Wintershall Dea Supportfartøy Nordsjøen
Wintershall Dea Supportfartøy Nordsjøen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Hvor vi er

Mer enn 45 års erfaring, ca 100 lisenser, og rundt 160 000 fat oljeekvivalenter per dag: Norge er en kjerneregion for Wintershall Dea og blant Europas viktigste energiprodusenter.

Lisensportefølje

Foto
Wintershall Dea

Produksjon

Wintershall Dea production site drilling rig template
Hvor vi er

Produksjon

Wintershall Dea har en allsidig produksjonsportefølje på norsk sokkel.

Les mer
Wintershall Dea Maria subsea template
Produksjon

Maria: Smarte Løsninger

Maria-feltet er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning, og bidrar til å forlenge levetiden til nærliggende felt. Feltets andre fase er nå under utbygging.

Les mer
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Produksjon

Olje- og Gassfelt

I 2015 ble Vega Wintershall Deas første norske undervannsfelt i produksjon. Feltet er utviklet med tre havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur.

Les mer

Utbygging

Wintershall Dea Norge Brønnramme
Hvor vi er

Utbygging

Norge er et kjerneområde for Wintershall Dea. Vi utvikler eksisterende og nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Les mer

Leting