Utbygging Fra funn til produserende felt

Norge er et kjerneområde for Wintershall Dea. Derfor er vi forpliktet til å utvikle nye olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea Norge Brønnramme
Wintershall Dea Norge Brønnramme
Foto
Wintershall Dea

Wintershall Dea har tung erfaring fra utbygginger til havs, der vi utvikler funn til produserende felt. Wintershall Dea bygger nå ut Nova and Dvalin. Begge feltene vil bruke eksisterende infrastruktur og plattformer for å produsere olje og gass på en bærekraftig måte. Wintershall Dea er en engasjert og pålitelig partner som også investerer i partnerskap og bruker sin erfaring fra tidligere utbyggingsprosjekter til å bistå i partneropererte feltutbygginger.

Ærfugl

Forlenget økonomisk feltlevetid

AkerBP-utbyggingen foregår i to faser, og feltet er tilknyttet Skarv FPSO. Første fase innebærer tre brønner som kobles til brønnrammen Skarv A. Fase to, som starter i 2023, inkluderer tre nye brønner. Ærfugl-utbyggingen vil gi økt utnyttelse av kapasiteten på Skarv FPSO og bidra til forlenget levetid og økt utvinning fra Skarv-feltet.

Wintershall Dea Hurtigfakta Ærfugl Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Ærfugl Norge
Askeladd

Støtter produksjon i Barentshavet

Askeladd er en undervannsutbygging for LNG som vil øke platåproduksjonen ved det landbaserte prosesseringsanlegget på Melkøya i Hammerfest. Askeladd er en del av utbyggingsplanene for Snøhvit-feltet og består av Askeladd Nord, Gamma og Vest. LNG vil bli eksportert til land ved hjelp av to havbunnsrammer knyttet til det eksisterende undervannsanlegget på Snøhvit. Equinor er operatør for feltet.

Wintershall Dea Hurtigfakta Askeladd Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Askeladd Norge
Gjøa P1

Utnytter potensialet i lisensen

P1 er en tilknytning til Gjøa-feltet i Nordsjøen. Funnet ligger i Gjøa-lisensen og er en videreutbygging av Gjøa-prosjektet, der man har fokus på økt utnyttelse av potensialet i lisensen. Neptune Energy er operatør for feltet.

Wintershall Dea Hurtigfakta Gjøa P1 Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Gjøa P1 Norge
Snorre

Forlenge produksjonen

Snorre-utvidelsen vil gi det Equinor-opererte feltet økt produksjon og forlenge feltets levetid via en undervannstilknytning til Snorre A-plattformen. Det er planlagt 24 nye brønner med seks nye havbunnsrammer, og utvidelsen utgjør en betydelig feltutbygging som vil øke reservene med omtrent 190 millioner boe og kan forlenge feltets levetid med ytterligere 25 år.

Quickfact Snorre
Quickfact Snorre
Solveig

En lovende tilknytningsløsning

Solveig (tidligere Luno II) er tilknyttet Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen og blir bygd ut med fem selvstendige satellittbrønner – tre oljeprodusenter og to vanninjektorer. Lundin er operatør for feltet. Solveig ligger ca. 15 km sør for Edvard Grieg og utvinnbare reserver er anslått til 57 millioner foe.

Wintershall Dea Hurtigfakta Solveig Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Solveig Norge