Gjøa En pålitelig vert

Gjøa ligger i nordre del av Nordsjøen, i et av kjerneområdene til Wintershall Dea. Våre opererte feltene Vega og Nova er begge Gjøa-satellitter.

Del
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Foto
Neptune Energy/Jan Inge Haga

Gjøa-plattformen, som opereres av Neptune, ligger i nord i Nordsjøen, 45 kilometer utenfor kysten av Florø. Feltet er bygd ut med fire havbunnsrammer koblet til et halvt nedsenkbart produksjons- og prosessanlegg. Vanndybden i området er 360 meter. Gjøa er allerede vertskap for Wintershall Dea-feltene Vega og Nova.

Hurtigfakta Gjøa-feltet Wintershall Dea Norge
Hurtigfakta Gjøa-feltet Wintershall Dea Norge
Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen
Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen

Gjøa ligger kun 45 kilometer fra kysten og får strøm fra fastlandet.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Kraft fra land

Gjøa er en den første flytende plattformen på norsk sokkel som får strøm fra fastlandet. Området, som ligger 45 kilometer utenfor kysten, er et av kjerneområdene til Wintershall Dea.

Reservoar og utvinning

Gjøa-reservoaret inneholder gass over en tynn oljesone i sandstein av jura alder i Dunlin-, Brent- og Vikinggruppene. Reservoaret ligger på 2 200 meters dyp. Feltet produseres med trykkavlastning. I de sørlige segmentene ble oljeproduksjon prioritert de første årene. Gassnedblåsning (produksjon av gass fra gasskappen) startet i 2015. Lavtrykksproduksjon ble implementert i 2017.

Wintershall Dea laboratorieprøver av sandstein
Wintershall Dea laboratorieprøver av sandstein

Gjøa-reservoaret inneholder sandstein av jura-alder.

Foto
Wintershall Dea/Christian Burkert

Eksport av hydrokarboner

Oljen fra Gjøa og satellitt-feltene transporteres via Troll Oljerør II til Mongstad. Rik gass eksporteres via FLAGS-rørledningen til St. Fergus i Storbritannia.

Gjøa P1

Gjøa P1 fast track-prosjektet hadde en vellykket oppstart i februar 2021. Prosjektet hadde som mål å utvikle uutnyttede reserver i det nordlige P1-segmentet på Gjøa-feltet på 340 meters dyp. P1-segmentet økte gjenværende reserver på Gjøa med 30%.

Wintershall Dea Hurtigfakta Gjøa P1 Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Gjøa P1 Norge