Dvalin en effektiv tilknytningsløsning

Lønnsomhet, høy sikkerhetsstandard og investering i miljøverntiltak: Dvalin – øker vår ekspertise på undervannsutbygginger.

Del
Wintershall Dea Norge Dvalin Brønnramme
Wintershall Dea Norge Dvalin Brønnramme
Foto
Wintershall Dea

Dvalin-feltet vil bli knyttet til den nærliggende Heidrun-plattformen. Utbyggingskonseptet er basert på bærekraftig lønnsomhet, høye sikkerhetsstandarder og strenge tiltak for å verne om miljøet. Feltet ligger ca. 260 kilometer nord for Kristiansund, nær eksisterende infrastruktur på Haltenbanken i Norskehavet, ikke langt fra Maria-feltet til Wintershall Dea.

Wintershall Dea Hurtigfakta Dvalin Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Dvalin Norge
Foto
Wintershall Dea
subsea template Dvalin watered crane vessel
subsea template Dvalin watered crane vessel

Via en havbunnsramme er Dvalin tilkoblet Heidrun-plattformen

Foto
Wintershall Dea

Bruk av eksisterende infrastruktur

Dvalin-feltet bygges ut som en undervannsinstallasjon koblet til Heidrun-plattformen via en havbunnsramme. Fire brønner bores gjennom brønnrammen, og rørledninger og navlestrenger vil knytte strukturen til Heidrun. På Heidrun-plattformen vil det bli installert en ny modul, som veier hele 4 500 tonn, hvor gassen vil bli prosessert og deretter komprimert. Equinor utfører modifikasjonsarbeidet på Heidrun-plattformen. Wintershall Dea har som operatør for Dvalin, ansvar for alt undervannsarbeid. Gassen fra Dvalin vil bli transportert til Heidrun via en 14,9 kilometer lang rørledning. Derifra blir gassen sendt til Polarled gjennom en 7,5 kilometer lang tilknytningsrørledning, før den blir prosessert til tørrgass på Nyhavna gassterminal. Til slutt vil gassen bli transportert til markedet via Gassled.

 

Produksjon i Wintershall Deas kjerneområde

Dvalin-feltet er en satellitt til Heidrun-plattformen i det ressursrike Haltenbank-området i Norskehavet. Her ligger også det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet, som får gassløft fra Heidrun og bruker infrastrukturen i nærliggende felt. Gass fra Dvalin vil eksporteres til Nyhamna gassterminal via rørledningen Polarled.

Dvalin styrker selskapets stilling som ekspert på undervannsutbygging og plasserer oss helt i tet innen undervannsproduksjon i Norge.

Dvalin-prosjektet:

Et innblikk i installasjonen av juletrær

Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Dvalin X-Mas Tree

Dvalin-prosjektet:

Et innblikk i installasjonen av juletrær

Foto
Wintershall Dea

Dvalin-prosjektet:

Hjertet av Dvalin

Foto
Wintershall Dea
Video of the Dvalin field

Dvalin-prosjektet:

Hjertet av Dvalin

Foto
Wintershall Dea