Wintershall Dea går inn i CCS-Prosjektet Poseidon i Storbritannia

London/Kassel
Del
Wintershall Dea CCS Project Poseidon in UK
Wintershall Dea CCS Project Poseidon in UK
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Wintershall Dea får selskapet andre lagringslisens i Storbritannia etter kjøp av en andel på ti prosent i CCS-prosjektet Poseidon. Det er anslått at lagringspotensialet i lisensen er på én milliard tonn CO2 ,og vil ha en total årlig lagringskapasitet på opptil 40 millioner tonn ved full drift.

Wintershall Dea deltar i sitt andre prosjekt for fangst og lagring av CO2 (CCS) i Storbritannia. Selskapet blir en del av CCS-prosjektet Poseidon etter å ha kjøpt en andel på ti prosent i lisensen fra Carbon Catalyst. Lisensen ble tildelt Carbon Catalyst som partner og Perenco som operatør i Storbritannias første lisensrunde for karbonlagring.

– Vi er stolte over å øke vår tilstedeværelse i Storbritannia og dermed bidrar til landets innsats for å oppnå netto null-utslipp. Gjennom vår deltagelse i dette prosjektet videreutvikler vi vår ekspertise innen fangst og lagring av CO2 og bekrefter nok en gang vårt engasjement i arbeidet med å avkarbonisere europeisk industri, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi i Wintershall Dea.

Wintershall Deas deltagelse i Poseidon-lisensen understreker selskapets engasjement i arbeidet med å fremme bærekraftige løsninger i den raskt voksende CCS-industrien.

– Wintershall Dea er et lete- og produksjonsselskap med omfattende ekspertise og mer enn 60 års erfaring fra Nordsjøen. I tillegg kan vi skilte med stadig økende CCS-kompetanse fra prosjekter i Norge og Danmark. Dermed kan vi bidra med verdifull geologisk og teknisk kompetanse til dette prosjektet, sier Matthias Pfeiffer, leder for karbonhåndtering og hydrogen i Storbritannia for Wintershall Dea. – Vi ser frem til å arbeide sammen med Perenco og Carbon Catalyst for å videreutvikle prosjektet på en sikker og mest mulig effektiv måte.

Poseidon er et av de største prosjektene for transport og lagring av CO2 i Storbritannia. Prosjektet skal være i drift innen 2029 og vil ha en total årlig lagringskapasitet på opptil 40 millioner tonn ved full drift. Målet for prosjektet er permanent geologisk lagring av omtrent én milliard tonn CO2. Det er forventet at en lang rekke selskaper som slipper ut CO2 i de østlige og sørøstlige delene av England, vil knyttes opp mot prosjektet. Dette vil kunne resultere i en betydelig avkarbonisering av området.

CO2 planlegges transportert via den Perenco-opererte gassterminalen Bacton til Poseidon. Lisensen ligger sør i den britiske delen av Nordsjøen, omtrent 65 kilometer utenfor kysten av Norfolk. Lisensområdet dekker de geologiske strukturene i Leman-feltet og består av en kombinasjon av uttømte gassreservoarer og vannførende formasjoner som er godt egnet for sikker og permanent lagring av CO2.

Totalt har Wintershall Dea andeler i fem offshore CCS-lisenser i tre ulike nordsjøland. Gjennom de to prosjektene BlueHyNow og CO2nnectNow bidrar Wintershall Dea også til Wilhelmshaven energihub på den tyske nordsjøkysten. Sammen med Equinor planlegger selskapet å bygge rørledningen NOR-GE for å knytte europeiske industriklynger opp mot egnede lagringssteder for CO2 i Nordsjøen. I mars 2023 kunne Wintershall Dea og INEOS, som ledende partnere i Greensand-konsortiet, vise til vellykket etablering av Europas aller første CCS-verdikjede på tvers av landegrensene. I dette pilotprosjektet for CO2-lagring ble utslipp fra et belgisk industrianlegg trygt lagret i det uttømte oljefeltet Nini West i den danske delen av Nordsjøen.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea omstiller seg fra å være Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap til å bli et ledende europeisk uavhengig gass og karbonhåndteringsselskap. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Det tyske selskapet har hovedkvarter i Kassel og Hamburg og driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av gass og olje i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. I tillegg utvikler vi prosjekter for karbonhåndtering og lavkarbon-hydrogen for å bidra til å nå klimamålene og sikre energiforsyningen. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Om Perenco

Perenco ble grunnlagt for 30 år siden og er en uavhengig hydrokarbonprodusent som er involvert i hele livssyklusen til prosjekter, fra leting til avvikling. Bruttoproduksjonen er på 500 000 BOE olje og gass per dag. Konsernets styrke ligger i den tekniske oppfinnsomheten og allsidigheten til de 6800 ansatte, som leverer sikre og miljøbevisste løsninger til olje- og gassfelt over hele verden. Ved å styrke og utvikle lokale ressurser er Perenco stolt av å støtte økonomisk vekst og sosial utvikling overalt hvor selskapet arbeider. Perenco driver virksomhet i 14 partnerland og har hovedkontor i Storbritannia.

Mer informasjon på www.perenco.com og www.perenco-ccs.com.

Om Carbon Catalyst

Carbon Catalyst Limited er et dynamisk og uavhengig britisk selskap som utelukkende fokuserer på å levere innovative CCS-løsninger (karbonfangst og -lagring) for masseavkarbonisering. Selskapet ble etablert i 2020 og har bygget opp en portefølje av karbontransport- og lagringsprosjekter av høy kvalitet i hele Nordsjøregionen. Teamet vårt har lang erfaring med å utvikle både store og små oppstrømsvirksomheter med vekt på teknisk, kommersiell og operasjonell ekspertise. Vi er stolte av våre sterke industrirelasjoner i hele CCS-verdikjeden på land og til havs.

Konseptet for Poseidon-prosjektet ble opprinnelig utviklet av Carbon Catalyst, og vi er glade for å ha fått med oss to oppstrømsselskaper av høyt kaliber inn i dette CCS-prosjektet som kan bli i verdensklasse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke www.carboncatalyst.co.uk eller følge oss på LinkedIn.

Pressekontakter

Del