Wintershall Dea og HES Wilhelmshaven Tank Terminal har inngått intensjonsavtale om felles utbygging av CO2-Anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland

Wilhelmshaven
Del
Wintershall Dea HES Wilhelmshaven
Wintershall Dea HES Wilhelmshaven
Foto
Dietmar Bökhaus

Wintershall Dea og HES Wilhelmshaven Tank Terminal har inngått intensjonsavtale om felles utbygging av et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland CO2nnectNow

Etter planen skal karbondioksid fra Tyskland lagres permanent i geologiske formasjoner dypt under Nordsjøen

Wintershall Dea og HES Wilhelmshaven Tank Terminal («HES») planlegger felles utbygging av et CO2-anlegg i Wilhelmshaven i Tyskland: CO2nnectNow. I den forbindelse inngikk selskapene en intensjonsavtale i september 2022. Selskapene planlegger å fange og transportere CO2 fra industrianlegg i Tyskland til HES. Deretter skal CO2 transporteres med skip fra Tysklands eneste dypvannshavn til geologiske formasjoner i den norske og danske delen av Nordsjøen. Der skal CO2-en lagres trygt og permanent. Denne prosessen kalles karbonfangst og -lagring, eller CCS (fra engelsk carbon capture and storage).

Tidlig i mai i år lanserte Wintershall Dea, Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap, prosjektet BlueHyNow. Prosjektet skal produsere store mengder hydrogen fra naturgass i Wilhelmshaven. CO2 som avgis under hydrogenproduksjon skal fanges og samles opp i CO2-anlegget CO2nnectNow. Derfra skal CO2-en transporteres med skip, og senere i rørledning, til offshore geologiske formasjoner i Norge og Danmark.

Wintershall Dea har nylig inngått partnerskap med Equinor om bygging av en 900 kilometer lang rørledning mellom Norge og Tyskland. Rørledningen vil ha en årlig kapasitet på opp mot 40 millioner tonn og vil sikre trygg transport av CO2 fra den tyske Nordsjøkysten til den norske delen av Nordsjøen.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal ligger i et industriområde ved Wilhelmshaven havn og er utstyrt med omfattende jernbaneinfrastruktur. Terminalen ligger ved en dypvannshavn og er strategisk plassert for CO2-anlegget CO2nnectNow. Ved å bygge ut CO2nnectNow støtter Wintershall Dea og HES opp om avkarboniseringen av industriprosesser. I månedene som kommer vil det felles prosjektet bli nøye gjennomgått som en del av en gjennomførbarhetsstudie.

- Uten CCS vil Tyskland ikke oppnå klimamålene sine. Det er et enormt lagringspotensial i Nordsjøen, særlig i den norske og danske delen, og Wilhelmshaven ligger perfekt til i Nord-Europa. Vi er derfor svært glade for å ha funnet en lokal og erfaren partner som HES som kan bidra til å modne vårt CO2nnectNow-prosjekt, sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør (CTO) i Wintershall Dea.

- HES er en pådriver for bærekraftig vekst og overgang til nye energikilder som hydrogen, CO2 og e-drivstoff. HES Wilhelmshaven Tank Terminal har en strategisk ambisjon om å spille en viktig rolle i den økende energiomleggingen i Nord-Tyskland. Vi er svært godt posisjonert for en slik omlegging og har tilgang til et stort areal som er velegnet for utbygging. I tillegg har vi et stort kaianlegg og god jernbanekapasitet. Vi ønsker å være en verdifull bidragsyter til avkarbonisering i tråd med EUs grønne vekststrategi. For å få til det er partnerskap helt avgjørende, tilføyer Martijn Fock, Business Development and Commercial Director for HES International.

Studier (gjennomført av blant andre Öko-Institut og Agora Energiewende) viser at Tyskland vil være avhengig av CCS i fremtiden for å kunne redusere utslippene fra industri og landbruk. Wintershall Dea planlegger derfor å redusere utslippene gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med mulighet for å bygge opp en virksomhet som vil redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040.

CO2nnectNow kan bli en viktig byggestein for å oppnå disse målene under forutsetning av at mer enn 10 millioner tonn CO2 fra 2028 årlig blir eksportert fra HES til sikre lagringssteder offshore.

Du kan lese mer om BlueHyNow her: Wintershall Dea bidrar til energihub i Wilhelmshaven.

For mer informasjon om vårt partnerskap med Equinor og den planlagte rørledningen for CO2, se: Equinor og Wintershall Dea inngår partnerskap om storskala CCS-verdikjede i Nordsjøen | Wintershall Dea AG

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

      

Om HES Wilhelmshaven Tank Terminal

HES Wilhelmshaven Tank Terminal er den største uavhengige tankterminalen for våtbulk i Tyskland. Terminalen ligger ved landets eneste dypvannshavn. Den strategisk plasserte terminalen er en viktig leverandør av de varer og produkter som  vi trenger i dagliglivet til å utvikle, opprettholde og forbedre den verden vi lever i. Våre dyktige medarbeidere sørger for trygg lagring, håndtering og behandling av bulkprodukter fra alle verdenshjørner, døgnet rundt.

Terminalen har en kapasitet på 1,3 millioner kubikkmeter og kan ta imot en rekke ulike bulkprodukter. I 2020 satte HES i drift en produksjonsenhet for lavsvovel-drivstoff (LSFO). I tillegg til sine andre tjenester kan terminalen nå tilby olje- og gassindustrien mer miljøvennlig LSFO. Terminalen har en fleksibel og sikker infrastruktur som er godt tilrettelagt for både havgående trafikk, vei- og jernbanetrafikk. Fra terminalen er det svært gode forbindelser til Europas kjerneindustrier for raffinering og kjemisk behandling i tillegg til flere av Tysklands viktigste forbruksområder. HES Wilhelmshaven Tank Terminal har tilgang til et stort areal og fasiliteter for sikre og fleksible lagringsløsninger som kan bidra til energiomlegging av produkter og prosesser.

HES Wilhelmshaven Tank Terminal er et heleid datterselskap av HES International. Selskapet har hovedkontor i Rotterdam og har stått for pålitelig håndtering av bulkmaterialer siden 1908. Aksjene i HES International B.V eies 50 prosent hver av Macquarie Asset Management, gjennom Macquarie European Infrastructure Fund 5 og West Street Infrastructure Partners III, som forvaltes av Goldman Sachs Asset Management Infrastructure.

For mer informasjon se: www.hesinternational.eu eller kontakt Esther Erkelens, Manager Corporate Communications HES International på e.erkelens@hesinternational.eu

Press Contact

Del