesser slik at vi kan oppnå kvalitetsmålene vi har satt oss.