Ny utstilling om utslippsreduserende teknologier i Stavanger

Stavanger
Del
Wintershall Dea Oilmuseum Stavanger
Wintershall Dea Oilmuseum Stavanger
Foto
Espen Grønli/Norwegian Petroleum Museum

Å takle klimaendringene er en av vår tids største globale utfordringer. Mange industrisektorer utvikler ny teknologi for å bidra til å nå målene om netto nullutslipp. En ny utstilling på Norsk Oljemuseum i Stavanger skal gi en bedre forståelse av disse teknologiene og gir blant annet et unikt innblikk i hvordan CO2 kan lagres trygt under bakken.

EU har som mål å bli klimanøytralt innen 2050, og Norge har tilsvarende et mål om å redusere miljøutslippene med minst 55 % innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået. For å oppnå dette er vi avhengige av å øke produksjonen av fornybar energi og redusere CO2-utslippene, særlig de utslippene som er vanskelige å erstatte direkte med elektrisitet. Mange europeiske land har derfor blikket rettet mot norsk sokkel og de mulighetene området har for CO2-lagring. Det vil spille en nøkkelrolle i Europas planer for avkarbonisering.

I mars åpnet Norsk Oljemuseum i Stavanger den nye opplevelsen "Kutt!", som er sponset av Wintershall Dea, Equinor, TotalEnergies og Olje- og energidepartementet. Utstillingen undersøker hvilken rolle utslippsreduserende teknologier som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) spiller i overgangen til en netto-nullutslippsøkonomi, og viser hvordan tradisjonelle olje- og gasselskaper som Wintershall Dea er i ferd med å endre seg for å håndtere klimaendringene.

Nye verdikjeder

Utstillingen inneholder fakta, aktiviteter og interaktive installasjoner som viser mulighetene og dilemmaene knyttet til disse nye verdikjedene, og viser dette på en måte som er forståelig og engasjerende for unge mennesker.

Besøkende kan lære mer om hvilke forutsetninger, kunnskaper og evener Norge har til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Landet har store havområder med vindforhold som er perfekte for havvindproduksjon. De samme områdene gir dessuten enorme muligheter for permanent lagring av CO2 under havbunnen: Oljedirektoratet anslår den totale lagringskapasiteten under norske havområder til 70 milliarder tonn. Og landet har en offshoreindustri med verdensledende kompetanse som kan utvikle dette og produsere hydrogen som kan erstatte olje og kull i industri og transport.

Interaktiv opplevelse for hele familien

Sentralt i utstillingen står interaktive elementer som passer for hele familien, for eksempel en liten vindturbin der de besøkende kan stille inn vingene på vindmøllen og se vindens virkning. En hydrogenrakett bråker nok til å få de fleste besøkende til å hoppe, og den såkalte "Fluid Flower" er en modell av undergrunnen der CO2 injiseres. Modellen lar de besøkende se hvordan den flytende CO2-en oppfører seg i reservoaret. For de som er interessert i å forstå reservoarets egenskaper, utfordrer en interaktiv skjerm spillerne til å velge hvilket av flere reservoarer som egner seg best for lagring av CO2.

Former Europas energiframtid

Wintershall Deas ambisjon er å bli et av de ledende selskapene innen karbonhåndtering i Europa, og dermed spille en rolle i energiomstillingen. Under åpningen av utstillingen fortalte Peter Schwarz, kommunikasjonsdirektør i for selskapet i Norge om planene:

"Wintershall Dea er fast bestemt på å forme energifremtiden og levere pålitelig energi med lavere utslipp. Vi har en organisasjon med de rette ferdighetene og kunnskapene til å utnytte de gode lagringsmulighetene på norsk sokkel, og sammen med andre aktører på dette feltet kan vi hjelpe Europa med å kutte millioner av tonn CO2. Vår ambisjon er å bidra til å redusere utslipp med 20 til 30 millioner tonn per år innen 2040. Det er mer enn halvparten av Norges nåværende årlige utslipp", sa Schwarz.

Utstillingen på Norsk Oljemuseum er åpen frem til november.

Del