Nettstedsinfo

Den 1. mai 2019 ble Wintershall-gruppen og DEA-gruppen fusjonert, og dannet Wintershall Dea.

De to norske selskapene, Wintershall Norge AS og DEA Norge AS, vil inntil videre formelt eksistere som to separate juridiske enheter.  Det er planlagt fusjon av de to selskapene, som  forventes ferdigstilt 4. kvartal 2019.

Wintershall Norge AS

Jåttåflaten 27
4020 Stavanger
Norge
Telefon: +47 51 82 24 00

info[at]wintershall.no

DEA Norge AS

Løkkeveien 103
4007 Stavanger
Norge
Telefon: +47 51 76 54 00

firmapost.norge[at]dea-group.com

Wintershall Dea GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 160
34119 Kassel
Telefon: +49 561 301-0
Faks: +49 561 301-1702

Überseering 40
22297 Hamburg
Telefon: +49 40 6375-0
Faks: +49 40 6375-3162

info[at]wintershalldea.com

Registrert kontor: Celle
Registrert domstol: Lüneburg District Court (HRB 200519)
Merverdiavgift ID-nummer: DE 814756974

Styreleder
Dr. Hans-Ulrich Engel

Konsernledelse
Mario Mehren (Leder)
Dawn Summers
Thilo Wieland
Hugo Dijkgraaf
Paul Smith

Ansvarlig for innhold i følge seksjon 55 (2) i «State Boradcasting Treaty» (RStV):

Michael Sasse
Wintershall Dea GmbH
Senior Vice President Corporate Communications
Friedrich-Ebert-Straße 160
34119 Kassel
Telefon: +49 561 301-0
Faks: +49 561 301-1321
press[at]wintershalldea.com

Sosiale medier:
Denne juridiske informasjonen gjelder også Wintershall Dea-konsernets aktivitet på sosiale medier:

https://facebook.com/wintershalldea
https://facebook.com/wintershalldea.de
https://twitter.com/wintershalldea
https://twitter.com/Dwintershalldea
https://linkedin.com/company/wintershalldea
https://xing.com/companies/wintershalldeagmbh
https://instagram.com/wintershalldea
https://youtube.com/channel/UCje_eGYF31gCVmmNj-Njy1A

Publiseringssystem: Drupal