Nova undervannsrørledninger installert i Nordsjøen

Stavanger
Del
Wintershall Dea production site nova
Wintershall Dea production site nova
Foto
Wintershall Dea/Rolf Skjong
  •  Vellykket installasjon av rørledninger og kontrollkabler markerer avslutningen på en sommer med høy undervannsaktivitet for Wintershall Dea

Wintershall Dea har fullført installeringen av undervannsrørledninger og kontrollkabler for det egenopererte Nova-feltet i den norske delen av Nordsjøen. Installasjonen av rørledningene markerer slutten på en sommer med betydelig undervannsaktivitet, som ble innledet i mai med installeringen av to havbunnsrammer på 370 meters dyp.

Arbeidet med undervannsinstallasjonen er gjort i flere trinn. Subsea 7 ledet undervannsarbeidet og installerte først havbunnsrammene på Nova-feltet. Deretter la man 65 km rørledninger ved hjelp av fartøyet Seven Oceans, og 20 km kontrollkabler ved hjelp av Skandi Acergy.

«Sikker installering av rørledninger og kontrollkabler på feltet markerer enda et viktig skritt på veien mot ferdigstilling av Nova-prosjektet. Kombinert med de gode resultatene i Dvalin-prosjektet, har Wintershall Deas installeringsaktiviteter denne sommeren vært svært vellykkede», sier Hugo Dijkgraaf, CTO og medlem av konsernledelsen i Wintershall Dea.

Rørledningene og kontrollkablene, fabrikkert av henholdsvis Subsea 7 og Aker Solutions, vil knytte Nova-feltet sammen med den nærliggende Gjøa-plattformen, som prosesserer og eksporterer hydrokarbonene og leverer injeksjonsvann og løftegass for trykkstøtte.

«Vi jobber som ett team sammen med leverandørene våre. Med installeringen av Nova-modulen på Gjøa-plattformen, og boringen av produksjonsbrønnene som starter neste år, leverer vi prosjektet som planlagt og etter de aller høyeste sikkerhetsstandarder. Vi ser frem til å se feltet i produksjon i 2021», sier André Hesse, direktør for Nova-prosjektet.

Når Nova-feltet kommer i produksjon, vil det være Wintershall Deas fjerde egenopererte undervannsfelt.

«Vi vil fortsette å bruke vår ekspertise på undervannsutbygging og -produksjon i Norge for å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende infrastruktur på sokkelen. På denne måten møter vi energibehovene til både næringsliv og forbrukere på en så bærekraftig måte som mulig», sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

 

Om Nova

Nova ligger i den norske delen av Nordsjøen, 120 kilometer nordvest for Bergen. De utvinnbare reservene på feltet anslås til omtrent 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe), hvorav størsteparten er olje. Partnerne vil investere nesten 9,9 milliarder norske kroner i utbyggingen av Nova-feltet. Produksjonsstart er forventet i 2021.

Partnerskap: Wintershall Dea (operatør, 45 %), Capricorn Norge AS (heleid datterselskap av Cairn Energy PLC, 20 %), Spirit Energy Norge AS (20 %) og Edison Norge AS (15 %).

Lokasjon: omtrent 120 kilometer nordvest for Bergen og omtrent 17 kilometer sørvest for Gjøa-plattformen i den norske delen av Nordsjøen.

Vanndybde: 370 meter

Anslåtte reserver: 80 millioner fat oljeekvivalenter (foe)

Utbyggingsløsning: Nova bygges ut med to havbunnsrammer som kobles til den eksisterende Gjøa-plattformen, der Neptune Energy er operatør. Gjøa vil prosessere oljen og gassen og levere injeksjonsvann og løftegass til Nova-feltet. Gjøa vil få en dedikert Nova-modul i 2020. Olje fra Nova vil bli transportert fra Gjøa gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og assosiert gass vil bli eksportert via FLAGS-rørledningen (Far North Liquids and Associated Gas System) til St. Fergus i Storbritannia. Både olje og gass sendes deretter videre til det europeiske energimarkedet.

Bruk av eksisterende infrastruktur legger til rette for kostnadseffektiv utvinning av ressursene i reservoaret på 2570 meters dyp, og øker den økonomiske levetiden til eksisterende infrastruktur.

Video

Vellykket installasjon av rørledninger og kontrollkabler.

Thumbnail Nova subsea
Video

Vellykket installasjon av rørledninger og kontrollkabler.

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter til mellom 750 000 til 800 000 fat i perioden mellom 2021 og 2023. På mellomlang sikt forventes en børsnotering av Wintershall Dea.

Pressekontakter
Del