Wintershall Dea tildelt sin andre CO2-Lagringslisens i Nordsjøen

Kassel / Stavanger
Del
Wintershall Dea Luna Licence
Wintershall Dea Luna Licence

Wintershall Dea er tildelt sitt andre operatørskap for en CO2-lagringslisens i Nordsjøen. Ferdig utviklet, vil syv millioner tonn årlig kunne lagres i området.

Olje- og energidepartementet har tildelt Havstjerne-lisensen til Wintershall Dea i partnerskap med Altera Infrastructure. Forventningene er at Havstjerne har kapasitet til å lagre syv millioner tonn CO2 årlig. Området ligger i Nordsjøen, 100 kilometer sør-vest av Egersund. Wintershall Dea er tildelt en andel på 50% i lisensen.

– Denne andre lagringslisensen i Norge, passer godt med Wintershall Deas globale ambisjoner om å fjerne 20-30 millioner tonn CO2 årlig innen 2040. Vi er stolte over at Olje- og energidepartementet gjennom tildelingen anerkjenner vår kompetanse og vår evne til å bidra til at Europa når sine klimamål, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

– Vi arbeider målrettet mot å levere den infrastrukturen Norge trenger for å bli et knutepunkt for europeisk karbonlagring, sier Dijkgraaf.

Havstjerne-partnerskapet ser tildelingen som et nødvending skritt for å utvikle norsk sokkel til et ledende europeisk lagringsområde for CO2. Norge har det største lagringspotensialet i Europa og kan ved å knytte seg opp til europeiske utslippere spille en nøkkelrolle for at Europa skal nå sine klimamål.

– Wintershall Dea har industriell vilje til å bygge en verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), basert på kompetansen vi har bygget opp gjennom aktivitet i fem tiår på norsk sokkel, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge.  

Partnerskapet tar sikte på første injeksjon av CO2 i Havstjerne før 2030.

Sammen med Altera Infrastructure, er målet å utvikle et system for transport av CO2 på skip til Havstjerne for å tilby utslippere en fleksibel løsning. Partnerskapet har allerede identifisert knutepunkt for å hente CO2 i Baltikum, Nederland, Portugal og Spania.   

– Det er forventet at CCS vil få en enda større rolle i å fjerne utslipp i Europa i årene framover, og vi er fremdeles i startgropen av utviklingen. Verden trenger CCS i en massiv skala, og vi er stolte av å være en del av løsningen. Sammen med en sterk partner som Wintershall Dea, er Altera klar til å gjøre sin del i veien mot en bærekraftig fremtid, sier konsernsjef Ingvild Sæter i Altera Infrastructure Group Ltd.

I tillegg til Havstjerne-lisensen, er Wintershall Dea tidligere tildelt operatørskapet i Luna-lisensen, også den i Nordsjøen, og samarbeider med Equinor om å planlegge en 900 kilometer lang CO2-rørledning fra Tyskland til Norge. Med hovedkontor i Tyskland, er selskapet ideelt plassert for å bygge opp en CCS-verdikjede hvor CO2 samles i Wilhelmshaven i Tyskland, for så å fraktes videre til trygge og kostnadseffektive lagringsreservoarer på norsk sokkel.

I mars 2023 deltok Wintershall Dea i Europas første grensekryssende verdikjede for karbonfangst og -lagring i Greensand-prosjektet i Danmark. Sammen med prosjektene i Norge, understreker dette selskapets ambisjoner om å spille en viktig rolle i arbeidet med å nå null-utslippsmålene.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Selskapetskal trekke seg ut fra Russland. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår. 

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over. 

Pressekontakter

Del