Leting Grunnlaget for vår suksess

Lidenskap, kunnskap og avansert teknologi: Nøkkelen til å finne olje og gass.
Del
Lighthouse Coast Island North Sea
Lighthouse Coast Island North Sea
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea ønsker å opprettholde en variert lisensportefølje, sikre andeler i kjerneområder i nærheten av eksisterende lisenser, lete etter nye felt som kan bygges ut i løpet av de neste tiårene, med en miks av prospekter i forskjellige områder og geologiske letemodeller samt planlegge nærfeltleting for å få maksimalt ut av eierskapet i eksisterende felt. Med letelisenser i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet har Wintershall Dea en portefølje som utnytter mulighetene langs hele den norske sokkelen. Man kan aldri være sikker på suksess når det kommer til leting, men med Wintershall Deas engasjerte og kunnskapsrike geologer og geofysikere, og bruk av avanserte teknologier har selskapet gode muligheter for funn av olje eller gass.

Nordsjøen
Omfattende infrastruktur gir gode muligheter for tilknytninger til eksisterende felt
Norskehavet
Betydelig vekstområde med solid infrastruktur og uutforskede områder
Barentshavet
Inneholder mer enn halvparten av Norges uoppdagede ressurser
Leting basert på kunnskap

Boring er den eneste sikre måten å påvise gass og olje på. Men før man går i gang med arbeidskrevende og kostbare borekampanjer, innhenter selskapet så mye kunnskap og informasjon som mulig for å øke sjansen til å lykkes. Geologer og geofysikere analyserer seismiske og andre data om reservoaregenskaper for å avgjøre om et prospekt er modent for boring.

Wintershall Dea drilling rig North Sea
Wintershall Dea drilling rig North Sea
Boring er den eneste måten å finne hydrokarboner på.
Foto
Wintershall Dea/Harald Pettersen
Relaterte Artikler