Tyskland trenger et juridisk Rammeverk for å redusere CO2-Utslipp

Oslo / Kassel
Del
Wintershall Dea CCUS Forum
Wintershall Dea CCUS Forum
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Regelverket i Europas største industriland gjør karbonfangst og -lagring vanskelig. Tyske myndigheter må snarest mulig få på plass reguleringer, som gjør det mulig å redusere utslipp fra store industrivirksomheter.

Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC) fremmer karbonfangst og -lagring (CCS) som et virkemiddel til å nå EUs klimamål. Grunnen er at karbonfangst og – lagring vil redusere uunngåelige utslipp fra industrien betydelig, ved at karbon lagres trygt i  undergrunnen framfor å slippes ut i atmosfæren.

 – CCS er i ferd med å bli en nøkkelteknologi for å redusere CO2-utslippene. Det er viktig at Tyskland og Europa ikke sakker akterut, sa Klaus Langemann, direktør for karbonhåndtering og hydrogen i Wintershall Dea på EU-konferansen «CCUS Forum» i Oslo 27. oktober. Konferansen arrangeres i fellesskap av Europakommisjonen og Olje- og energidepartementet og har som mål å fremme karbonfangst, bruk og lagring (CCUS) i Europa.

Ratifisering av Londonprotokollen og inngåelse av bilaterale avtaler

I Tyskland ligger det fremdeles juridiske hindre i veien for karbonfangst og -lagring. For eksempel er det forbudt å frakte karbondioksid til lagringssteder utenfor landegrensene.

For å fjerne disse hindrene må Tyskland gjennomføre en rekke tiltak. Blant annet må landet ratifisere Londonprotokollen og inngå bilaterale avtaler med mottakerland, som Danmark og Belgia gjorde i oktober. Denne avtalen gjør det mulig å transportere CO2 på tvers av landegrensene.
– For å opprettholde landets posisjon som en konkurransedyktig industrinasjon, bør Tyskland følge eksempelet til Danmark og Belgia, sa Langemann, og la til at dette er spesielt viktig for stål-, sement- og kjemikalieindustrien. For disse industriene er det nær umulig å fjerne CO2 fra produksjonsprosessene uten CCS.

I Norge, som i Danmark, har offshore karbonlagring bred støtte. Karbonlagringsprosjekt er allerede igangsatt i begge landene – og Wintershall Dea deltar i flere av dem:

  • I Greensand-prosjektet i den danske delen av Nordsjøen, vil den første CO2-injiseringen finne sted allerede i begynnelsen av 2023.
  • I Norge er Wintershall Dea operatør for karbonlagringslisensen Luna i den norske delen av Nordsjøen. Lisensen har en anslått lagringskapasitet på inntil fem millioner tonn CO2 per år.
  •  Wintershall Dea samarbeider med Equinor i CCS-prosjektet NOR-GE. Fra 2032 vil rundt 20–40 millioner tonn CO2 kunne transporteres til Norge for sikker lagring under havbunnen, først med skip, og senere i rørledning. Det tilsvarer rundt 20 prosent av Tysklands samlede årlige industriutslipp. 

Les mer om Wintershall Deas CCS-prosjekter:

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 12 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del