Den Norske Ledergruppen

Selskapets ledelse består av 13 menn og kvinner som bringer flere tiår med kompetanse og erfaring
Del
Wintershall Dea Norway Office buidling Stavanger
Wintershall Dea Norway Office buidling Stavanger
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Selskapets daglige drift styres av en ledergruppe, som består av personer med utstrakt erfaring fra en lang rekke fagområder. Samlet har ledergruppen kompetanse og erfaring fra kjernefunksjoner som leting, store utbyggingsprosjekter, egenoperert produksjon og ikke-opererte felt. I tillegg har lederne bred ledererfaring og veileder medarbeiderne i arbeidet med å bygge et enda sterkere selskap. Teamet består av ledere med bakgrunn fra strategi og virksomhetsutvikling, HMSK samt reservoarstyring og -teknikk, i tillegg til ledere innen finans, HR og kommunikasjon.

Alv Solheim

Administrerende direktør

Solheim har bred erfaring fra olje- og gassindustrien fra både Equinor og Amoco Norway Oil Company, der han har hatt ulike lederstillinger. Han var tidligere direktør i Telenor Nett og etablerte et telekomselskap, som han og hans partnere senere solgte til Alcatel. Han var administrerende direktør i Wintershall Norge før han tok på seg den samme rollen i Wintershall Dea Norge. Solheim har en bachelorgrad i mikroprosessorteknologi og økonomi. Han har også en mastergrad i strategi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Wintershall Dea Member of the Board Alv Solheim
Wintershall Dea Member of the Board Alv Solheim
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Jeg forventer at Wintershall Dea skal være et av de ledende olje- og gasselskapene i Norge, med en virksomhet som strekker seg både over hele verdikjeden og hele den norske kontinentalsokkelen. Min jobb er å bidra til å inspirere det utrolige teamet vi har i Norge slik at vi kan nå målene vi har satt oss.
Alv Solheim
Administrerende direktør
Wintershall Dea Member of the Board Ole Martin Dahle
Wintershall Dea Member of the Board Ole Martin Dahle
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Ole Martin Dahle

HMSK-direktør

Dahle har mer enn 15 års erfaring fra en rekke lederstillinger hvor oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet, samt på å levere resultater har vært spesielt viktig. Tidlig i karrieren var han prosessingeniør i IGL Oil & Gas Consultants, og arbeidet flere år i Marathon Petroleum før han ble teamleder for drift i E.ON E&P og senere i DEA Norge. Han var leder for prosjekt- og teknologiutvikling i DEA før han ble HMSK-direktør i Wintershall Dea i Norge. Dahle har en mastergrad i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Roy Davies

Letedirektør

Davies startet sin karriere i olje- og gassindustrien i 2004 ved Schlumberger Research Centre i Boston før han flyttet til Norge for å jobbe i Rocksource ASA i 2005. I 2009 begynte han hos E.ON E&P Norge før han flyttet til London for å bli sjefsgeolog for E.ON E&P i 2013. Siden januar 2016 har han hatt ulike stillinger i leteavdelingen hos DEA Norge før han ble en del av ledergruppen i Wintershall Dea i Norge etter fusjonen i 2019. Han har en bachelorgrad og en doktorgrad i geologi fra Universitetet i Liverpool.

Wintershall Dea Member of the Board Roy Davies
Wintershall Dea Member of the Board Roy Davies
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Kathrin Dufour
Wintershall Dea Kathrin Dufour
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Kathrin Dufour

Finansdirektør

Dufour har bred erfaring fra finans og forretningsutvikling hos Wintershall, både i Storbritannia, Qatar, Norge og Tyskland. Hun har bidratt til viktige M&A-prosjekter på norsk sokkel sammen med Wintershall Norge. Før hun tiltrådte sin nåværende stilling, var hun leder for porteføljeforvaltning innen strategi og M&A ved Wintershalls hovedkontor. Hun har bred internasjonal erfaring fra Siemens og SAP i Tyskland, Kina og Sør-Afrika. Dufour har en bacherlorgrad i internasjonal forretningsledelse og en master i finans fra Universitetet i Wiesbaden.

Ronny Hanssen

Direktør for strategi og virksomhetsutvikling

Hanssen har 20 års erfaring fra hele verdikjeden innenfor olje og gass. Han har jobbet som porteføljeansvarlig på Dvalin- og Snorre-feltene. I tillegg har han ledet digitaliseringsarbeidet i DEA Norge. Før han begynte i DEA, jobbet Hanssen med porteføljeforvaltning og forretningsutvikling i det private aksjeselskapet Core Energy/Point Resources. Han har også flere års erfaring fra Total, hvor han jobbet med drifts- og prosjektarbeid både i Norge og i utlandet. Hanssen har en mastergrad fra NTNU og en Executive MBA fra Handelshøyskolen BI.

Wintershall Dea Member of the Board Ronny Hanssen
Wintershall Dea Member of the Board Ronny Hanssen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Member of the Board Synnøve Helland
Wintershall Dea Member of the Board Synnøve Helland
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Synnøve Helland

Direktør for ikke-opererte felt

Helland begynte karrieren sin som byggeleder og seksjonsleder hos Statens vegvesen. Hun begynte deretter i Equinor, hvor hun tilbrakte de neste 18 årene i ulike lederposisjoner, innen både tekniske og kommersielle fagområder langs hele verdikjeden. Helland startet jobben i DEA Norge i 2017 og har hatt ansvaret for ikke-opererte feltutbygginger og produksjon på norsk sokkel. Helland har en mastergrad i ingeniørgeologi fra NTNU i 1989.

André Hesse

Direktør for Nova-prosjektet

Hesse begynte sin karriere som prosessingeniør i Wintershall i 1998. Siden den gang har han hatt en rekke roller innenfor engineering, prosjektledelse og ledelse, strategisk planlegging, forvaltning av fellesforetak, samt fusjoner og oppkjøp. Han har utstrakt internasjonal erfaring fra arbeid i Libya, Østerrike, Tyskland og Norge. Hesse var direktør for Nova-prosjektet før han fikk samme rolle i Wintershall Dea i Norge. Han har en mastergrad i kjemisk prosessteknologi fra Clausthal University of Technology og er sertifisert innen prosjektledelse.

Wintershall Dea Member of the board André Hesse
Wintershall Dea Member of the board André Hesse
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Member of the board Thomas Kainer
Wintershall Dea Member of the board Thomas Kainer
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Thomas Kainer

Direktør for Dvalin-prosjektet

Kainer har sytten års erfaring innenfor leting og produksjon i DEA. Han har inngående kompetanse innen integrert reservoarstyring, boring, komplettering og multilaterale teknologier. I tillegg har han jobbet en rekke år innen produksjonsoperasjoner, modifikasjoner av eksisterende anlegg til havs samt utbyggingsprosjekter til havs i ulike stillinger. Han var DEAs direktør for utbygginger, brønnoperasjoner og drift før han ble direktør for Dvalin-prosjektet hos Wintershall Dea. Kainer har sin utdannelse fra Montanuniversität Leoben.

Janne Lea

Direktør for reservoarstyring – utbygging og engineering

Lea har bred erfaring fra lederstillinger i norsk olje- og gassindustri, primært innenfor HMS. Før hun begynte i Wintershall Dea hadde hun flere lederroller i Maersk Drilling og Petroleumstilsynet, og ble senere HMSK-direktør i Wintershall Norge. Lea har erfaring fra HMS, bedriftshelse og sikkerhet, kjemisk risikostyring, kvalitetssikring og utvikling av regelverk, revisjon og tilsynsaktiviteter. Hun har en master i offshoreteknologi med hovedvekt på miljøteknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS).

Wintershall Dea Member of the board Janne Lea
Wintershall Dea Member of the board Janne Lea
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Member of the board Børge Nerland
Wintershall Dea Member of the board Børge Nerland
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Børge Nerland

Produksjonsdirektør

Nerland arbeidet over ti år i BP, der han opparbeidet seg internasjonal erfaring fra Storbritannia, Aserbajdsjan, Egypt, Trinidad, Algerie og Alaska i USA. Han har erfaring fra boring både på land og til havs i tillegg til feltutbygginger, og er særlig kvalifisert innenfor brønnboring, komplettering og intervensjon. Han tilbrakte et år som produksjonssjef på Valhall-plattformen i Nordsjøen før han startet hos Wintershall Norge i 2010, der han senere ble produksjonsdirektør. Den samme stillingen har han også i Wintershall Dea i Norge. Nerland har en mastergrad i petroleumsteknologi fra NTNU.

Tone Samuelsen

HR-direktør

De siste 20 årene har Samuelsen hatt toppstillinger i Stavanger kommune, Telia, SpareBank 1 SR-Bank og Stavanger Aftenblad.Gjennom hele karrieren har hun lagt vekt på å opparbeide, utvikle og opprettholde kompetansen i virksomhetene.  Hun har bidratt til å fremme positive holdninger til selskapets mål, og har fungert som et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Hun var HR-direktør i Wintershall Norge før hun tiltrådte samme stilling hos Wintershall Dea. Samuelsen har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Stavanger.

Wintershall Dea Member of the board Tone Samuelsen
Wintershall Dea Member of the board Tone Samuelsen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Member of the board Tina Stornes
Wintershall Dea Member of the board Tina Stornes
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Tina Stornes

Direktør for juridisk og compliance

Tidlig i karrieren jobbet Stornes tre år som advokat for  to advokatfirma i Bergen, i tillegg til en periode som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Hun begynte senere i advokatfirmaet Kluge, der hun hovedsakelig beskjeftiget seg med selskapsrett før hun ble utplassert i juridisk avdeling i BP Norge i halvannet år. Her arbeidet hvor hun for det meste jobbet med petroleumsrett. I juni 2011 begynte hun som leder for juridisk avdeling i Wintershall Norge før hun ble direktør for juridisk og compliance i Wintershall Dea i Norge. Hun tok juridisk embetseksamen i 1996.

Kristin Vinje

Kommunikasjonsdirektør

Vinje har lang erfaring fra kommunikasjonsarbeid og merkevarebygging i olje- og gassindustrien i Norge. Hun var markeds- og kommunikasjonssjef i Baker Hughes før hun hadde ulike stillinger innen kommunikasjon i Wintershall Norge. Hun var leder for kommunikasjon og forretningsstøtte i Wintershall Norge før hun begynte som kommunikasjonsdirektør i Wintershall Dea i Norge. Vinje har en bachelorgrad i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI i Stavanger.

Wintershall Dea Member of the board Kristin Vinje
Wintershall Dea Member of the board Kristin Vinje
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Relaterte Artikler
Wintershall Dea Employee backside
Hva vi tror på

Våre Verdier

I Wintershall Dea, er våre verdier mer enn bare ord. De hjelper oss med å stå opp for det vi tror på og underbygger vår forpliktelse til å opptre etisk og bærekraftig. Vi bryr oss. Vi har tillit. Vi er åpne. Vi er modige.
 
Wintershall Dea production site drilling rig template
Hvor vi er

Produksjon

Wintershall Dea har en allsidig produksjonsportefølje på norsk sokkel.