Produksjon som sikrer Europas energiforsyning

Wintershall Dea har en allsidig produksjonsportefølje på norsk sokkel.

Del
Wintershall Dea production site drilling rig template
Wintershall Dea production site drilling rig template
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea er en av de største olje- og gassprodusentene på norsk kontinentalsokkel. Med Nova, Vega og Maria er vi operatør for tre produserende felt. Kombinert med vår andel av partneropererte felt produserer vi rundt 160 000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag.

Med Dvalin under utbygging er Wintershall Dea klar til å øke operatøransvaret for egen produksjon i Norge. Det er anslått at vi vil være blant de tre største ikke-statlige produsentene på norsk sokkel innen 2022.

Wintershall Dea Maria subsea template
Produksjon

Maria: Smarte Løsninger

Maria-feltet er et av verdens mest avanserte felt med havbunnstilknytning, og bidrar til å forlenge levetiden til nærliggende felt.

Les mer
Wintershall Dea Fartøyet Vega Nordsjøen
Produksjon

Olje- og Gassfelt

I 2015 ble Vega Wintershall Deas første norske undervannsfelt i produksjon. Feltet er utviklet med tre havbunnsrammer knyttet til eksisterende infrastruktur.

Les mer

Edvard Grieg

Regionalt sentrum for nåværende og framtidige funn

Edvard Grieg-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, ca. 180 km vest for Stavanger. Feltet, som ble oppdaget i 2007, kom i produksjon i november 2015. Feltet har en selvstendig plattform, inklusiv prosesseringsanlegg og boligkvarter med jacket stålunderstell. Plattformen er designet som et regionalt knutepunkt for mottak og prosessering av hydrokarboner fra nåværende og fremtidige utbygginger og funn i området.

Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Edvard Grieg Norge
Wintershall Dea Offshore Platform Gjøa
Produksjon

Gjøa: et knutepunkt

Gjøa ligger i nordre del av Nordsjøen, i et av kjerneområdene til Wintershall Dea. Våre opererte feltene Vega og Nova er begge Gjøa-satellitter.

Les mer

Knarr

Flytende produksjonsfelt rustet for alle værforhold

Wintershall Dea Norge Supportfarttøy
Wintershall Dea Norge Supportfarttøy
Foto
Wintershall Dea

Knarr-feltet, som ligger 120 km utenfor Florø i den nordlige delen av Nordsjøen, produseres med to havbunnsrammer på 400 meters dyp, knyttet til en FPSO (flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretning). FPSO-en har en produksjonskapasitet på 63 000 fat olje per dag, og en lagringskapasitet på 800 000 fat. Den er utstyrt med en dreieskive («turret») som gjør at innretningen kan rotere 360 grader. Dermed er den alltid i stand til å stå imot de tøffe værforholdene i Nordsjøen.

Wintershall Dea Hurtigfakta Knarr Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Knarr Norge

Skarv

Betydelig produksjon fra Norskehavet

Skarv-feltet ble påvist i 1998 og ligger like sør for polarsirkelen, 210 km utenfor Sandnessjøen. Fire funn ble gjort i enheten Skarv, og  Gråsel (1998), Idun (1999) og Ærfugl (2000). Både Ærfugl og Gråsel er tilknyttet Skarv.

Quickfact Skarv
Quickfact Skarv

Snorre

Nøkkel til Tampen-området

Snorre is an oil field in the Tampen region of the northern North Sea. Wintershall Dea has an 8.57% stake in the field. The Snorre field consists of several large fault blocks. The reservoir consists of sandstone from the Statfjord and Lunde formations in the Early Jurassic stratum and the Triassic strata. The reservoir is at a depth of between 2,000 and 2,700 metres. In December 2020 the Snorre Expansion Project came on stream, adding almost 200 million barrels of recoverable oil reserves to the field.

Quickfact Snorre
Quickfact Snorre

Snøhvit

Lang erfaring i Barentshavet

Naturgassfeltet er det første feltet bygget uten overflateinstallasjoner i Barentshavet, 140 kilometer nordvest av Hammerfest.

Gassen transporteres via rørledning til LNG-anlegget på Melkøya like utenfor Hammerfest. Vanndybden er mellom 310 og 340 m. I tillegg til Snøhvit omfatter feltet flere funn og reservoarer i Askeladd- og Albatross-strukturene.

Quickfact Snøhvit
Quickfact Snøhvit

Statfjord Øst

To produksjonsrammer og en vanninjektor på havbunnen

Statfjord Øst er et oljefelt som ligger omtrent 7 kilometer nordøst for Statfjord-feltet i Tampen-området i Nordsjøen. Vanndybden i området er mellom 150 og 190 meter. Feltet er bygget ut med to havbunnsrammer for produksjon og én for vanninjeksjon, som er knyttet til Statfjord C-plattformen via rørledning. I tillegg er det boret en produksjonsbrønn fra Statfjord C.

Quickfact Stafjord Øst
Quickfact Stafjord Øst

Veslefrikk

Felt med to anlegg

Veslefrikk-feltet ligger 30 km nord for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen (blokk 30/3 og 30/6) på 185 meters dyp. Feltet er bygd ut med to innretninger som betjenes fra en fast brønnhodeinnretning og en halvt nedsenkbar innretning, og har vært i produksjon siden 1989. En rørledning knytter feltet til Oseberg Transport System (OTS) og sørger for transport til Stureterminalen. Veslefrikk er i sluttproduksjonsfasen.

Wintershall Dea Hurtigfakta Veslefrikk Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Veslefrikk Norge

Vigdis/Tordis

En lisens, to produksjonsfelt under vann

Lisensen dekker de to produserende feltene Tordis og Vigdis samt utbyggingsprosjektet Vigdis nordøst. Feltet ligger 210 kilometer nordvest for Bergen, i Tampen-området i Nordsjøen. Vi har en andel på 2,8 % i lisensen. Equinor er operatør, øvrige partnere er Petoro, Vår Energi og Idemitsu.

Wintershall Dea Hurtigfakta Vigdis Tordis Norge
Wintershall Dea Hurtigfakta Vigdis Tordis Norge