Vega er et banebrytende undervannsfelt

I 2015 ble Vega Wintershall Deas første norske undervannsfelt i produksjon. Feltet er utviklet med tre havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur.

Del
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Foto
Equinor/FMC/Grenland Group

Vega-feltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 28 kilometer vest for Gjøa-plattformen og 120 kilometer nordvest for Bergen. Feltet er utbygd med tre havbunnsrammer koblet til Gjøa. Etter overtakelsen i 2015 ble Vega Wintershall Deas første egenopererte undervannsfelt i produksjon i Norge.

Wintershall Dea Hurtigfakta Vega Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Vega Norge
Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea Vega-feltet Brønnrammer
Wintershall Dea Vega-feltet Brønnrammer

Vega-feltet er utbygd med tre havbunnsrammer koblet til Gjøa.

Foto
Equinor/FMC/Grenland Group

Olje- og gassproduksjon

Vega-feltet består av tre havbunnsrammer, Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør. Vega Nord og Sentral er gasskondensatfelt. Vega Sør er et gasskondensatfelt med oljelag over. Feltet produserer med trykkavlastning slik at det underliggende gassreservoaret skaper et naturlig gassløft for det grunnere oljelaget.

Havbunnsekspertise

Wintershall Dea overtok operatørskapet for Vega-feltet fra Equinor i 2015, og Vega ble dermed Wintershall Deas første egenopererte undervannsfelt i produksjon i Norge. Siden den gang har Wintershall Dea satt Maria-feltet i produksjon og er nå i gang med utbygging av ytterligere to undervannsfelt, Dvalin og Nova.

Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen
Wintershall Dea Norskekysten Nordsjøen

Vega er Wintershall Deas første egenopererte undervannsfelt i Norge.

Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Kjerneområde

Vega ligger i kvadrant 35 i Nordsjøen. Det er et satellittfelt til Gjøa, som også vil være vert for Nova-utbyggingen til Wintershall Dea. Kvadrant 35 inneholder også flere prospekter og lovende letelisenser for Wintershall Dea.