Produksjon som sikrer Europas energiforsyning

Wintershall Dea har en allsidig produksjonsportefølje på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea production site drilling rig template
Wintershall Dea production site drilling rig template
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk kontinentalsokkel. Med Nova, Vega og Maria er vi operatør for tre produserende felt. Kombinert med vår andel av partneropererte felt produserer vi rundt 170 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag.

Med Dvalin og Dvalin Nord under utbygging er Wintershall Dea klar til å øke operatøransvaret for egen produksj on i Norge. Det er forventet at vi snart vil  være blant de tre største ikke-statlige produsentene på norsk sokkel..

Wintershall Dea Maria subsea template
Produksjon

Maria: Smarte Løsninger

Maria-feltet er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning, og bidrar til å forlenge levetiden til nærliggende felt. Feltets andre fase er nå under utbygging.

Les mer
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Produksjon

Olje- og Gassfelt

I 2015 ble Vega Wintershall Deas første norske undervannsfelt i produksjon. Feltet er utviklet med tre havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur.

Les mer

Edvard Grieg

Regionalt sentrum for nåværende og framtidige funn

Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, ca. 180 km vest for Stavanger. Feltet, som ble oppdaget i 2007, kom i produksjon i november 2015. Feltet har en selvstendig plattform, inklusiv prosesseringsanlegg og boligkvarter med jacket stålunderstell. Plattformen var designet som et regionalt knutepunkt for mottak og prosessering av hydrokarboner fra nåværende og fremtidige utbygginger og funn i området. Som vertsplattform for undervannsfeltet Solveig lever plattformen allerede opp til formålet sitt.

Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Produksjon

Gjøa: et knutepunkt

Gjøa ligger i nordre del av Nordsjøen, i et av kjerneområdene til Wintershall Dea. Våre opererte felt Vega og Nova er begge Gjøa-satellitter.

Les mer

Skarv

Betydelig produksjon fra Norskehavet

Skarv-feltet ble påvist i 1998 og ligger like sør for polarsirkelen, 210 km utenfor Sandnessjøen. Feltet betjenes av et flytende produksjons-, lagrings- og lossefartøy (FPSO) som mottar hydrokarboner fra Skarv og andre felt og utbygginger, inkludert Gråsel, Idun, og Ærefugl. Som en betydelig produsent og et knutepunkt for ny feltutvikling og leteaktivitet, er Skarv en av Wintershall Deas viktigste ressurser i Norge.

Quickfact Skarv
Quickfact Skarv

Snorre

Nøkkel til Tampen-området

Oljefeltet Snorre ligger på mellom 2000 og 2700 meters dyp i Tampen-regionen i den nordlige Nordsjøen. Wintershall Dea har en andel på 8.57% i feltet. Feltet inneholder flere store forkastingsblokker, og reservoaret består av sandstein fra Statfjord- og Lundeformasjonene i lag av tidlig jura og trias. I desember 2020 ble Snorre Expansion Project satt i drift, noe som tilførte nærmere 200 millioner fat utvinnbare oljereserver til feltet. Snorre tar deler av energiforsyningen sin fra Hywind Tampen, verdens største havvindpark. Hywind Parken er designet for å dekke opptil 35% av Snorres energibehov.

Quickfact Snorre NO
Quickfact Snorre NO

Snøhvit

Lang erfaring i Barentshavet

Naturgassfeltet Snøhvit er det første feltet bygget uten overflateinstallasjoner i Barentshavet, 140 kilometer nordvest av Hammerfest.

Gassen transporteres via rørledning til LNG-anlegget på Melkøya like utenfor Hammerfest. Vanndybden er mellom 310 og 340 m. I tillegg til Snøhvit omfatter feltet flere funn og reservoarer i Askeladd- og Albatross-strukturene. Ettersom Snøhvit fanger og lagrer en stor andel av CO2-utslippene sine, er feltet allerede en pioner innen avkarbonisering. Sammen med den pågående elektrifiseringen av Melkøya-anlegget er feltet og anlegget involvert i et av Norges største reduksjonsprosjekter av COgjennom tidene.

Quickfact Snøhvit
Quickfact Snøhvit