Gjøa En pålitelig vert

Gjøa er lokalisert i Q35 området i Nordsjøen, som er et kjerneområde for Wintershall Dea. De opererte feltene Vega og Nova er begge Gjøa satellitter.

Del
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Foto
Neptune Energy/Jan Inge Haga

Gjøa-plattformen, som opereres av Neptune, ligger i Q35-området i Nordsjøen, 60 kilometer utenfor kysten av Florø. Feltet er bygd ut med fire havbunnsrammer koblet til et halvt nedsenkbart produksjons- og prosessanlegg. Vanndybden i området er 360 meter. Gjøa er allerede vertskap for Wintershall Dea-feltet Vega og vil også være vert for det egenopererte Nova-feltet.

Hurtigfakta Gjøa-feltet Wintershall Dea Norge
Hurtigfakta Gjøa-feltet Wintershall Dea Norge
Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen
Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen

Gjøa ligger kun 60 kilometer fra kysten og får strøm fra fastlandet.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
Kraft fra land

Gjøa er den første bemannede plattformen på norsk sokkel som får strøm fra fastlandet. Q35, som ligger kun 60 kilometer utenfor kysten, er et av kjerneområdene til Wintershall Dea.

Reservoar og utvinning

Gjøa-reservoaret inneholder gass over en tynn oljesone i sandstein av jura alder i Dunlin-, Brent- og Vikinggruppene. Reservoaret ligger på 2 200 meters dyp. Feltet produseres med trykkavlastning. I de sørlige segmentene ble oljeproduksjon prioritert de første årene. Gassnedblåsning (produksjon av gass fra gasskappen) startet i 2015. Lavtrykksproduksjon ble implementert i 2017.

Wintershall Dea laboratorieprøver av sandstein
Wintershall Dea laboratorieprøver av sandstein

Gjøa-reservoaret inneholder sandstein av jura-alder.

Foto
Wintershall Dea/Christian Burkert

Gjøa vil levere tjenestene vi trenger for å bygge ut Nova. Gjøa har allerede vist seg å være en god vert for Vega og anses nå som et kritisk knutepunkt for hele området.

André Hesse
Leder for Nova-prosjektet
Eksport av hydrokarboner

Oljen fra Gjøa og satellitt-feltene transporteres via Troll Oljerør II til Mongstad. Rik gass eksporteres via FLAGS-rørledningen til St. Fergus i Storbritannia.