Utbygging Fra funn til produserende felt

Norge er et kjerneområde for Wintershall Dea. Vi utvikler eksisterende og nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea Norge Brønnramme
Wintershall Dea Norge Brønnramme
Foto
Wintershall Dea

Wintershall Dea har tung erfaring fra utbygginger til havs, der vi utvikler funn til produserende felt. Wintershall Dea bygger nå ut Nova and Dvalin. Begge feltene vil bruke eksisterende infrastruktur og plattformer for å produsere olje og gass på en mest mulig bærekraftig måte. Wintershall Dea er en engasjert og pålitelig partner som også investerer i partnerskap og bruker sin erfaring fra tidligere utbyggingsprosjekter til å bistå i partneropererte feltutbygginger.

Askeladd

Støtter produksjon i Barentshavet

Askeladd er en undervannsutbygging for LNG som vil øke platåproduksjonen ved det landbaserte prosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest. Askeladd er en del av utbyggingsplanene for Snøhvit-feltet og består av Askeladd Nord, Gamma og Vest. LNG vil bli eksportert til land ved hjelp av to havbunnsrammer knyttet til det eksisterende undervannsanlegget på Snøhvit. Equinor er operatør for feltet.

Wintershall Dea Hurtigfakta Askeladd Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Askeladd Norge

Solveig

En lovende tilknytningsløsning

Solveig (tidligere Luno II) er tilknyttet Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen og blir bygd ut med fem selvstendige satellittbrønner – tre oljeprodusenter og to vanninjektorer. Lundin er operatør for feltet. Solveig ligger ca. 15 km sør for Edvard Grieg og utvinnbare reserver er anslått til 57 millioner foe.

Wintershall Dea Hurtigfakta Solveig Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Solveig Norge