Produksjon som sikrer Europas energiforsyning

Wintershall Dea har en allsidig produksjonsportefølje på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea production site drilling rig template
Wintershall Dea production site drilling rig template
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk kontinentalsokkel. Med Brage, Vega og Maria er vi operatør for tre produserende felt. Kombinert med vår andel av partneropererte felt produserer vi rundt 150 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag.

Med Nova og Dvalin under utbygging er Wintershall Dea klar til å øke operatøransvaret for egen produksjon i Norge. Det er anslått at vi vil være blant de tre største ikke-statlige produsentene på norsk sokkel innen 2022.

Wintershall Dea Maria subsea template
Produksjon

Maria: Smarte Løsninger

Maria-feltet er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning, som bidrar til å forlenge levetiden til nærliggende felt.

 
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Produksjon

Olje- og Gassfelt

I 2015 ble Vega Wintershall Deas første norske undervannsfelt i produksjon. Feltet er utviklet med tre havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur.

 
Edvard Grieg

Regionalt sentrum for nåværende og framtidige funn

Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, ca. 180 km vest for Stavanger. Feltet, som ble oppdaget i 2007, kom i produksjon i november 2015. Feltet har en selvstendig plattform, inklusiv prosesseringsanlegg og boligkvarter med jacket stålunderstell. Plattformen er designet som et regionalt knutepunkt for mottak og prosessering av hydrokarboner fra nåværende og fremtidige utbygginger og funn i området.

Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Produksjon

Gjøa: Et Knutepunkt

Gjøa ligger i nordre del av Nordsjøen, i et av kjerneområdene til Wintershall Dea. Våre opererte feltene Vega og Nova er begge Gjøa-satellitter.

 
Ivar Aasen

Ressursutvinning fra fem lisenser i Nordsjøen

Ivar Aasen-feltet ligger vest for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen og ble oppdaget i 2008. Produksjonen kom i gang i desember 2016. Ivar Aasen består av ressurser fra fem Nordsjø-lisenser: PL 001B, 028B, 242, 338 og 547. Forekomster fra feltet totalt, inklusive Wintershall Deas Asha-funn, utvinnes via en bemannet produksjonsplattform. En rørledning kobler feltet til det nærliggende Edvard Grieg-feltet for prosessering og eksport. Edvard Grieg leverer også gassløft og elektrisk kraft.

Wintershall Dea Hurtigfakta Ivar Aasen Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Ivar Aasen Norge
Knarr

Flytende produksjonsfelt rustet for alle værforhold

Wintershall Dea Norway Support Vessel
Wintershall Dea Norway Support Vessel
Foto
Wintershall Dea

Knarr-feltet, som ligger 120 km utenfor Florø i den nordlige delen av Nordsjøen, produseres med to havbunnsrammer på 400 meters dyp, knyttet til en FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretning). FPSO-en har en produksjonskapasitet på 63 000 fat olje per dag, og en lagringskapasitet på 800 000 fat. Den er utstyrt med en dreieskive («turret») som gjør at innretningen kan rotere 360 grader. Dermed er den alltid i stand til å stå imot de tøffe værforholdene i Nordsjøen.

Wintershall Dea Hurtigfakta Knarr Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Knarr Norge
Skarv

Betydelig produksjon fra Norskehavet

Skarv-feltet ble påvist i 1998 og ligger like sør for polarsirkelen, 210 km utenfor Sandnessjøen. Fire funn ble gjort i enheten Skarv og  Gråsel (1998), Idun (1999) og Ærfugl (2000).

Quickfact Skarv
Quickfact Skarv
Snorre

Nøkkel til Tampen-området

Snorre er et oljefelt som ligger i Tampen-området i den nordlige delen av Nordsjøen. Wintershall Dea har en eierandel på 8,57 prosent i feltet. Feltet består av flere store forkastningsblokker. Reservoaret består av sandstein av trias og tidligjura alder i Lundeformasjonen og Statfjordgruppen. Reservoardybden er mellom 2 000 og 2 700 meter.

Quickfact Snorre
Quickfact Snorre
Snøhvit

Erfaren i Barentshavet

Snøhvit er et naturgassfelt i Barentshavet, 140 kilometer nordvest for Hammerfest. Det er det første feltet som ble bygd ut i Barentshavet og har ingen overflateinstallasjoner på selve feltet.

Gassen transporteres via rørledning til LNG-anlegget på Melkøya like utenfor Hammerfest. Vanndybden er mellom 310 og 340 m. I tillegg til Snøhvit omfatter feltet flere funn og reservoarer i Askeladd- og Albatross-strukturene.

 

Quickfact Snøhvit
Quickfact Snøhvit
Statfjord Øst

To produksjonsrammer og en vanninjektor på havbunnen

Statfjord Øst er et oljefelt som ligger omtrent 7 kilometer nordøst for Statfjord-feltet i Tampen-området i Nordsjøen. Vanndybden i området er mellom 150 og 190 meter. Feltet er bygget ut med to havbunnsrammer for produksjon og én for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-plattformen via rørledning. I tillegg er det boret en produksjonsbrønn fra Statfjord C.

Quickfact Stafjord Øst
Quickfact Stafjord Øst
Veslefrikk

Felt med to anlegg

Veslefrikk-feltet ligger 30 km nord for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen (blokk 30/3 og 30/6) på 185 meters dyp. Feltet er bygd ut med to innretninger som betjenes fra en fast brønnhodeinnretning og en halvt nedsenkbar innretning, og har vært i produksjon siden 1989. En rørledning knytter feltet til Oseberg Transport System (OTS) og sørger for transport til Stureterminalen. Veslefrikk er i sluttproduksjonsfasen.

Wintershall Dea Hurtigfakta Veslefrikk Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Veslefrikk Norge
Vigdis/Tordis

En lisens, to produksjonsfelt under vann

Lisensen dekker de to produserende feltene Tordis og Vigdis samt utbyggingsprosjektet Vigdis nordøst. Feltet ligger 210 kilometer nordvest for Bergen, i Tampen-området i Nordsjøen. Vi har en andel på 2,8 % i lisensen. Equinor er operatør, øvrige partnere er Petoro, Exxon Mobil og Idemitsu.

Wintershall Dea Hurtigfakta Vigdis Tordis Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Vigdis Tordis Norge