Langsiktig oppgradering: Njord har en lang framtid på sokkelen

Etter omfattende oppgradering er Njord klar for produksjon i lang tid framover.

Fra produksjonen startet i 1997 og fram til den midlertidige produksjonsstansen i 2016 var Njord hovedsakelig et oljefelt. Etter gjenåpningen i 2022 og fram til slutten av feltets levetid vil Njord levere tilsvarende volumer, men nå hovedsakelig gass.

Del
Wintershall Dea Njord
Wintershall Dea Njord
Foto
Wintershall Dea

Njord er et olje- og gassfelt i Norskehavet, en produksjons-hub for regionen, og en av Wintershall Deas viktigste globale ressurser.

I 2022 gjenstartet Njord produksjonen etter en ombyggingsperiode som hadde som formål å forlenge feltets levetid til etter 2040. Siden 2016 har både Njord A-plattformen og lagerskipet Njord Bravo blitt oppgradert, noe som skal gjøre det mulig å produsere over 250 millioner fat oljeekvivalenter de neste 20 årene, og vil dermed være en viktig del av Wintershall Dea sin produksjon framover.

Wintershall Dea Njord Facts
Wintershall Dea Njord Facts
Foto
Wintershall Dea

Den flytende stålplattformen Njord A har integrert bore- og prosesseringsanlegg. Produsert olje fra Njord A sendes i rørledning til lagerskipet Njord Bravo og blir derfra fraktet med tankskip til markedet. Gass transporteres fra Njord A via Åsgard Transport System til Kårstøterminalen og videre til europeiske markeder.

Njord-partnerskapet består av operatøren Equinor med en andel på 27,5%, samt Wintershall Dea med 50% og Neptune Energy med 22,5%.

Wintershall Dea Njord
Wintershall Dea Njord
Foto
Thomas Sola/Statoil

Elektrifisering

Ved å erstatte gassdrevne turbiner med kraft fra land, vil elektrifisering av Njord-feltet bidra til at Wintershall Dea kan nå sine klimamål. Njord-partnerskapet investerer i å gjøre feltet mer bærekraftig ved å erstatte en andel av energien fra feltets gassturbiner med ren elektrisitet fra fastlandet. Partnerne har i fellesskap valgt å utvikle et konsept med Draugen-plattformen som ligger 30 km fra kysten. Njord vil i framtiden få deler av kraftforsyningen sin fra land, levert med undervannskabel via Draugen.

Et knutepunkt for undervannsfelt i Norskehavet

Wintershall Dea Njord
Wintershall Dea Njord
Foto
Olaf Nagelhus/Equinor

Njord er vertsplattform for ytterligere to felt hvor Wintershall Dea har en andel. Hyme-feltet, som ligger 19 km nordøst for Njord startet produksjon av olje og gass i 2013. Produksjonen ble midlertidig stanset da Njord var under ombygging i 2016. Produksjonen på feltet som ligger 19 km nordøst for Njord startet på nytt i 2023, og leverer igjen hydrokarboner til Njord A-plattformen for bearbeiding og eksport. Feltet er bygget ut med en havbunnsramme med én produksjonsbrønn og én vanninjeksjonsbrønn.

Oljefeltet Bauge, som ligger 15 km øst for vertsplattformen, har også en havbunnstilknytning til Njord. Bauge sender hydrokarboner direkte til Njord A fra sine to havbunnsrammer. Produksjonen vil i framtiden støttes med vanninjeksjon via en brønn fra havbunnsrammen på Hyme.

Hyme og Bauge har samme partnerskap. Wintershall Dea har en andel på 27,5%. Equinor er operatør med en andel på 42,5%, Vår Energi har 17,5%, og Neptune Energy 12,5