Maria Fra Funn til Produksjon

Maria-feltet er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning, og bidrar til å forlenge levetiden til nærliggende felt.

Del
Wintershall Dea Maria subsea template
Wintershall Dea Maria subsea template
Foto
Wintershall Dea/Rolf Skjong

Maria er det første feltet Wintershall Dea har fulgt hele veien fra funn til produksjon. Maria, som omgis av olje- og gassinfrastruktur på Haltenbanken i Norskehavet, er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning. Feltet som ble påvist av selskapet i 2010, ligger ca. 200 kilometer utenfor kysten av Norge og ble satt i produksjon i 2017. Maria bruker infrastrukturen til fire nærliggende felt.

Wintershall Dea Hurtigfakta Maria Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Maria Norge
Wintershall Dea Offshore Platform Heidrun
Wintershall Dea Offshore Platform Heidrun

Vanninjeksjon til Maria kommer fra Heidrun-plattformen.

Foto
Wintershall Dea

Bruker eksisterende infrastruktur

Maria er et undervannsfelt som produserer olje og gass via to undersjøiske brønnrammer på 300 meters dyp, knyttet til fire eksisterende felt. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen. Vann til injeksjon kommer fra Heidrun, mens løftegass leveres fra Åsgard B, via brønnrammene på Tyrihans. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Gassen blir eksportert via Åsgard transportsystem til Kårstø.

Ved å bygge ut Maria til et smart undervannsfelt, bidrar Wintershall Dea med å forlenge levetiden til eksisterende felt i området og gir tilbake til det norske samfunnet.

Alv Solheim
Administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge

Tar vare på livet i havet

Etter omfattende undervannsundersøkelser la Wintershall Dea 114 kilometer med rørledninger og navlestrenger på havbunnen. Disse ble med stor nøyaktighet lagt utenom dyrebare koraller og koblet sammen med vertinstallasjonen. Tusenvis av tonn stein ble lagt for å klargjøre havbunnsmiljøet for installasjon av rørledninger.