Wintershall Dea installerer manifold og spoler på Maria

Stavanger
Del
Wintershall Dea installerer manifolder og spoler på Maria fase 2
Wintershall Dea installerer manifolder og spoler på Maria fase 2
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

I forbindelse med fase 2-utbyggingen av det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet på Haltenbanken, er viktig undervannsutstyr nå trygt installert på havbunnen.

I løpet av den omfattende installasjonskampanjen, som startet i april og sluttet tidlig i juli, ble det installert en manifold med seks brønnslisser for produksjon og vanninjeksjon, tilkoblingsrør for brønnstrøm, kontroll-linjer og fleksible rør for vanninjeksjon og gassløft på 300 meters dyp.

–  Vi har tatt et langt skritt nærmere forventet produksjonsstart i 2025. Maria fase 2 vil forlenge levetiden og øke reservene til Maria-feltet og dermed bidra til stabil energiforsyning til Europa. Med tilknytning til flere andre felt i området vil Maria fase 2 også kunne forlenge levetiden til omkringliggende felt, sier Vedad Hadziavdic, prosjektleder for Maria fase 2 i Wintershall Dea. 

Det ble benyttet flere forskjellige fartøy til installasjon og tilkobling av undervannsinfrastrukturen. Ansvarlig for installasjonsarbeidet er TechnipFMC som ble tildelt den integrerte iEPCI-kontrakten (Engineering, Procurement, Construction and Installation) for Maria fase 2 i april 2022. 

–  Det tette samarbeidet mellom Wintershall Deas prosjektteam, vår hovedleverandør TechnipFMC og Equinor, som er operatør for vertsplattformen Kristin, har vært avgjørende for sikker og effektiv gjennomføring av installasjonsarbeidet. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt, sier Bård Owe Bakken, Manager Facilities Engineering for Maria fase 2 i Wintershall Dea. 

Det første av fire ventiltrær er planlagt installert på feltet senere i år. De resterende tre vil bli installert i 2025 når Transocean Norge-riggen skal etter planen utføre det gjenstående borearbeidet og ferdigstille brønnene på Maria fase 2. Første borefase ble fullført i april i år.

Om Maria fase 2

Maria fase 2-prosjektet omfatter installering av en ny havbunnsramme med seks slisser og fire nye brønner, på den sørlige delen av Maria-feltet, omtrent 200 kilometer nord av Kristiansund. Maria, som er en undervannsutbygging opprinnelig designet med to havbunnsrammer, ble satt i drift i 2017. Denne neste fasen av Maria-prosjektet forventes å øke feltets totale reserver med omtrent 27 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet har en forventet levetid frem til 2040.

Den nye havbunnsrammen vil kobles til eksisterende infrastruktur på feltet. Brønnstrømmen fra Maria går til Kristin-plattformen. Vann til injeksjon kommer fra Heidrun, mens løftegass leveres fra Åsgard B via Tyrihans-feltet. Prosessert olje blir overført til Åsgard-feltet for lagring og eksport. Gassen blir eksportert via Åsgard transportsystem til Kårstø.

Oppstart av Maria fase 2 er planlagt til 2025.

Wintershall Dea Norge AS er operatør for Maria-feltet med en eierandel på 50 %. Petoro AS eier 30 % og Sval Energi AS eier 20 %.

Press contact

Del