Alv Bjørn Solheim blir administrerende direktør i Wintershall Dea Norge

Stavanger/Bergen
Del
Wintershall Dea Alv Solheim
Wintershall Dea Alv Solheim
Foto
Wintershall Dea/Ludwig Schöpfer

1. Mai 2019 ble Alv Bjørn Solheim leder for den norske delen av Wintershall Dea og dermed administrerende direktør for Wintershall Norge og DEA Norge. De to selskapene vil fusjonere senere i år, og Solheim vil tre inn i rollen som administrerende direktør for det fusjonerte selskapet – Wintershall Dea Norge AS. 30. april 2019 fullførte de to tyske selskapene Wintershall og DEA den internasjonale fusjonen og dannet selskapet Wintershall Dea, som kommer til å være et av Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskaper.

Alv Bjørn Solheim tar over etter Jon Sandnes, administrerende direktør i DEA Norge, og Hugo Dijkgraaf, som har ledet Wintershall Norge. Solheim har jobbet i Wintershall siden 2012, senest i rollen som teknisk direktør og viseadministrerende direktør i Wintershall Norge.

«Jeg ser frem til å starte jobben som administrerende direktør og forme fremtiden sammen med våre talentfulle og dedikerte medarbeidere. Wintershall Dea har svært gode vekstmuligheter i Norge. De to erfarne selskapene blir etter fusjonen et av Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap – og blir samtidig en av de største produsentene på den norske kontinentalsokkelen. I årene som kommer planlegger Wintershall Dea Norge en daglig produksjon på mer enn 200 000 foe. Blant annet skal våre to store prosjekter, Nova og Dvalin, settes i produksjon», sier Solheim.

I løpet av de siste syv årene har nordmannen hatt flere lederstillinger i Wintershall Norge. Han har tidligere arbeidet femten år i Equinor, i ulike lederstillinger. Solheim har en bachelorgrad i mikroprosessorteknologi og en mastergrad i strategi og ledelse.

Etter at fusjonen mellom Wintershall Norge og DEA Norge er fullført vil Wintershall Dea Norge være den femte største aktøren målt i total nettoproduksjon. Med hovedkontor i Stavanger og kontor i Bergen, har Wintershall Dea en tydelig vekststrategi i Norge og er klar til å styrke sin posisjon på sokkelen. Med en aktiv letestrategi og et mål om langsiktig vekst i Norge har det fusjonerte selskapet som mål å utvide sin lisensportefølje. I dag har Wintershall Norge og DEA Norge mer enn 100 lisenser tilsammen i Norge. I forrige tildelingsrunde (TFO) i 2018 fikk de to selskapene totalt 15 nye utvinningstillatelser – fem av dem som operatør. Det fremtidige selskapet Wintershall Dea Norge er operatør for tre produserende felt (Brage, Vega og Maria) og er også operatør for feltene Nova og Dvalin som er i utbyggingsfasen.

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Pressekontakter

Del