HMSK Vårt ansvar som operatør

Sterkt fokus på å være en trygg, ansvarlig og etisk aktør. Vi samarbeide tett med norske myndigheter for å utføre våre aktiviteter til de høyeste internasjonale standarder for HMSK – mens vi alltid streber etter å bli best i klassen.  
Del
People walk coast stones
People walk coast stones
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Målet vårt er null skade på mennesker, eiendeler og miljø. Som stolt operatør på norsk sokkel tror vi på å gi tilbake til det norske samfunnet og bidra til at olje- og gassindustrien kommer alle til gode. Wintershall Dea har et ufravirkelig mål om å være en operatør som opptrer på en sikker, ansvarlig og etisk måte i Norge. Vi er kompromissløse når det gjelder helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMSK). Hensynet til medarbeideres og kollegers trygge arbeidsmiljø kommer alltid først. Vi samarbeider tett med norske myndigheter for å sikre at alle våre aktiviteter samsvarer med de strengeste HMSK-standarder og tilstreber alltid å være best i klassen.

 

Wintershall Dea Office Stavanger inside
Wintershall Dea Office Stavanger inside
Wintershall Dea kontoret i Stavanger.
Foto
Wintershall Dea/Aalgaard Fotostudio and Caverion
EN TRYGG ARBEIDSPLASS

I Wintershall Dea har sikkerheten til våre ansatte, innleid personell og leverandører alltid høyeste prioritet. Vi sørger for kontinuerlig risikostyring i forbindelse med virksomheten og sikrer at våre installasjoner er bygget etter de best tilgjengelige tekniske og operasjonelle standarder. Innleid personell og leverandører er innforstått med vår oppmerksomhet rundt sikkerhet. De samarbeider tett med oss for å etterleve de samme strenge standardene for risikostyring.  Våre ansatte, innleid personell og leverandører har myndighet til å stanse operasjoner som kan lede til uønskede hendelser.

Wintershall Dea Employee coast vessel
Wintershall Dea Employee coast vessel
Sikkerhet først: Vi benytter de høyeste standardene i alt vi foretar oss.
Foto
Wintershall Dea/Morten Berentsen
EN SUNN ARBEIDSPLASS

I Wintershall Dea er vi opptatt av at de ansatte skal ha et sunt arbeidsmiljø. Vi sørger for et godt og inspirerende arbeidsmiljø ved å ta høyde for omstendigheter som har innvirkning på våre ansattes velferd. På alle sine norske lokasjoner skal Wintershall Dea sørge for trygge arbeidsplasser der man ikke trenger frykte alvorlig personskade. Samtidig fremmer selskapet et fagmiljø av høy kvalitet som er attraktivt for arbeidssøkere. For oss er kontinuerlig forbering av bedriftshelse avgjørende, ikke bare blant våre ansatte, men også de som er innleide eller kommer fra tredjepart.

Wintershall Dea Offshore Platform North Sea
Wintershall Dea Offshore Platform North Sea
Miljøledelse og energiledelse
Foto
Wintershall Dea/Morten Berentsen
MED FOKUS PÅ MILJØET

I Wintershall Dea i Norge har vi forpliktet oss sterkt til miljøstyring. Vår visjon er å drive virksomheten uten å skade miljøet. For å oppnå dette er miljø- og energiledelse tett integrert i våre planleggings- og beslutningsprosesser på alle nivåer i organisasjonen. I 2017 ble vi som den første olje- og gassoperatøren i Norge sertifisert for energiledelse (ISO 50001).  Samtidig fikk vi miljøledelsesertifisering (ISO 14001). ISO-sertifiseringene vil hjelpe oss med å redusere vårt energiforbruk og vår miljøpåvirkning. Vi har også oppmerksomhet rundt å minimere økologisk forstyrrelser og er spesielt opptatt av ikke å skade sårbare habitater samt bevare biologisk mangfold. For å oppnå dette bruker vi teknologier som har liten innvirkning på miljøet.

EFFEKTIV BRUK AV ENERGI

I Wintershall Dea har vi forpliktet oss til å sikre at alle våre aktiviteter konsekvent er planlagt, designet, operert og vedlikeholdt i henhold til høye standarder. Vi har opprettet et styringssystem hvor vi definere mål for kvalitetsvurdering og sikring av kvalitetsstyring for å sikre at vi tilfredsstiller disse standardene. Styringssystemet vårt fastsetter minimumskravene for ytelse og sørger for at de ansatte i Wintershall Dea har retningslinjer som forklarer hvordan de skal utfører arbeidet sitt. Systemet gjenspeiler også våre forpliktelser overfor myndighetene. Vi har forpliktet oss til kontinuerlig forbedring av alle aktiviteter og prosesser slik at vi kan oppnå kvalitetsmålene vi har satt oss.

Relaterte Artikler
Wintershall Dea Employee backside
Hva vi tror på

Våre Verdier

I Wintershall Dea, er våre verdier mer enn bare ord. De hjelper oss med å stå opp for det vi tror på og underbygger vår forpliktelse til å opptre etisk og bærekraftig. Vi bryr oss. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.
 
Wintershall Dea production site offshore platform
Hvem vi er

Vår visjon

Wintershall Dea er en av Norges største olje-og gassprodusenter og en pålitelig partner.