Norske myndigheter gir grønt lys til Dvalin Nord og Maria fase 2

Stavanger
Del
Wintershall Dea Dvalin North and Maria Phase 2
Wintershall Dea Dvalin North and Maria Phase 2
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Olje- og energidepartementet (OED) har godkjent plan for utbygging og drift av Dvalin Nord-feltet og fase to av Maria-feltet i Norskehavet. Partnere på feltene er Wintershall Dea, Petoro og Sval Energi.

Departementet har også godkjent fire utbyggingsprosjekter hvor Wintershall Dea er partner: Solveig Fase 2, Irpa, Alve Nord og Idun Nord.

Dvalin Nord

Dvalin Nord-feltet, som var det største gassfunnet i Norge i 2021, vil bli bygget ut som et tilknytningsfelt og kobles til den nærliggende Heidrun-plattformen via det Wintershall Dea-opererte Dvalin-feltet. 

–  Denne utbyggingen er gode nyheter av flere grunner. For det første er det et gassfelt som settes i drift i en tid hvor Europa har stort behov for norsk gass til private husholdninger og industri. For det andre bruker feltet eksisterende infrastruktur, som innebærer at flere felt deler produksjonskostnadene. Dermed kan vi forlenge verdiskapingen av tidligere investeringer. I tillegg betyr bruk av eksisterende infrastruktur produksjonsvolumer med lav karbonintensitet, sier Roy Padgett, prosjektleder for Dvalin Nord i Wintershall Dea. 

De tre partnerne planlegger å bore tre produksjonsbrønner fra en havbunnsramme, ti kilometer nord for det eksisterende Dvalin-feltet.

Gassfeltet anslås å inneholde omtrent 84 millioner fat oljeekvivalenter, og oppstart er planlagt mot slutten av 2026. Wintershall Dea Norge AS er operatør med en eierandel på 55 %. Petoro AS eier 35 % og Sval Energi AS eier 10 %.

Maria fase 2

Maria fase 2 omfatter installering av en ny havbunnsramme med seks slisser i den sørlige delen av det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet. Den nye havbunnsrammen tar i bruk infrastruktur som allerede er bygget ut i forbindelse med det opprinnelige Maria-feltet. Departementet har godkjent to produksjonsbrønner og én vanninjektor-brønn for trykkstøtte fra havbunnsrammen. De tre resterende slissene er tenkt brukt i en fremtidig videreutvikling av feltet.

–  Maria fase 2 viser hvordan investering i eksisterende felt kan skape ytterligere verdi for partnerskapet, lokalsamfunn og Norge. Maria fase 2 innebærer tilknytning til flere felt i området og vil ikke bare bidra til å øke levetiden til Maria-feltet, men også kunne øke levetiden til andre felt i Norskehavet, sier Vedad Hadziavdic, prosjektleder for Maria fase 2 i Wintershall Dea.

Det er forventet at prosjektet øker feltets totale reserver med omtrent 22 millioner fat oljeekvivalenter. Partnerskapet har også godkjent planer for en fjerde brønn som vil bidra med ytterligere 5 millioner fat.

Maria-feltet startet produksjon i 2017 og har en forventet levetid frem til 2040.

Wintershall Dea Norge AS er operatør for Maria-feltet med en eierandel på 50 %. Petoro AS eier 30 % og Sval Energi AS eier 20 %.

Pressekontakter

Del