Ledende olje- og gasselskap i Europa

Wintershall Dea er enav Norges største olje-og gassprodusenter og en pålitelig partner.

Del
Wintershall Dea Who we are Vision
Wintershall Dea Who we are Vision
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea er et av Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap med aktiviteter på fem kontinenter. Vår virksomhet i Norge strekker seg over hele den norske kontinentalsokkelen - fra Nordsjøen til Barentshavet - og vi er aktiv i leting,feltutbygging og produksjon. Vi er også en av Norges mest ambisiøse aktører innen karbonfangst- og lagring (CCS). Norge er et av Wintershall Deas kjerneområder, der selskapet produserer gass og olje til industri og forbrukere i Europa idag, i tillegg til å satse på karbonhåndtering og hydrogenløsninger for fremtiden.

Wintershall Dea Norskekysten
Wintershall Dea Norskekysten

Wintershall Deas virksomhet strekker seg langs hele den norske kontinentalsokkelen.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Strategiske mål

Wintershall Dea er en av de største produsentene i Norge, med en produksjon på omtrent 170 000 fat oljeekvivalenter per dag. Når feltene som er under utbygging kommer i produksjon, vil Wintershall Dea produsere mer enn 200 000 fat daglig. Dermed blir selskapet den tredje største ikke-statlige operatøren på norsk sokkel. Som medeier i flere karbonlagringslisenser i Norge skaper vi også muligheter for lagring av europeiske utslippskilder på en tryggere måte, noe som vil redusere klimagassutslipp.

Våre vekstambisjoner og ekspertise innen alle aspekter ved utvinning og produksjon av hydrokarbon, gjør at vi er godt posisjonert til å styrke vår stilling på norsk sokkel. Våre geologer og ingeniører jobber på tvers av landegrensene, og med solid finansiell støtte. Det gjør oss i stand til å utnytte de mulighetene som finnes for å øke produksjonen på sokkelen. 

Wintershall Dea er en stor operatør og partner på norsk sokkel. På de opererte feltene, Nova, Maria og Vega, har vi den kunnskapen, bakgrunnen og de ressursene som trengs for å håndtere en betydelig vekst i egenoperert produksjon. Som engasjert partner i blant annet Skarv, Aasta Hansteen, Njord og Gjøa arbeider vi målrettet med våre partnere for å maksimere verdiskapningen fra feltene. 

En stor andel gass i porteføljen, gjør Wintershall Dea allerede i dag til den tredje største gassprodusenten på norsk sokkel. 

Wintershall Dea Skipsplattformen Gjøa
Wintershall Dea Skipsplattformen Gjøa

Utnyttelse av eksisterende infrastruktur muliggjør kostnadseffektiv produksjon av hydrokarboner

Foto
Wintershall Dea/Rolf Skjong

Strategisk implementering

Vi bygger nå ut to nye felt på norsk sokkel, i tillegg til å utvide et tredje I de tre utbyggelsene bruker vi eksisterende infrastruktur i nærområdet for å utnytte ressursene på best mulig måte. Snart vil vi produsere gass fra Dvalin-feltet i Norskehavet via tilknytning til Heidrun-plattformen. I framtiden vil Dvalin Nord-feltet produsere gass via Dvalin og Heidrun. Videre vil en ny havbunnsramme på Maria-feltet utvinne ytterligere hydrokarboner via Kristin. 

De tre feltene ble funnet av Wintershall Dea. 

Wintershall Dea Transocean Norge
Wintershall Dea Transocean Norge

Våre geologer og geofysikere leter etter hydrokarboner langs hele sokkelen.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Lete og finne

Wintershall Dea har rundt 100 lisenser på norsk sokkel og er dermed en av de største lisensinnehaverne i landet. Våre geologer og geofysikere leter på hele sokkelen for å finne utvinnbare ressurser.

Erfaringen fra store funn som Maria og Nova (som i dag er et produserende felt) samt Dvalin Nord (som snart er i produksjon), har gitt oss god kompetanse i å gjennomføre hele prosessen fra leting via feltutvikling til produksjon. Nye muligheter dukker stadig opp, fra Bergknapp og Adriana/Sabina i Norskehavet til letemuligheter i de andre lisensene vi deltar i.

Norwegian Coast waves stones North Sea
Norwegian Coast waves stones North Sea

Wintershall Dea har mer enn 100 lisenser på norsk sokkel.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Vekstambisjoner

Wintershall Dea vokser kraftig i Norge, og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle virksomheten gjennom både organisk og uorganisk vekst. 

Wintershall Dea deltar i lisensrundene på norsk sokkel for å få tilgang på lovende nye letemål. Vi leter hovedsakelig etter nye felt i områder nær eksisterende infrastruktur hvor vi har eierandeler. Dette gir oss gode sjanser for nye funn, som kan bli til produserende felt i framtiden. 

Samtidig er vi alltid på jakt etter nye muligheter til å utvide produksjonen gjennom fornuftige kjøp og byttehandler.

Vi har siden 2022 vært et av de største selskapene innen karbonlagringsvirksomhet, og sikret oss noen av de første lisensene i Norge. Målet vårt er å hjelpe europeisk industri med å lagre karbondioksid under norsk sokkel på en trygg måte.