Borestart på Nova-utbyggingen i Nordsjøen

Gjøa
Del
Drilling starts on the Nova Field in Norway
Wintershall Dea Nova Field in Norway
Foto
Seadrill

Wintershall Dea har startet boringen av den første av seks brønner på Nova-feltet i Nordsjøen. Borekampanjen vil vare i rundt 400 dager.

Utbyggingen av Nova-feltet går etter planen. Det aller meste av undervannsinstallasjonene er installerert og en egen Nova-modul er plassert på Gjøa-plattformen. Borekampanjen markerer siste store etappe i feltubyggingen.

Boreriggen West Mira vil bli på Nova-feltet rundt 400 dager. Her vil den bore tre produksjonsbrønner gjennom den ene havbunnsrammen og tre vanninjeksjonsbrønner gjennom den andre havbunnsrammen, på 370 meters havdyp.

Borekampanjen er den siste milepælen siden installasjonskampanjen på Nova startet i mars i år. I mai ble manifoldene innstallert i havbunnsrammene, godt innenfor tidsplanen, og den Nova-dedikerte modulen ble innstallert på den Neptune Energy-opererte Gjøa-plattformen, hvor olje og gass fra feltet skal behandles for videre eksport. I sommer ble stigerørene, som kobler rørledningen til Gjøa, satt på plass.

– Til tross for at koronapandemien traff oss i en travel prosjektfase, har alle involverte jobbet målrettet som One Team for å levere de ulike delene av prosjektet trygt og etter planen. At boreriggen nå er på plass, markerer starten på siste del av Nova-utbyggingen, sier Andre Hesse, prosjektdirektør i Wintershall Dea.

Den Seadrill-opererte West Mira-riggen er utstyrt med en energibesparende hybrid batteripakke. Dette bidrar til å redusere utslippene av klimagasser under boreoperasjonen. Som en undervannsutbygging knyttet til Gjøa-plattformen, drar Nova-feltet nytte av eksisterende infrastruktur, som rørledninger og strøm fra land.  

Feltet blir det siste i rekken av Wintershall Deas undervannsfelt på Norsk sokkel. Når det kommer i produksjon i 2022, blir det selskapets fjerde egenopererte undersvannsfelt. På grunn av koronapandemiens påvirkning på arbeidet på vertsplattformen, blir den planlagte produksjonsstarten i 2021 sannsynligvis forskjøvet.

– Nordsjøen er en av regionene hvor det er store gevinster ved å knytte nye utbygginger til eksisterende infrastruktur. For oss er det viktig å levere bærekraftige prosjekt, som også skaper verdier for partnere, investorer og det norske samfunnet, sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.

I prosjekt- og driftsfasen viser beregninger at Nova-feltet skaper nær 10 000 årsverk, hovedsaklig i leverandørindustrien. 

Om Nova

Nova-feltet ligger rundt 120 kilometer nordvest av Bergen og omlag 17 kilometer sydvest av Gjøa-plattformen, vest av Florø, i Nordsjøen. Wintershall Dea har 28 prosent eierandel i Gjøa-lisensen.

Partnere
Wintershall Dea (operatør 45%), Spirit Energy Norge AS (20%), Edison Norge AS (15%), Sval Energi AS (10%) og ONE-Dyas Norge AS (10%).

Vanndyp: 370 meter

Utbyggingsløsning
Nova blir bygget ut med to havbunnsrammer som kobles til den eksisterende Gjøa-plattformen, der Neptune Energy er operatør. Gjøa vil motta olje og gass og levere injeksjonsvann og løftegass til Nova-feltet. Olje fra Nova vil bli transportert fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Bruk av eksisterende infrastruktur legger til rette for kostnadseffektiv utvinning av ressursene i reservoaret på 2570 meters dyp og øker den økonomiske levetiden til eksisterende infrastruktur.

Press Contact
Del