Personvernerklæring

Wintershall Dea setter pris på at du har besøkt nettsidene våre og takker deg for din interesse i vårt selskap.

Personvern er høyt prioritert i Wintershall Dea. Vi ønsker derfor å gi deg grundig informasjon om følgende personvernaspekter:

 • Hvilke personopplysninger Wintershall Dea samler inn når du besøker nettsidene våre
 • Hvilke formål Wintershall Dea bruker opplysningene til
 • Hva det juridiske grunnlaget for behandling av personopplysninger er
 • Hvem mottakere av personopplysningene er
 • Når og hvordan vi bruker Matomo
 • Hvordan vi inkluderer YouTube-videoer
 • Hvor lenge vi lagrer personopplysninger
 • Hvorvidt du er forpliktet til å oppgi personopplysninger

I tillegg ønsker vi å informere deg om:

 • Dine rettigheter vedrørende behandling av personopplysninger
 • Hvem som er ansvarlig i henhold til personvernloven og eventuelle kontaktopplysninger til vårt personvernombud.

1. Hvilke personopplysninger samler Wintershall Dea inn når du besøker nettsidene våre?

(1)  Besøker du nettsidene våre for å få informasjon (dvs. uten å kontakte oss eller logge inn), vil følgende opplysninger automatisk bli overført fra nettleseren din til serveren vår:

 • IP-adressen til din datamaskin
 • Informasjon om din nettleser
 • Navn på nettsiden du besøkte da du gikk inn på vår nettside
 • Navn på landingsside (URL) eller fil
 • Dato og tidspunkt for besøket ditt
 • Overført datavolum
 • Statusinformasjon som f.eks. feilmeldinger

(2)  Hvis du kontakter oss på e-post, mottar vi følgende informasjon:

 • Din e-postadresse og ytterligere informasjon som du oppgir på e-post eller via feltene i et kontaktskjema
 • Dato og tidspunkt for meldingen

2. I hvilken grad og til hvilke formål behandler Wintershall Dea disse opplysningene?

(1) Når du besøker Wintershall Deas nettsider, bruker vi IP-adressen din og andre opplysninger som automatisk overføres fra nettleseren din til serveren vår (se punkt 1 (1)) for å:

a) sende forespurt innhold til deg. Vi lagrer kun den fullstendige IP-adressen hvis det er teknisk nødvendig for å vise den forespurte siden.

b) beskytte oss mot angrep og sikre driften av nettsidene. Vi lagrer nevnte opplysninger midlertidig og med adgangsbegrensning i en maksimumsperiode på 7 dager.

Wintershall Dea vil kun forsøke å finne ut hvem som står bak en IP-adresse dersom det foreligger ulovlige angrep.

(2) Vi lagrer IP-adressen til din datamaskin etter at vi har trunkert adressen ved å fjerne de siste seks sifrene– dvs. at adressen er anonymisert. Dette gjør vi for å analysere brukeradferden til de besøkende slik at vi kan forbedre nettsidene våre. Ovennevnte trunkering av IP-adresser for dette formålet gjennomføres umiddelbart etter at adressen er registrert. Dermed blir det ikke samlet inn personlig informasjon om din brukeradferd på nettsidene våre.

(3)  Hvis du kontakter oss via et kontaktskjema på nettsidene våre eller via e-post, bruker vi personopplysningene under punkt 1 (2) for å svare deg og for å imøtekomme din forespørsel så langt det er mulig. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for å svare deg og respondere på forespørselen din.

3. Er du forpliktet til å oppgi personopplysninger? Har du rett til å nekte bruk av opplysningene?

Når du besøker våre nettsider, overføres informasjonen det refereres til i punkt 1 (1) automatisk fra nettleseren din til serveren vår. Overføringen av denne informasjonen er frivillig. Uten disse personopplysningene kan vi ikke vise deg den forespurte siden. 

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke dine anonymiserte opplysninger til webanalyse. Du er heller ikke forpliktet til å la oss sammenstille din IP-adresse med selskapsinformasjonen din. Du er ikke forpliktet til å se på YouTube-videoer.

Dersom du ønsker å kontakte oss på e-post eller via vårt kontaktskjema, står du fritt til å overføre informasjonen under punkt 1 (2). Hvis et kontaktskjema inneholder obligatoriske felter, vil disse være markert som obligatoriske. Unnlatelse av å oppgi den obligatoriske informasjonen kan hindre oss i å svare på og imøtekomme din forespørsel.

4. Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger?

Det juridiske grunnlaget for å behandle dine personopplysninger under punkt 2 er artikkel 6, første ledd, bokstav (f) i EUs personvernforordning (GDPR). Wintershall Deas legitime interesser i behandlingen av personopplysninger tar utgangspunkt i formålene beskrevet i punkt 2 over.

5. Hvem overfører vi dine personopplysninger til?

Vi overfører personopplysningene nevnt i punkt 1 til databehandlere basert i EU til de formål som er beskrevet i punkt 2. Personopplysninger behandles i henhold til instrukser fra oss og på våre vegne. Vi har ingen intensjon om å overføre personopplysningene dine til et tredje land.

6. Når og hvordan bruker vi Matomo til webanalyse?

Forutsatt at du har samtykket til bruk av webanalyse med Matomo på vårt nettsted, bruker vi informasjonskapsler som genererer informasjon i henhold til punkt 1 (1) i denne personvernerklæringen, slik at vi kan analysere din bruk av nettstedet. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å gjenkjenne tilbakevendende brukere og analysere deres adferd på nettsidene våre (for eksempel hvilke sider brukerne kommer fra eller hvilke sider de har vært inne på) med det formål å forbedre nettstedet vårt. For å gjøre dette bruker vi Matomo (www.matomo.org). en webanalysetjeneste fra InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, New Zealand, («Matomo»). Opplysningene samles inn og lagres til bruk i optimalisering og markedsføring. Disse opplysningene kan brukes til samme formål for å generere og analysere anonymiserte brukerprofiler. Til dette formålet kan informasjonskapsler brukes. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i hurtigminnet (cache) til den besøkendes nettleser. Informasjonskapsler hjelper nettstedet med å gjenkjenne nettleseren din. Informasjonen som samles inn ved hjelp av Matomo-teknologien (inkludert din anonymiserte IP-adresse) blir behandlet på serverne våre. Informasjonen som genereres av informasjonskapselen i den anonyme brukerprofilen blir ikke brukt til å identifisere den besøkende og blir ikke slått sammen med personlige opplysninger om den besøkende.   

IP-adressen til din datamaskin vil ikke bli lagret før den er trunkert ved å fjerne de seks siste sifrene umiddelbart etter at den er registrert, dvs. anonymisert. Først da blir informasjonen som genereres av informasjonskapslene som en del av Matomo, overført til en Matomo-server i New Zealand og lagret. Dermed blir det ikke samlet inn personlig informasjon om din brukeradferd på nettsidene våre. IP-adressen din vil ikke bli sammenstilt med andre Matomo-data.

Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 (1), første ledd, bokstav (a) i EUs personvernforordning. Du samtykker til Matomos webanalyse ved å klikke på «OK» i informasjonskapselbanneret på nettsiden vår. Uten samtykke vil ingen webanalysekapsler bli angitt av Matomo.

Overføringen av din informasjon til New Zealand er dekket av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå vedtatt av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 i EUs personvernforordning. Matomo er forpliktet til å overholde prinsippene i EU-USAs Privacy Shield (personvernbeskyttelse) og fungerer som en databehandler i henhold til artikkel 28 i personvernforordningen.

Ytterligere personverninformasjon på Matomo er tilgjengelig på https://matomo.org/docs/gdpr/.

Du er ikke forpliktet til å la oss bruke dine anonymiserte opplysninger til webanalyse. Selv om du har samtykket til bruk av webanalyse med Matomo på nettstedet vårt, kan du tilbakekalle samtykket og forhindre videre bruk av dine – allerede anonymiserte – opplysninger av Matomo ved å klikke på knappen nedenfor. Dette gjelder imidlertid kun for bruk av Matomo på nettstedet vårt. Informasjonskapsler som allerede er angitt av Matomo vil da bli blokkert, men bli værende frem til sin utløpsdato (se punkt 8) eller til de blir slettet manuelt av deg fra din personlige nettleserhistorikk. Ved å klikke på knappen nedenfor vil ingen ytterligere informasjon bli sendt til Matomo. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for deg. Du kan fortsatt besøke våre nettsider.

7. Hvordan håndteres YouTube-videoer?

7.1. Databehandling

Vi har inkludert YouTube-videoer i vårt nettbaserte tilbud. Disse er lagret på plattformen YouTube og kan avspilles direkte fra nettstedet vårt. YouTube er en tjeneste fra Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (heretter kalt “Google“). Alle videoene er innebygd i den såkalte “2-klikk-løsningen”. Det innebærer at ingen opplysninger om deg som bruker blir overført til Google, dersom du ikke aktiverer videofunksjonen. Før videofunksjonen blir aktivert, vises bare et miniatyrbilde som er lastet opp av vår egen nettserver.

Data overføres til Google dersom du aktiverer slike videofunksjoner. Når de først er aktivert, har vi ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Dataoverføringen skjer uavhengig av om Google tilbyr en brukerkonto som du er pålogget via, eller om det ikke foreligger en brukerkonto. Dersom du er logget på Google, blir opplysningene dine knyttet direkte til kontoen din.

7.2 Formål og juridisk grunnlag

Vi bruker YouTube-videoer på nettstedet vårt for å presentere disse på en enkel måte.

Det juridiske grunnlaget for databehandlingen er ditt samtykke iht. artikkel 6 (1), første ledd, bokstav (a) i EUs personvernforordning. Du gir ditt samtykke ved å aktivere videofunksjonen. Når den er aktivert, overføres dine personopplysninger til Google slik som beskrevet ovenfor.

Under dataoverføringen til Google overføres dine personopplysninger til en Google-server, som også kan befinne seg i USA. USA er et land uten et personvernnivå tilsvarende det i EU. Dette innebærer særlig at amerikanske myndigheter enkelt kan få tilgang til personopplysninger og at det bare foreligger begrensede rettigheter knyttet til slike tiltak. Når du aktiverer YouTube-videofunksjonen, samtykker du uttrykkelig til overføring av data til Google og overføring av dine personopplysninger til servere i USA.

Etter at du har gitt ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke det tilbake, uten at dette medfører at den behandling som er gjort med dine personopplysninger med ditt samtykke frem til da er ulovlig.

Ved å klikke på knappen nedenfor vil ingen ytterligere informasjon bli sendt til YouTube. Dette vil ikke ha noen konsekvenser for deg. Du kan fortsatt besøke nettsidene våre.

7.3 Ytterligere informasjon

Du finner ytterligere informasjon om databehandlingen, især om det juridiske grunnlaget og lagringstiden til Google, i tilbyderens personvernbestemmelser (https://policies.google.com/privacy) og i personvernbanneret på plattformen YouTube. Der finner du også ytterligere informasjon om dine rettigheter og innstillingsmuligheter for å beskytte privatsfæren din.

Google vil muligens behandle personopplysningene dine også i USA, et tredjeland uten tilstrekkelig personvern.

8. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine

Wintershall Dea har implementert tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tilfeldig eller bevisst endring, tap, ødeleggelse eller uautorisert tilgang. Sikkerhetstiltakene våre vil bli kontinuerlig revidert i tråd med den teknologiske utviklingen.

9. Bruker vi informasjonskapsler på nettsidene våre?

Når du besøker nettsidene våre, informerer vi deg om bruk av informasjonskapsler i vårt kapselbanner. Ved å bruke nettsidene våre samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler.

Vi ønsker å informere deg om hvilke informasjonskapsler vi bruker og hvordan du kan administrere disse.

(1) Følgende informasjonskapsler er viktige for at nettstedet* og tjenestene våre skal fungere korrekt:

_cookieagreed & _cookie-agreed-categories | Denne informasjonskapselen lagrer informasjon om hvorvidt du samtykker i bruk av informasjonskapsler og Matomo og/eller YouTube på våre nettsider. I tillegg lagres informasjon om hvorvidt du har tilbakekalt ditt samtykke til bruk av  Matomo og/eller YouTube. | Det vil bli slettet så snart du tømmer nettleserens hurtigminne (cache) (eller 7 dager etter besøket ditt)

*Informasjonskapsel | Formål | Sluttid

(2) Vi bruker følgende informasjonskapsler for å måle bruken av nettstedet vårt dersom du har samtykket til bruk av webanalyse av Matomo på nettstedet vårt:

(3) YouTube setter følgende informasjonskapsler når du ser på YouTube-videoer:

YSC | Brukes til skille mellom brukere for å lagre statistikk for YouTube-videoene som brukeren har sett. | Økt

Du kan konfigurere nettleserinnstillingene slik du ønsker og bestemme hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Vær oppmerksom på at hvis du avviser bruk av informasjonskapsler under punkt 9 (1), er det ikke sikkert at du vil kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt. 

10. Hvilke rettigheter har du?

Du har visse rettigheter under EUs personvernforordning:

10.1. Innsynsrett:

Du har rett til å få innsyn i dine personopplysninger som behandles av oss og visse andre typer informasjon (som f.eks. det som oppgis i denne personvernerklæringen).

10.2 Rett til å korrigere:

Hvis dine personopplysninger er unøyaktige eller ufullstendige, har du rett til å få dette korrigert.

10.3 Rett til sletting:

På bakgrunn av den såkalte retten til å bli glemt kan du be om sletting av dine personopplysninger med mindre vi har en lovpålagt plikt til å beholde opplysningene. Rett til sletting er ikke en generell rett til sletting. Vi har for eksempel rett til å fortsette å behandle dine personopplysninger hvis slik behandling er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

10.4 Rett til begrensning av behandling:

Denne retten innebærer en begrensning av bruken av dine personopplysninger eller av måten vi bruker dem på. Denne retten er begrenset til visse tilfeller og gjelder spesifikt hvis: (a) opplysningene er unøyaktige; (b) behandlingen er ulovlig, men du ønsker ikke at opplysningene slettes; (c) vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare dine rettigheter. Når behandling er begrenset, kan vi fortsatt oppbevare opplysningene dine, men ikke bruke dem. Vi har lister over personer som har bedt om begrenset behandling for å sikre at begrensningen respekteres.

10.5 Rett til dataportabilitet:

I samsvar med denne rettigheten vil vi, der det er teknisk mulig, overføre dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, til bruk for dine egne formål.

10.6 Rett til å protestere:

Du kan protestere mot at dine personopplysninger blir behandlet dersom det gjøres på bakgrunn av legitime interesser, og særlig dersom formålet med personopplysningene er direkte markedsføring.

10.7 Rett til å bli informert:

Du har rett til å få tydelig og lett forståelig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

10.8 Rett til å trekke tilbake samtykke:

Hvis du har gitt oss ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger, har du rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke. Tilbaketrekking av samtykke betyr imidlertid ikke at den behandling som er gjort med dine personopplysninger med ditt samtykke frem til da er ulovlig.

Det er gratis for deg å utøve disse rettighetene. Du må imidlertid bevise din identitet med to eksemplarer av godkjent legitimasjon. Vi vil i tråd med våre juridiske forpliktelser, gjennomføre rimelige tiltak for å overføre, korrigere eller slette personopplysninger om deg i våre arkiver.

For å utøve dine rettigheter, fremsette en klage eller sende oss andre henvendelser, vennligst ta kontakt ved å sende en e-post eller skrive til oss. Vi vil forsøke å svare deg innen 30 dager. Kontaktinformasjon finner du under punkt 11. Du kan også trekke tilbake ditt samtykke til webanalyse av Matomo ved å klikke på knappen under punkt 6.

Når vi mottar en klage, vil vi kontakte personen som fremsatte klagen for å følge opp. Vi samarbeider med de rette tilsynsmyndighetene, inkludert lokale personvernmyndigheter, for å ta oss av eventuelle klager vi ikke kan håndtere direkte.

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler en klage du fremsetter i forbindelse med dine personopplysninger, kan du sende klagen til de relevante personvernmyndighetene.

11. Hvor kan du sende en klage?

Du kan sende en klage til vårt personvernombud (for kontaktinformasjon, se under) eller til en tilsynsmyndighet, spesielt i landet der du bor, arbeider eller der den angivelige overtredelsen fant sted. Du kan også kontakte:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Hessen (Federal State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in Hesse)
Postfach 3163
65021 Wiesbaden

https://datenschutz.hessen.de/
E-Mail:  poststelle@datenschutz.hessen.de
Telefon: +49 611 1408 - 0
Faks: +49 611 1408 - 900 / 901

12. Hvem er ansvarlig for databehandlingen og hvem er vår personvernansvarlige?

Den ansvarlige for databehandlingen finner du  her.

Kontaktopplysningene for vår personvernansvarlige er:

Wintershall Dea
Datenschutzbeauftragter
Friedrich-Ebert-Straße 160
D-34119 Kassel

+49 561 301 0
datenschutz[at]wintershalldea.com

13. Personvern for mindreårige

Denne nettsiden retter seg mot personer som er over 18 år. Vi vil ikke samle inn personopplysninger om personer som er under 18 år.

Personer under 18 år bør derfor ikke formidle personopplysninger på eller via denne nettsiden. Hvis en mindreårig overfører personopplysninger via denne nettsiden, kommer vi til å slette disse opplysningene og ikke behandle dem videre så snart vi blir kjent med at personen er mindreårig.

Vi gjennomfører kameraovervåking av våre lokaler av sikkerhets- og kontrollhensyn. Lovgrunnlaget for dette er en interesse-avveining i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, i det vi har en berettiget interesse av å sikre og kontrollere våre lokaler. Film og bilder fra kameraovervåkingen beholdes i syv dager, før de slettes automatisk. Oppstår det hendelser vil film og bilder kunne beholdes opp til 30 dager før de  slettes automatisk (med mindre disse brukes i forbindelse med straffesak eller i henhold til annet lovlig grunnlag).

Kontorbesøk

Vi gjennomfører kameraovervåking av våre lokaler av sikkerhets- og kontrollhensyn. Lovgrunnlaget for dette er en interesse-avveining i henhold til GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, i det vi har en berettiget interesse av å sikre og kontrollere våre lokaler. Film og bilder fra kameraovervåkingen beholdes i syv dager, før de slettes automatisk. Oppstår det hendelser vil film og bilder kunne beholdes opp til 30 dager før de  slettes automatisk (med mindre disse brukes i forbindelse med straffesak eller i henhold til annet lovlig grunnlag).

Arrangement