Wintershall Dea tildelt sin første CCS-lisens i Storbritannia

London / Kassel
Del
Wintershall Dea Shore CCS Licence UK
Wintershall Dea Shore CCS Licence UK
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Britiske myndigheter har tildelt Wintershall Dea en lagringslisens for CO2 i den sørlige delen av Nordsjøen. Det er forventet at opptil 6 millioner tonn CO2  årlig kan lagres i Camelot-lisensen.

Wintershall Dea trapper opp sine aktiviteter innen karbonfangst og -lagring (CCS) i den sørlige delen av Nordsjøen. Selskapet er tildelt en CO2-lagringslisens av de britiske olje- og gassmyndighetene NSTA (North Sea Transition Authority). Camelot-lisensen har et årlig lagringspotensial på opptil 6 millioner tonn og vil være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere CO2-utslippene i Storbritannia.

Lisenstildelingen i britisk sektor bekrefter Wintershall Deas ambisjoner om å utvikle Nordvest-Europa som et kjerneområde for selskapets satsing på karbonhåndteringsteknologi, samtidig som den gir selskapet innpass i det britiske karbonhåndteringsmarkedet.  

  – Wintershall Dea er en av de ledende CCS-aktørene i Nordsjøen med fire lisenser i tre ulike nordsjøland. Camelot-prosjektet er enda en bekreftelse på våre ambisjoner om å bygge ut lagringsanlegg for CO2 i Nordsjøen. Dermed kan vi levere løsninger som bidrar til å takle klimaendringene ved å redusere CO2-utslipp fra industrivirksomheter, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi i Wintershall Dea . – Vi er svært glade for at vi kan videreutvikle dette prosjektet – ikke minst ved å bruke erfaringene våre fra prosjektene i Norge og Danmark. Dermed har vi fått på plass enda en viktig brikke i den europeiske CO2-infrastrukturen.

Lisensen gjelder Camelot-området, som har lagringsreservoarer i en kombinasjon av uttømte gassfelt og en overliggende vannførende formasjon. Wintershall Dea og Synergia Energy eier 50 prosent hver, og Synergia Energy vil være prosjektleder i evalueringsfasen. 

Arbeidsprogrammet vil bli utarbeidet og ledet av Wintershall Dea Carbon Management Solutions UK. Selskapet ble etablert i august 2022 for å evaluere og gjennomføre karbonhåndteringsprosjekter i den britiske sektoren av Nordsjøen.

–  Wintershall Dea har i flere år vært en aktiv aktør i den britiske delen av Nordsjøen og er dermed godt kjent med reservoarforholdene i området. Selskapet har opparbeidet seg omfattende kompetanse på reservoar og drift og har dermed gode forutsetninger for å bidra til å bygge ut disse reservoarene, der det kan være muligheter for å starte lagring av CO2 allerede i 2030. Tildelingen er en stor seier for oss i dette svært konkurransepregede markedet, fortsatte Matthias Pfeiffer, leder for CCS og hydrogen i Storbritannia for Wintershall Dea.

Britiske myndigheter har definert CCS som et av de viktigste tiltakene for å bekjempe klimaendringene og avkarbonisere energisystemet, tungindustrien og energiintensive industrier. NSTA kunngjorde at de vil tildele mer enn 100 lisenser på den britiske kontinentalsokkelen i løpet av de neste par årene for å utnytte lagringspotensialet offshore fullt ut.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea omstiller seg fra å være Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap til å bli et ledende europeisk uavhengig gass og karbonhåndteringsselskap. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Det tyske selskapet har hovedkvarter i Kassel og Hamburg og driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av gass og olje i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. I tillegg utvikler vi prosjekter for karbonhåndtering og lavkarbon-hydrogen for å bidra til å nå klimamålene og sikre energiforsyningen.  Les mer i Årsapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Pressekontakter

Del