Leting Grunnlaget for vår suksess

Lidenskap, kunnskap og avansert teknologi: Nøkkelen til å finne olje og gass.

Del
Wintershall Dea Norge Fyr Kysten
Wintershall Dea Norge Fyr Kysten
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea satser på en variert lisensportefølje. Vi sikrer andeler i kjerneområder nær eksisterende lisenser og leter etter nye felt som kan bygges ut i løpet av de neste tiårene. Det vil være en miks av prospekter i forskjellige områder, ulike geologiske letemodeller og nærfeltleting for å få maksimalt ut av eierskapet i eksisterende felt. De siste årene har vi hatt suksess med denne strategien, og gjort funn i områder nær eksisterende infrastruktur. I dag bygges disse funnene ut til nye felt. Med letelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har Wintershall Dea en portefølje som utnytter mulighetene langs hele den norske sokkelen. Man kan aldri være sikker på suksess når det kommer til leting, men med Wintershall Deas engasjerte og kunnskapsrike geologer og geofysikere, og bruk av avanserte teknologier har selskapet gode muligheter for funn av olje eller gass.

Nordsjøen

Omfattende infrastruktur gir gode muligheter for tilknytninger til eksisterende felt

Norskehavet

Betydelig vekstområde med solid infrastruktur og uutforskede områder

Barentshavet

Inneholder mer enn halvparten av Norges uoppdagede ressurser

Leting basert på kunnskap

Boring er den eneste sikre måten å påvise gass og olje på. Men før man går i gang med arbeidskrevende og kostbare borekampanjer, innhenter selskapet så mye kunnskap og informasjon som mulig for å øke sjansen til å lykkes. Geologer og geofysikere analyserer seismiske og andre data om reservoaregenskaper for å avgjøre om et prospekt er modent for boring.

Wintershall Dea borerigg Nordsjøen
Wintershall Dea borerigg Nordsjøen

Boring er den eneste måten å finne hydrokarboner på.

Foto
Wintershall Dea/Harald Pettersen

Høring: Havstjerne CO2-lagring, program for konsekvensutredning

Forslaget til utredningsprogram er ett av de første stegene i prosessen for utvikling av kommersielle CO2-lager på norsk sokkel. Forslaget er utarbeidet i henhold til siste veileder for PUD/PAD for petroleumsvirksomhet. Utredningsprogrammet presenterer planlagt utbyggingsløsning, tidsplaner og tema som vil bli utredet nærmere i konsekvensutredningen.

I samråd med Energidepartementet (ED) er høringsfristen satt til 12 uker, med høringsfrist torsdag 23. mai. 
Eventuelle kommentarer eller merknader bes sendt til operatøren Wintershall Dea Norge AS på e-post myndighetskontakt@wintershalldea.com, med kopi til Energidepartementet på postmottak@ed.dep.no.

Last ned her:

Wintershall Dea Havstjerne CO2-lagring