Ledende olje- og gasselskap i Europa

Wintershall Dea er en av Norges største olje-og gassprodusenter og en pålitelig partner.
Del
Wintershall Dea production site offshore platform
Wintershall Dea production site offshore platform
Foto
Sjømannskirken/Morten Opedal

Wintershall Dea er Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap med aktiviteter på fem kontinenter. Vår virksomhet strekker seg over hele den norske kontinentalsokkelen, fra Nordsjøen til Barentshavet. Wintershall Dea har virksomhet i hele verdikjeden, fra leting via feltutbygging til produksjon. Norge er et av Wintershall Deas kjerneområder, der selskapet produserer gass og olje til industri og forbrukere i Europa.

Coast Sea Seagulls Waves
Coast Sea Seagulls Waves
Wintershall Deas virksomhet strekker seg langs hele den norske kontinentalsokkelen.
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
STRATEGISKE MÅL

Wintershall Dea er en av de største produsentene i Norge, med en produksjon på omtrent 150 000 fat oljeekvivalenter per dag. Når feltene som er under utbygging kommer i produksjon, vil Wintershall Dea produsere mer enn 200 000 fat daglig. Dermed blir selskapet den tredje største ikke-statlige operatøren på norsk sokkel.

Våre vekstambisjoner og ekspertise på alle områder innen olje- og gassvirksomheten , gjør at vi er godt posisjonert til å styrke vår stilling på norsk sokkel. Våre geologer og ingeniører jobber på tvers av landegrensene, og med solid finansiell støtte. Det gjør oss i stand til å utnytte de mulighetene som finnes for å øke produksjonen på sokkelen.

Wintershall Dea er en stor operatør og en engasjert partner på norsk sokkel. På de opererte feltene, Brage, Maria og Vega, har vi den kunnskapen, bakgrunnen og de ressursene som trengs for å håndtere en betydelig vekst i egenoperert produksjon. Som engasjert partner i blant annet Skarv, Aasta Hansteen, Njord og Gjøa arbeider vi målrettet med våre partnere for å maksimere verdiskapningen fra feltene.

En stor andel gass i porteføljen, gjør Wintershalll allerede i dag til den tredje største gassprodusenten på norsk sokkel.

Wintershall Dea Ship Platform Gjøa
Wintershall Dea Ship Platform Gjøa
Utnyttelse av eksisterende infrastruktur muliggjør kostnadseffektiv produksjon av hydrokarboner
Foto
Wintershall Dea/Rolf Skjong
STRATEGISK IMPLEMENTERING

Vi er i dag i ferd med å bygge ut to felt på norsk sokkel, Nova og Dvalin. I begge utbyggingene bruker vi eksisterende infrastruktur i nærområdene for å utnytte ressursene på best mulig måte. . Snart vil vi produsere gass fra Dvalin-feltet i Norskehavet via tilknytning til Heidrun-plattformen. I Nordsjøen vil Nova-feltet levere olje til Gjøa-plattformen for prosessering og eksport.

Begge disse feltene ble funnet av Wintershall Dea.

Wintershall Dea Deepsea Stavanger Platform
Wintershall Dea Deepsea Stavanger Platform
Våre geologer og geofysikere leter etter hydrokarboner langs hele sokkelen.
Foto
Wintershall Dea/Harald Pettersen
Lete og finne

Wintershall Dea har mer enn 100 lisenser på norsk sokkel og er dermed en av de største lisensinnehaverne i landet. Våre geologer og geofysikere leter på hele sokkelen for å finne utvinnbare ressurser.

Erfaringen fra store funn som Maria (som i dag er et produserende felt) samt Dvalin og Nova (som snart er i produksjon), har gitt oss god kompetanse i  å gjennomføre hele prosessen fra leting via feltutvikling til produksjon. Nye muligheter dukker stadig opp, fra Balderbrå-funnet i Norskehavet til letemuligheter i andre lisensene vi deltar i.

Norwegian Coast waves stones North Sea
Norwegian Coast waves stones North Sea
Wintershall Dea har mer enn 100 lisenser på norsk sokkel.
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Vekstambisjoner

Wintershall Dea vokser kraftig i Norge, og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle virksomheten gjennom både organisk og uorganisk vekst.

Wintershall Dea deltar i lisensrundene på norsk sokkel for å få tilgang på lovende nye områder, både i etablerte og uutforskede provinser.

Vi er trygge på at vi forvalter den tilliten norske myndigheter har vist oss på en god måte ved å utvikle prospekter til funn og funn til produserende felt.

Samtidig er vi alltid på jakt etter nye muligheter til å utvide virksomheten gjennom fornuftige kjøp og byttehandler. Med solid økonomisk støtte fra vår globale virksomhet, er vi i stand til å konkurrere om de mest lønnsomme ressursene i Norge.

Relaterte Artikler
People walk coast stones
Hva vi tror på

HMSK: Vår førsteprioritet

Sterkt fokus på å være en trygg, ansvarlig og etisk aktør. Vi samarbeide tett med norske myndigheter for å utføre våre aktiviteter til de høyeste internasjonale standarder for HMSK – mens vi alltid streber etter å bli best i klassen.  
 
Wintershall Dea Employee backside
Hva vi tror på

Våre Verdier

I Wintershall Dea, er våre verdier mer enn bare ord. De hjelper oss med å stå opp for det vi tror på og underbygger vår forpliktelse til å opptre etisk og bærekraftig. Vi bryr oss. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.