Den Norske Ledergruppen

Selskapets ledelse består av 13 menn og kvinner som bringer flere tiår med kompetanse og erfaring

Del
Wintershall Dea Norge Hovedkontor Stavanger
Wintershall Dea Norge Hovedkontor Stavanger
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Selskapets daglige drift styres av en ledergruppe, som består av personer med utstrakt erfaring fra en lang rekke fagområder. Samlet har ledergruppen kompetanse og erfaring fra kjernefunksjoner som leting, store utbyggingsprosjekter, egenoperert produksjon og ikke-opererte felt. I tillegg har lederne bred ledererfaring og veileder medarbeiderne i arbeidet med å bygge et enda sterkere selskap. Teamet består av ledere med bakgrunn fra strategi og virksomhetsutvikling, HMSK samt reservoarstyring og -teknikk, i tillegg til ledere innen finans, HR og kommunikasjon.

Michael Zechner

Administrerende direktør

Zechner startet sin karriere i Wintershalls trainee-program hvor han jobbet i Argentina og Tyskland før han fikk stilling som senior geofysiker i Norge. Siden den gang har østerrikeren hatt ulike tekniske stillinger og lederstillinger innen en rekke felt, blant annet som operasjonsleder for ukonvensjonelle felt i Argentina og som leder for integrasjon og planlegging under den globale fusjonen mellom Wintershall og DEA. Før han begynte i sin nåværende rolle, var han direktør for den globale leteavdelingen i selskapet. Han startet i stillingen som administrerende direktør i Wintershall Dea Norge i mars 2022. Zechner har en mastergrad (Dipl.-Ing) i anvendt geovitenskap fra Universitetet i Leoben i Østerrike og videreutdanning i petroleumsøkonomi fra Technological Institute i Buenos Aires, Argentina.

Wintershall Dea Norge administrerende direktør Michael Zechner
Wintershall Dea Norge administrerende direktør Michael Zechner
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Jeg forventer at Wintershall Dea skal være et av de ledende olje- og gasselskapene i Norge, med en virksomhet som strekker seg både over hele verdikjeden og hele den norske kontinentalsokkelen. Min jobb er å bidra til å inspirere det utrolige teamet vi har i Norge slik at vi kan nå målene vi har satt oss.

Michael Zechner
Administrerende direktør
Wintershall Dea Member of the Board Ole Martin Dahle
Wintershall Dea Member of the Board Ole Martin Dahle
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Ole Martin Dahle

HMSK-direktør

Dahle har mer enn 15 års erfaring fra en rekke lederstillinger hvor oppmerksomhet rundt helse, miljø og sikkerhet, samt på å levere resultater har vært spesielt viktig. Tidlig i karrieren var han prosessingeniør i IGL Oil & Gas Consultants, og arbeidet flere år i Marathon Petroleum før han ble teamleder for drift i E.ON E&P og senere i DEA Norge. Han var leder for prosjekt- og teknologiutvikling i DEA før han ble HMSK-direktør i Wintershall Dea i Norge. Dahle har en mastergrad i offshoreteknologi fra Universitetet i Stavanger.

Roy Davies

Letedirektør

Davies startet sin karriere i olje- og gassindustrien i 2004 ved Schlumberger Research Centre i Boston før han flyttet til Norge for å jobbe i Rocksource ASA i 2005. I 2009 begynte han hos E.ON E&P Norge før han flyttet til London for å bli sjefsgeolog for E.ON E&P i 2013. Siden januar 2016 har han hatt ulike stillinger i leteavdelingen hos DEA Norge før han ble en del av ledergruppen i Wintershall Dea i Norge etter fusjonen i 2019. Han har en bachelorgrad og en doktorgrad i geologi fra Universitetet i Liverpool.

Wintershall Dea Member of the Board Roy Davies
Wintershall Dea Member of the Board Roy Davies
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Management Christian Ritzmann
Management Christian Ritzmann
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Christian Ritzmann

Finansdirektør

Christian har bred internasjonal erfaring fra olje- og gassbransjen og har tilbrakt mer enn halvparten av sin karriere utenfor hjemlandet Tyskland i forskjellige stillinger. Fra 1998 jobbet han fire år i Preussag Energie i Tyskland før han flyttet til Tunisia som finanskontrollør for OMV, deretter til Romania som sjef for rapportering og koordinering for OMV / Petrom. Christian begynte i DEA i 2009, og hvor han jobbet som regnskapsspesialist for datterselskaper og leder for forretningsstyring i Hamburg, og etterhvert leder for økonomi- og informasjonstjenester i Norge. Etter fusjonen med Wintershall i mai 2019 ble Christian visepresident finans for BU Egypt. Han begynte i Wintershall Dea Norge i juni 2021. Christian er utdannet innenfor Business Management Studies fra Osnabrück i Tyskland.

Ronny Hanssen

Direktør for strategi og virksomhetsutvikling

Hanssen har 20 års erfaring fra hele verdikjeden innenfor olje og gass. Han har jobbet som porteføljeansvarlig på Dvalin- og Snorre-feltene. I tillegg har han ledet digitaliseringsarbeidet i DEA Norge. Før han begynte i DEA, jobbet Hanssen med porteføljeforvaltning og forretningsutvikling i det private aksjeselskapet Core Energy/Point Resources. Han har også flere års erfaring fra Total, hvor han jobbet med drifts- og prosjektarbeid både i Norge og i utlandet. Hanssen har en mastergrad fra NTNU og en Executive MBA fra Handelshøyskolen BI.

Wintershall Dea Styremedlem Ronny Hanssen
Wintershall Dea Styremedlem Ronny Hanssen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Styremedlem Synnøve Helland
Wintershall Dea Styremedlem Synnøve Helland
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Synnøve Helland

Direktør for ikke-opererte felt

Synnøve Helland har bred olje-og gasserfaring fra DEA Norge og Equinor hvor hun hadde ulike lederroller innenfor hele verdikjeden fra leting til produksjon. Etter at hun ble uteksaminert fra NTNU med en mastergrad i ingeniørgeologi, jobbet hun med veikonstruksjon og prosjektledelse i Statens Vegvesen. Hun har og 20 års erfaring fra Equinor, hvor hun jobbet innenfor feltutvikling, rørledningsprosjekter, partneropererte felt, prosjektportefølje og offshore vind. I 2017 begynte Helland i DEA Norge som direktør for ikke-opererte felt.

Daniel Ørbeck

Produksjonsdirektør

Daniel har 20 års erfaring innenfor leting og produksjon i Norge, og har jobbet med ulike prosjekter og felt fra funn til nedstengning. Han startet sin karriere i Aker Solutions før han gikk videre til Equinor (daværende Statoil) som corporate trainee. Etter ulike internasjonale stillinger i Equinor begynte han i Wintershall Dea i 2013, hvor han blant annet jobbet innen kapitalforvaltning, boring og brønner, forbedringsprogrammer og endringsledelse. Han ble utnevnt til produksjonsdirektør i 2022. Daniel har en mastergrad i maskinteknikk fra Universitetet i Stavanger og en MBA fra Norges Handelshøyskole.

who-we-are-management-daniel-oerbeck
who-we-are-management-daniel-oerbeck
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Styremedlem Janne Lea
Wintershall Dea Styremedlem Janne Lea
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Janne Lea

Direktør for reservoarstyring – utbygging og engineering

Lea har bred erfaring fra lederstillinger i norsk olje- og gassindustri, primært innenfor HMS. Før hun begynte i Wintershall Dea hadde hun flere lederroller i Maersk Drilling og Petroleumstilsynet, og ble senere HMSK-direktør i Wintershall Norge. Lea har erfaring fra HMS, bedriftshelse og sikkerhet, kjemisk risikostyring, kvalitetssikring og utvikling av regelverk, revisjon og tilsynsaktiviteter. Hun har en master i offshoreteknologi med hovedvekt på miljøteknologi fra Universitetet i Stavanger (UiS).

Tina Endresen

Direktør for juridisk og compliance

Tidlig i karrieren jobbet Endresen tre år som advokat for  to advokatfirma i Bergen, i tillegg til en periode som førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole. Hun begynte senere i advokatfirmaet Kluge, der hun hovedsakelig beskjeftiget seg med selskapsrett før hun ble utplassert i juridisk avdeling i BP Norge i halvannet år. Her arbeidet hvor hun for det meste jobbet med petroleumsrett. I juni 2011 begynte hun som leder for juridisk avdeling i Wintershall Norge før hun ble direktør for juridisk og compliance i Wintershall Dea i Norge. Hun tok juridisk embetseksamen i 1996.

Wintershall Dea Styremedlem Tina Stornes
Wintershall Dea Styremedlem Tina Stornes
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Styremedlem Tone Samuelsen
Wintershall Dea Styremedlem Tone Samuelsen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Tone Samuelsen

HR-direktør

De siste 20 årene har Samuelsen hatt toppstillinger i Stavanger kommune, Telia, SpareBank 1 SR-Bank og Stavanger Aftenblad.Gjennom hele karrieren har hun lagt vekt på å opparbeide, utvikle og opprettholde kompetansen i virksomhetene.  Hun har bidratt til å fremme positive holdninger til selskapets mål, og har fungert som et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Hun var HR-direktør i Wintershall Norge før hun tiltrådte samme stilling hos Wintershall Dea. Samuelsen har en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Stavanger.

Bjorn Tore Viste Solheim

Kommersiell direktør

Viste Solheim startet sin karriere som gass-og midtstrømforhandler hos BP. Videre fortsatte han karrieren i BP og hadde flere ledende stillinger både i Storbritannia og Norge, blant annet som Performance Manager og leder for forretningsutvikling og kommersiell virksomhet. I 2013 begynte han i E.ON i en global rolle som daglig leder for kommersiell. Gjennom to fusjoner, først med DEA, deretter Wintershall, fortsatte Viste Solheim å lede det kommersielle teamet for Wintershall Dea Norge og ble utnevnt til direktør for kommersiell virksomhet i 2021. Viste Solheim har en mastergrad i økonomi fra Universitetet i Bergen.

Porträt Bjørn Tore Viste Solheim
Porträt Bjørn Tore Viste Solheim
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Wintershall Dea Norge kommunikasjonsdirektør Peter Schwarz
Wintershall Dea Norge kommunikasjonsdirektør Peter Schwarz
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Peter Schwarz

Kommunikasjonsdirektør

Schwarz har en bred og allsidig kommunikasjonserfaring som konsulent og leder i energi- og industrisektoren. Han begynte karrieren som kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Stavanger før han gikk til Wintershall i 2014. Senere var han Head of Corporate Communications i Lysegruppen og ansvarlig for fornybar energi og bærekraft i rådgivningsselskapet Gambit Hill+Knowlton. Han er tidligere fylkespolitiker og sitter i flere styrer, deriblant Ungt Entreprenørskap Rogaland, som han leder. Han begynte i Wintershall Dea Norge i mars 2022. Schwarz har en BA i bedriftsøkonomi, statsvitenskap og samfunnsøkonomi, og en MA i helseøkonomi og ledelse fra Universitetet i Oslo.