Personvernerklæring

Wintershall Dea setter pris på at du har besøkt vår nettside og takker deg for din interesse i vårt selskap.

Personvern er høyt prioritert i Wintershall Dea. Vi ønsker derfor å informere deg i detalj om følgende personvern aspekter:

 • Hvilke personopplysninger Wintershall Dea samler inn når du besøker vår nettside
 • Hvilke formål Wintershall Dea bruker opplysningene til
 • Hva er det juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger
 • Hvem er mottaker av personopplysningene
 • Når og hvordan bruker vi Google Analytics
 • Hvor lenge lagrer vi personopplysninger.
 • Om du er forpliktet til å oppgi personopplysninger

I tillegg ønsker vi å informere deg om: 

 • Dine rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger
 • Den ansvarlige med hensyn til behandling av personopplysninger og eventuelle kontaktopplysninger.

1. Hvilke personopplysninger samler Wintershall Dea inn når du besøker vår nettside?

(1)  Besøker du vår nettside uten å kontakte oss eller logge inn, vil følgende opplysninger automatisk bli overført fra din nettleser til vår server:

 • IP-adressen til din datamaskin
 • Informasjon om din nettleser
 • Nettsiden du besøkte når du gikk inn på vår nettside
 • Navn på landingsside (URL) eller fil
 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Overført datavolum
 • Statusinformasjon som f.eks. feilmeldinger

(2)  Hvis du kontakter oss på e-post, mottar vi følgende informasjon:

 • Din e-postadresse og ytterligere informasjon som du oppgir på e-post
 • Dato og tidspunkt for din melding

2. I hvilken grad og til hvilke formål behandler Wintershall Dea disse opplysningene?

(1)  Når du besøker Wintershall Deas nettside, bruker vi din IP-adresse og andre opplysninger som din nettleser overfører automatisk til vår server (se Del 1 (1)) for å:

a)   sende forespurt innhold til din nettleser. Vi lagrer kun den fullstendige IP-adresse hvis det er teknisk nødvendig for å vise det det forespurte innholdet.

b)   beskytte oss mot angrep og sikre drift av vår nettside. Vi lagrer nevnte opplysninger med adgangsbegrensing i en maksimumsperiode på 7 dager Wintershall Dea vil kun undersøke brukeren bak en IP-adresse i tilfeller av ulovlig angrep.

(2)  Om du kontakter oss på e-post, bruker vi informasjonen under Del 1 (2) til å svare og, hvis mulig, imøtekomme din forespørsel. Informasjonen vil bli lagret om nødvendig for å respondere på din forespørsel.

3. Er du pålagt å oppgi opplysningene? Har du rett til å nekte bruk av opplysningene?

Når du besøker vår nettside, overføres informasjon fra din nettleser under Del 1 (1) automatisk til vår server. Overføringen av denne informasjonen er frivillig. Uten disse personopplysningene kan vi ikke vise deg den forespurte siden.

Hvis du ønsker å kontakte oss på e-post, står du fritt til å overføre informasjonen under Del 1 (2). Unnlatelse av å oppgi den obligatoriske informasjonen kan hindre oss fra å svare på og imøtekomme din forespørsel.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen?

Det juridiske grunnlaget for behandling under Del 2 er punkt (f) i Artikkel 6 (1) i «General Data Protection Regulation» (EUs personvernforordning). Wintershall Deas interesser avgjøres av formålene beskrevet i Del 2.

5. Til hvilke mottakere overfører vi dine opplysninger?

Vi overfører opplysningene nevnt i Del 1 til databehandlere basert i EU med formål bestemt i Del 2. Personopplysninger behandles kun på instruksjon fra oss og på vegne av oss. Vi har ingen planer om å overføre dine personopplysninger til et tredje land.

6. Når og hvordan bruker vi Google Analytics?

Forutsatt at du har samtykket i bruk av webanalyse med Google Analytics på vårt nettsted, bruker vi informasjonskapsler som genererer informasjon i henhold til Seksjon 1 (1) i personvernreglene, slik at vi kan analysere bruken av nettstedet. Informasjonskapsler hjelper oss å gjenkjenne tilbakevendende besøkende og analysere deres oppførsel på nettstedet (for eksempel hvilke sider brukerne kommer fra eller hvilke sider de har tilgang til) for ytterligere å forbedre vårt nettsted. For å gjøre dette bruker vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). IP-adressen på datamaskinen din blir ikke lagret før den er avkortet umiddelbart etter at den er registrert, dvs. anonymisert. For dette formålet blir din IP-adresse anonymisert av Google i EU eller i andre stater som er part i Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ved trunking med Google Analytics-utvidelsen "anonymizeIp()". Først da blir informasjonen som genereres av informasjonskapslene som en del av Google Analytics, overført til en Google-server i USA og lagret. Vi samler derfor ikke personlig informasjon om bruksatferdene dine på nettstedet vårt. Din IP-adresse vil ikke bli sammenstilt med andre Google-data.


Rettsgrunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 første ledd bokstav a)  i EU’s personvernforordning . Du samtykker til analysen ved hjelp av Google Analytics ved å klikke "OK" på vår nettside i vår informasjonskapselbanner. Uten samtykke vil ingen webanalysekapsler bli angitt av Google Analytics.


Overføringen av informasjonen til USA er dekket av en beslutning vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 i  i EUs personvernforordning. Google er forpliktet til å overholde prinsippene i EU-USAs Privacy Shield (personvernbeskyttelse) og fungerer som en behandler i henhold til artikkel 28 i personvernforordningen.


Ytterligere personverninformasjon på Google Analytics finner du i brukerstøtten for Google Analytics på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Du er ikke forpliktet til å la oss bruke dine anonymiserte data for webanalyse. Selv om du har samtykket til bruk av webanalyse med Google Analytics på vårt nettsted, kan du tilbakekalle ditt samtykke og forhindre videre bruk av dine - allerede anonymiserte - data fra Google Analytics ved å klikke på knappen nedenfor. Dette gjelder imidlertid kun for bruk av Google Analytics på nettstedet vårt. Cookies som allerede er angitt av Google Analytics, vil bli blokkert og forbli til deres utløpsdato (se Seksjon 8) eller til de blir slettet manuelt av deg fra din personlige nettleserhistorikk. Ved å klikke på knappen nedenfor, vil ingen ytterligere informasjon bli sendt til Google. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for deg. Du kan fortsatt besøke vår nettside.

7. Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Wintershall Dea har implementert tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig endring, ødeleggelse, tap eller uautorisert utlevering. Slike tiltak vil bli kontinuerlig forsterket i tråd med teknologisk utvikling.

8. Bruker vi informasjonskapsler på nettsiden vår?

Når du besøker vår nettside, informerer vi deg i vårt kapselbanner om bruk av informasjonskapsler. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du bruken av informasjonskapsler. Har du gitt ditt samtykke til webanalyse gjennom Google Analytics i vårt kapselbanner, bruker vi informasjonskapsler for å kunne analysere din bruk av nettstedet vårt (for mer informasjon, se seksjon 6).

Vi ønsker å informere deg om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan administrere informasjonskapsler.

(1)  Følgende informasjonskapsler er viktige for riktig bruk og spesifikke tjenester på vår nettside*: 

cookieconsent | Denne informasjonskapselen lagrer din anerkjennelse av og samtykke til ansvarsfraskrivelser på nettsiden vår. | Vil bli slettet så snart du tømmer din cache (eller ett år etter besøket ditt)

*Informasjonskapsel | Formål | Sluttid

(2)  Informasjonskapsler for nettpublikumsmåling:

Informasjonskapsel Formål Sluttid
_gali Brukes til å kartlegge linker. Vil bli slettet etter besøket ditt
_ga Brukes for å skille mellom brukere. Vil bli slettet 14 måneder etter besøket ditt
_gat Benyttes kun for å begrense antallet forespørsler. Har ett minutts tidssperre
_gid Brukes for å skille mellom brukere. Vil bli slettet 24 timer etter besøket ditt

Du kan bruke dine nettleserinnstillinger til å avgjøre hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Vennligst vær oppmerksom på at du ikke vil kunne bruke alle funksjoner på vår nettside hvis du avviser informasjonskapsler under Del 8 (1). Mer informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer cookies satt opp for webanalyse av Google Analytics, finner du under seksjon 6.

9. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under Eu’s personvernforordning.

9.1. Innsynsrett:

Du har rett til å få innsyn i din informasjon (hvis vi behandler den), og visse andre typer informasjon (som oppgitt i denne personvernerklæringen); 

9.2. Rett til å korrigere:

Hvis dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å få dette korrigert.

9.3. Rett til sletting:

Dette kalles også «retten til å bli glemt» og lar deg enkelt sagt be om sletting eller fjerning av dine personopplysninger i tilfeller det ikke er grunn for oss til å fortsette å bruke opplysningene. Dette er ikke en generell rettighet til sletting, det finnes unntak. For eksempel har vi rett til å fortsette å bruke dine personopplysninger hvis slik bruk er nødvendig for samsvar med våre juridiske forpliktelser eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav. 

9.4. Rett til å begrense behandling:

Retten til å suspendere bruk av dine personopplysninger eller begrense måten vi kan bruke den på. Vennligst merk at denne retten er begrenset i visse situasjoner: når vi behandler dine personopplysninger som vi har samlet inn fra deg med ditt samtykke, kan du kun be om begrensning på grunnlag av (a) unøyaktighet i informasjonen; (b) at vår behandling er ulovlig og du ikke ønsker at dine personopplysninger skal slettes; (c) at du trenger den til et juridisk krav, eller (d) at vi ikke lenger trenger å bruke informasjonen til formålene vi oppbevarer den for. Når behandling er begrenset, kan vi fortsatt oppbevare din informasjon, men ikke bruke den videre. Vi har lister over personer som har bedt om begrensning i bruken av deres personopplysninger for å sikre at begrensningen respekteres i fremtiden. 

9.5. Rett til dataportabilitet:

Retten til å be om at vi flytter, kopierer eller overfører (i de tilfeller det er teknisk mulig) dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format, for dine egne formål på tvers av ulike tjenester. 

9.6. Rett til å nekte:

Retten til å nekte vår bruk av dine personopplysninger, inkludert i tilfeller der vi bruker opplysningene til våre berettigede interesser, direkte markedsføring. 

9.7. Rett til å bli informert:

Du har rett til å få tydelig, transparent og lett forståelig informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger.

9.8. Rett til å trekke tilbake samtykke:

Hvis du har gitt ditt samtykke til hvilken som helst behandling av dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst (hvis du gjør dette, betyr det likevel ikke at det vi har gjort med dine personopplysninger med ditt samtykke frem til da er ulovlig). 

Utøvelsen av disse rettighetene er gratis for deg, men du må bevise din identitet med 2 eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil i tråd med vår juridiske forpliktelse gjennomføre rimelige tiltak for å oppgi, korrigere eller slette personlig informasjon om deg i våre arkiver. 

For å sende henvendelser eller utøve en av dine rettigheter som beskrevet i denne personvernerklæringen og/eller fremsette en klage, vennligst kontakt oss ved å sende e-post eller skrive til oss, og vi vil prøve å svare innen 30 dager. Kontaktinformasjon finnes i Del 10 under.

Når vi mottar formelle, skriftlige klager, vil vi kontakte personen som fremsatte klagen for å følge opp. Vi samarbeider med de rette tilsynsmyndighetene, inkludert lokale personvernmyndigheter for å håndtere eventuelle klager som vi ikke kan håndtere direkte.

Hvis du ikke er fornøyd med måten en klage du fremsetter i forbindelse med til dine personopplysninger behandles av oss, kan du sende din klage til relevant personvernmyndighet.

10. Hvor kan du sende en klage?

Du har rett til å sende en klage til vår behandlingsansvarlige (for kontaktinformasjon, se seksjon 11 ) eller en tilsynsmyndighet, spesielt i landet der du bor, arbeider eller på stedet for den angivelige overtredelsen., som i Norge er: 

Datatilsynet
Postboks 8177
0034 Oslo

https://www.datatilsynet.no/ 
Email: postkasse@datatilsynet.no

Eller du kan kontakte:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

11. Hvem er behandlingsansvarlig?

Du kan finne den behandlingsansvarlige med hensyn til personvernlovgivning her. (https://wintershalldea.com/en/data-protection)

Du kan bruke adressen til behandlinsansvarlig som er gitt under lenken ovenfor, eller følgende adresse for å kontakte vår Personvernkoordinator:   

Solveig Bjorheim
Data Protection Coordinator in Wintershall Norge AS
Jåttaflaten 27, 4020 Stavanger, Norway

+ 47 98 22 21 03

12. Barns personvern

Denne nettsiden er beregnet for bruk av personer som er 18 år eller over. Vi ønsker ikke å samle inn informasjon om personer under 18 år.

Personer under 18 år bør derfor ikke sende eller legge ut personlige opplysninger på denne nettsiden. Hvis en slik person leverer personlig informasjon via nettsidene, skal vi slette denne informasjonen så snart vi er gjort oppmerksomme på personens alder, og skal deretter aldri bruke informasjonen til noe formål.                 

Kontorbesøk
Kameraovervåking

Vi gjennomfører kameraovervåking av våre lokaler av sikkerhets- og kontrollhensyn. Lovgrunnlaget for dette er en interesse-avveining i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, i det vi har en berettiget interesse av å sikre og kontrollere våre lokaler. Film og bilder fra kameraovervåkingen beholdes i syv dager, før de slettes automatisk. Oppstår det hendelser vil film og bilder kunne beholdes opp til 30 dager før de  slettes automatisk (med mindre disse brukes i forbindelse med straffesak eller i henhold til annet lovlig grunnlag).

Arrangement