Likelønn: Wintershall Dea likelønnssertifisert over hele verden

Kassel / Hamburg
Del
Wintershall Dea Equal Salary
Wintershall Dea Equal Salary
Foto
Wintershall Dea/Bernd Schoelzchen

Wintershall Dea er det første energiselskapet som er tildelt global sertifisering for likelønn av EQUAL-SALARY-stiftelsen. Samtidig er selskapet det tredje likelønnssertifiserte selskapet i verden på tvers av alle bransjer.

Likt arbeid, lik lønn: Wintershall Dea lønner sine medarbeidere uavhengig av kjønn og er det første energiselskapet i verden som tildeles den såkalte EQUAL-SALARY-sertifiseringen, som er anerkjent over hele verden. Det er det tredje selskapet som får global sertifisering.

Den ideelle EQUAL-SALARY-stiftelsen, som ble etablert i 2010, har utarbeidet en sertifisering som gjør det mulig for selskaper å få bekreftet at de betaler sine kvinnelige og mannlige ansatte samme lønn for samme arbeid eller arbeid av samme verdi. Sertifiseringsprosessen ble utviklet i samarbeid med Universitetet i Geneve, en institusjon som har spesialisert seg på arbeidsmarkedsrelaterte spørsmål, og verdensledende revisjonsselskaper. Europakommisjonen anerkjenner EQUAL-SALARY som en metode som skal sikre rettferdig lønn for menn og kvinner (EU-rapport 2021, Tackling the gender pay gap in the European Union).

– Det sier seg selv at vi ikke bare skal snakke om mangfold og likestilling, vi skal også finne ut hvor vi står og hvor vi kan bli bedre.  EQUAL-SALARY-sertifiseringen innebærer at vi har oppnådd en viktig milepæl i mangfolds- og inkluderingsstrategien vår og satt en standard for bransjen, sier konsernsjef i Wintershall Dea, Mario Mehren.

EQUAL SALARY-sertifiseringen for arbeidsgivere ble tildelt etter kontroll av revisorer fra PricewaterhouseCoopers (PwC) i henhold til fremgangsmåten fastsatt av EQUAL SALARY-stiftelsen. Prosessen startet i 2021 og omfattet lønnsanalyse, medarbeiderundersøkelser, fokusgruppediskusjoner og intervjuer med ansatte, i tillegg til gjennomgang av lønnsdata.

Revisorene var spesielt positive til ledelsens personlige engasjement og den åpne og forpliktende holdningen til mangfold og likestilling mellom kjønnene i Wintershall Dea. I tillegg roste de også det eksisterende prinsippet om likelønn, samt den globale personalstrategien og hvordan denne er integrert i selskapets overordnede mål.

– Vi er stolte over å kunne ønske Wintershall Dea velkommen som vårt tredje selskap med global likelønnssertifisering. Til tross for utallige utfordringer på tvers av energisektoren, gjør Wintershall Dea det helt rette når de beveger seg fra ord til handling og setter standarden for arbeid med likestilling mellom kjønnene på arbeidsplassen. Denne globale sertifiseringen er et bevis på selskapets gjennomføring av rettferdig lønn på tvers av selskapet og deres banebrytende verdier innen mangfold og inkludering i hele bransjen, sier Noémie Storbeck, som er co-CEO i EQUAL-SALARY-stiftelsen.

–  Jeg er svært stolt over resultatet fra EQUAL SALARY-stiftelsen. Sertifiseringen bekrefter at det ikke finnes noe kjønnsforskjeller knyttet til lønn i Wintershall Dea. Likelønn kan bidra til lik fordeling av lønnet arbeid og omsorgsarbeid i samfunnet, sier Petra Angstmann, Senior Vice President Human Resources. – Mangfoldige team leverer bedre, og vi har derfor fastsatt klare mål for selskapet: Andelen kvinner i ledende stillinger skal være mer enn 30 % innen 2025, sier Angstmann.

Til sammenligning: Andelen kvinnelige ledere i juni 2019 var 20 %, og i 2022 er andelen allerede oppe i 29 %.

For Wintershall Dea stopper ikke prosessen med den globale sertifiseringen, men fortsetter for fullt: I 2023 og 2024 vil PwC gjennomføre kontinuerlig overvåking for å sikre en jevnlig gjennomgang av kriteriene for sertifiseringen og hindre eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene i fremtiden. 

Bakgrunn: Ifølge rapporten Global Gender Gap Report 2021fra World Economic Forum, vil enda en generasjon kvinner måtte vente på at verden skal oppnå likestilling mellom kjønnene. Virkningen av COVID 19-pandemien er fremdeles merkbar og har ført til at tiden det tar før det globale likestillingsgapet kan tettes har økt med en hel generasjon, fra 99,5 år til 135,6 år.

Pressekontakter

Del