Wintershall Dea: Best i Europa

Kassel/Hamburg
Del
Wintershall Dea Fusjon
Wintershall Dea Fusjon
Foto
Wintershall Dea
  • Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG slår seg sammen og danner et nytt ledende, uavhengig olje- og gasselskap i Europa
  • Global portefølje med store vekstmuligheter
  • Børsnotering (IPO) forventes i andre halvdel av 2020

Fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH (Wintershall) og DEA Deutsche Erdoel AG er fullført, og Wintershall DEA er nå det ledende, uavhengige olje- og gasselskapet i Europa. «Vi er en betydelig aktør og en viktig bidragsyter til sikker energiforsyning i Europa», forteller Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea. Etter godkjenning av alle relevante myndigheter har aksjonærene, BASF og LetterOne, nå fullført fusjonen som trer i kraft 1. mai, 2019. Avtalen om å fusjonere de to selskapene ble inngått i september 2018.

Samlet hydrokarbonproduksjon for Wintershall og DEA utgjorde 215 millioner fat oljeekvivalenter (foe) i 2018, noe som tilsvarer en produksjon på ca. 590 000 foe per dag. Ved utgangen av 2018 var selskapenes påviste reserver på 2,4 milliarder foe, slik at forholdet mellom reserver og produksjon (R/P-forhold) vil være 11 år. Som resultat av fusjonen får Wintershall Dea en mer balansert global tilstedeværelse med store vekstmuligheter i sine kjerneområder. Basert på eksisterende lete- og produksjonsprosjekter vil selskapet oppnå daglig produksjon på mellom 750 000 og 800 000 foe i perioden 2021–2023. Dette tilsvarer en årlig produksjonsvekst på 6 % til 8 %. Veksten er forventet å komme fra både eksisterende portefølje og nye produksjonsområder.

Felles økonomisk vekst og synergier

Wintershall og DEA har samarbeidet tett i flere tiår, blant annet på Mittelplate, som er Tysklands største oljefelt. Ifølge Mehren har det nye selskapet perfekt størrelse til å møte utfordringene på markedet: «Vi er store nok til å være en relevant partner for statlige olje- og gasselskaper, samtidig som vi er et uavhengig selskap og tilstrekkelig fleksible til å kunne utføre komplekse operasjoner der vi bruker vår teknologiske ekspertise».

Wintershall Dea forventer at fusjonen vil medføre besparelser på minst 200 millioner euro per år fra og med år tre etter at transaksjonen er gjennomført, særlig knyttet til drifts- og kapitalinvesteringer. I henhold til nåværende planer forventer selskapet å kutte omtrent 1000 av totalt 4200 fulltidsstillinger globalt. Vi arbeider sammen med arbeidslivsorganisasjonene for å finne gode løsninger med tanke på den nødvendige nedbemanningen.

En solid portefølje med fire kjerneområder

Wintershall Dea produserer olje og gass i fire kjerneområder: Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika). «Som energiselskap vet vi at vi bare forvalter landets naturressurser. Vi er kjent med vårt ansvar, og samarbeider med alle interessenter for å forsikre oss om at vår tilstedeværelse vil endre menneskers liv til det bedre. I de landene der vi har virksomhet er vi godt posisjonert og ofte også bransjeledende», sier Maria Moræus Hanssen, visekonsernsjef og operasjonsdirektør i Wintershall Dea. Dette gjelder for eksempel innenlands produksjon i Tyskland, men også den norske kontinentalsokkelen samt produksjon i Russland. «Vi har en godt balansert portefølje, både geografisk og driftsmessig. Gassproduksjon utgjør 70 prosent, noe som er bra med tanke på Europas økende etterspørsel etter naturgass. Europa trenger ikke mindre gass for å oppnå klimamålene sine, men mer» sier Moræus Hanssen.

«Røttene våre er i Tyskland, hjemmet vårt er Europa og arbeidet vårt er globalt» oppsummerer konsernsjef Mario Mehren. Selskapets oppstrømsaktiviteter suppleres av investeringer i gassinfrastruktur og midtstrømstjenester: Sammen med sine partnere opererer Wintershall Dea et omlag 2400 kilometer langt nettverk av naturgassledninger i Tyskland. Selskapet eier også aksjer i Nord Stream AG og sørger for finansiering av Nord Stream 2 AG.

Felles verdier og ansvar

«En av vår tids største utfordringer er å beskytte miljøet, samtidig som vi skal møte den stadig økende globale energietterspørselen», forklarer Mario Mehren. «Vi ønsker å bidra til begge deler. Vi ønsker å produsere olje og gass på en lønnsom måte, samtidig som vi skal følge de aller høyeste standarder for miljø og sikkerhet. I tillegg er det viktig at disse ressursene blir produsert og forbrukt så energi- og miljøeffektivt som mulig». Større grad av digitalisering vil hjelpe oss til å oppnå dette, gjennom forbedret HMSK, økt effektivitet og nye arbeidsmetoder. Dette vil være strategisk svært viktig for Wintershall Dea».

Mehren understreker at Wintershall og DEA passer sammen, ikke bare på grunn av porteføljene, men også med tanke på selskapenes verdier og lagånd. Det nye selskapet er basert på disse felles verdiene. «Vi er en pålitelig partner», forklarer Mehren. «En pålitelig partner både når det gjelder forretningskultur, teknologisk ekspertise og resultater.

Ny selskapsstruktur – og perspektiv: Børsnotering

«I 1969, for nøyaktig 50 år siden, ble Wintershall en del av BASF-konsernet», forteller Mehren. «Dette gav Wintershall nødvendig spillerom slik at selskapet kunne utvide sin produksjon i utlandet. På samme måte var det viktig for DEA å skaffe seg ytterligere økonomiske muskler gjennom forpliktelsen fra LetterOne i 2015. Tiden er nå inne for en sammenslåing av Wintershall og DEA og det nye selskapet vil ha både riktig størrelse og tilstrekkelig innflytelse til å konkurrere i dagens marked». Etter at fusjonen er gjennomført vil ikke selskapet lenger ha utestående lån hos moderselskapene, BASF og LetterOne. Wintershall Dea ønsker å ha høy kredittrating (investment grade credit rating).

Integreringen av Wintershall og DEA forventes fullført om ca. ett år. I andre halvdel av 2020 forventer BASF og LetterOne en børsnotering (IPO) av Wintershall Dea i tråd med markedet.

Wintershall Dea skal først drive som et GmbH (AS) med to hovedkontorer: Kassel og Hamburg. Selskapet skal drives av en konsernledelse som består av fem medlemmer: Mario Mehren, konsernsjef (CEO); Maria Moræus Hanssen, visekonsernsjef og driftsdirektør (COO) med ansvar for Europa og MENA; Thilo Wieland, medlem med ansvar for Russland, Latin-Amerika og midstrømsvirksomhet; Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør (CTO) og Paul Smith, økonomidirektør (CFO).

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Pressekontakter

Del