Nova Leverer undervannsproduksjon

Nova styrker Wintershall Deas posisjon som en ledende aktør innen undervannsproduksjon.

Del
Wintershall Dea support vessel subsea template
Wintershall Dea support vessel subsea template
Foto
Wintershall Dea/Rolf Skjong

Nova-feltet, som startet produksjonen i sommeren 2022, er bygget ut med to havbunnsrammer koblet til den eksisterende Gjøa-plattformen. Bruk av eksisterende infrastruktur er en økonomisk fornuftig løsning, som legger til rette for fremtidige tilknytningsmuligheter og som øker den økonomiske levetiden og lønnsomheten for Gjøa-feltet, der Wintershall Dea har en eierandel på 28 prosent. Nova forsynes med vannkraft fra land via Gjøa, noe som fører til et lavere CO2 utslipp.

Den bærekraftige utbyggingsløsningen skaper en vinn-vinn-situasjon for Wintershall Dea, partnerne på Nova, som består av Sval Energi, Pandion Energy Norge og OKEA, Gjøa-lisensen, og det norske samfunnet.

Wintershall Dea Norway Quickfact Nova
Wintershall Dea Norway Quickfact Nova
Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Nova Field Norway
Wintershall Dea Nova Field Norway

Nova er bygget ut med to havbunnsrammer koblet til Gjøa-plattformen.

Foto
Wintershall Dea

Om Nova

Nova ligger rundt 120 kilometer nordvest for Bergen og rundt 17 kilometer sørvest for Gjøa. Vanndybden er omtrent 370 meter. Nova-feltet består av to havbunnsrammer, én med tre brønner for oljeproduksjon og én med tre brønner for vanninjeksjon, knyttet til Gjøa-plattformen. Den Neptune Energy-opererte vertsplattformen sørger for gassløft og vanninjeksjon til feltet, og mottar hydrokarboner fra Nova.

De utvinnbare bruttoreservene på feltet anslås til omtrent 90 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje.

Olje fra Nova transporteres fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass eksporteres via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Utbygging av vårt kjerneområde

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, i Q35-området som er et kjerneområde for Wintershall Dea. Nova er et satellittfelt til Gjøa-plattformen i likhet med Vega, som også er koblet til den samme installasjonen. Kombinert med en rekke lovende funn og letelisenser ser det svært lyst ut med tanke på fortsatt vekst i området.

Nova

Utlasting av den 740 tonn tunge topside-modulen

Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea NOVA Topside

Nova

Utlasting av den 740 tonn tunge topside-modulen

Foto
Wintershall Dea

Video

Subseateknologi: Hvordan Nova-feltet produserer hydrokarboner – en oversikt

Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Graphic Animation Video

Video

Subseateknologi: Hvordan Nova-feltet produserer hydrokarboner – en oversikt

Foto
Wintershall Dea