Bærekraftig energi Leverer energien som Europa trenger

Wintershall Dea forplikter seg til å levere energi til verden samtidig som vi bidrar til å nå klimamålene. Selskapet har globale ambisjoner om å være karbonnøytralt i alle våre oppstrømsoperasjoner innen 2030*

Wintershall Dea har som mål å lagre 20-30 millioner tonn CO2 per år. Det tilsvarer rundt halvparten av Norges totale årlige karbonutslipp.

Del
Wintershall Dea Sustainability
Wintershall Dea Sustainability
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea utvikler og har satt i gang en rekke tiltak og strategier for å levere bærekraftig energi til Europa. Vi forsyner allerede en rekke av våre offshoreanlegg med fornybar vannkraft fra det norske fastlandet, og vi planlegger å elektrifisere enda mer. I tillegg til å redusere bruken av gassdrevne turbiner, leter vi hele tiden etter energibesparende tiltak som forbedrer turbinenes ytelse.

Teknologiutvikling er sentralt i alt vi gjør, og vi undersøker hvordan vi kan bruke vår naturgassvektede portefølje til å levere lavkarbonhydrogen til tungindustrien i Europa. Det er og andre måter å bidra til utvikling av ren industri på kontinentet. Vi planlegger å redusere klimagassutslippene fra våre europeiske partnere gjennom forsyningskjeder som tar karbondioksid fra hele Europa og lagrer det i reservoarer på norsksokkel.

Karbonfangst og lagring

Vi tror Norge kan være et knutepunkt for sikker lagring av CO2. Store reservoarer under havbunnen har lagret hydrokarboner i millioner av år, noe som gir gode lagringsmuligheter for karbondioksid. Vi er allerede partner på Snøhvit-feltet, som har fanget og lagret egne utslipp siden 2007. I tillegg tror vi det er et marked og behov for å fange karbondioksid fra tungindustri i Europa og trygt lagre det i reservoarer under havbunnen her. Vår årelange erfaring fra leting og produksjon av hydrokarboner betyr at vi er godt posisjonert til å bli en del av denne fremvoksende industrien. I 2022 signerte vi en avtale med Equinor for å se på utviklingen av europeiske verdikjeder for å transportere gassen fra Europa til norsk sokkel. Vårt mål er å lagre mellom 20-30 millioner tonn CO2 per år – tilsvarende rundt halvparten av Norges totale utslipp.

Wintershall Dea Hydrogen CSS Snohvit
Wintershall Dea Hydrogen CSS Snohvit
Foto
Equinor/Ole Jørgen Bratland

CO2

Netto 0

Wintershall Dea sikter mot null CO2-utslipp i våre oppstrømsaktiviteter innen 2030

Metan

Null

Wintershall Dea er en del av det globale Aiming for Zero Methane-initiativet

CCS

20-30

Wintershall Dea har som mål å lagre mellom 20-30 millioner tonn CO2 per år

Luna

2022

Tildelt første lisens for CO2-lagring i Norge

Hydrogen

Video

Hvordan gjøre naturgass om til hydrogen: Slik virker metan pyrolyse

Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Large-scale methane pyrolysis Video

Video

Hvordan gjøre naturgass om til hydrogen: Slik virker metan pyrolyse

Foto
Wintershall Dea

Som Norges nest største eksportør av naturgass, leverer vi energien som Europa trenger, samtidig som vi investerer i hydrokarboner som skal bidra til å lede energiomstillingen. I tillegg til å være et renere alternativ til kull, kan naturgass også omdannes til rent hydrogen, som vi tror vil være en betydelig energikilde for fremtiden. Vi investerer i teknologi for å lede denne omstillingen, og levere norsk hydrogen til europeisk industri.

Energiledelse

Wintershall Dea Sustainability Energy Management Njord
Wintershall Dea Sustainability Energy Management Njord
Foto
Olaf Nagelhus/Equinor

Med utgangspunkt i våre eiendeler på norsk sokkel jobber vi sammen med våre partnere for å levere energi til Europa på en så ren måte som mulig. Vi er et gassvektet selskap, noe som betyr at vår produksjon inneholder det reneste fossile brenselet. Samtidig fokuserer vi på å redusere klimagassutslippene gjennom energieffektivisering og renere logistikk. I våre marine operasjoner deler vi fartøy med andre nærliggende operatører og vår marine flåte vil fremover kjøre på batteristrøm.

Elektrifisering

Sammen med våre partnere investerer vi i nye felt som skal elektrifiseres med kraft fra land, istedenfor hydrokarbonturbiner. Vega-feltet vårt er allerede elektrifisert og får ren vannkraft fra land. Nova-feltet er bygget ut som en undervannsforbindelse til den nærliggende Gjøa-plattformen, og får dermed ren kraft fra land.

Vi er også forpliktet til å klargjøre eldre felt for overgang til elektrisk kraft. Partnerledede felt hvor vi er lisenshaver, som Edvard Grieg og Njord vil dra nytte av kraft fra land for å levere enda renere energi.

Wintershall Dea Sustainability Electrification Gjoa
Wintershall Dea Sustainability Electrification Gjoa
Foto
Wintershall Dea/Fuglefjellet