Greenport Scandinavia CO2 hub i Danmark får 166 millioner kroner i EU-tilskudd

Kassel / Hirtshals
Del
Wintershall Dea MoU Greensand
Wintershall Dea MoU Greensand
Foto
Port of Hirtshals

Greenport Scandinavia vil bli Nord-Europas største CO2-hub med en håndteringskapasitet på rundt 15 millioner tonn COårlig. EUs «Just Transition Fund» tildeler prosjektet, der Wintershall Dea er en av partnerne, 166 millioner kroner i støtte.  

Hirtshals/Kassel. Greenport Scandinavia, et CO2-knutepunkt som er under utvikling i Hirtshals havn i Danmark, har fått 166 millioner kroner (14,6 millioner euro) i støtte fra EU-kommisjonens Just Transition Fund. Prosjektet har som mål å etablere et knutepunkt for å samle inn CO2 fra industrien i Danmark og andre europeiske land og sende den offshore for sikker og permanent lagring i reservoarene i Nordsjøen. Finansieringen skal støtte prosjektet og utviklingen av omfattende verdikjeder for CO2-fangst, -bruk og -lagring (CCUS) i Europa.

Greenport Scandinavia er et av de mest ambisiøse CCUS-prosjektene i Nord-Europa og det eneste danske prosjektet som er foreslått til EU-finansiering under utlysningen av Just Transition Fund 2023. Det utvikles av et konsortium bestående av INEOS Energy, Wintershall Dea, Evida, Hirtshals Havn og andre danske partnere.

Greenport Scandinavia er en viktig del av Wintershall Deas voksende portefølje innen karbonhåndtering og hydrogen. Selskapet utvikler for tiden et voksende nettverk av CCS-prosjekter i Nord-Europa, inkludert Greensand CCS-prosjektet i Danmark, der Wintershall Dea sammen med INEOS i mars 2023 demonstrerte den første komplette grenseoverskridende CCS-verdikjeden i Europa. Greensand er også planlagt som et sted for lagring av karbondioksid som transporteres fra Greenport Scandinavia CO2-hub.

"Danmark gjør fremskritt i utviklingen av CCS-verdikjeden som vi trenger for å avkarbonisere Europa. Som en del av Greenport Scandinavia-konsortiet bidrar Wintershall Dea med tre tiår med omfattende infrastrukturkompetanse. Vi er glade for denne finansieringen, som anerkjenner viktigheten av prosjektet og vil bidra til å realisere det", sier Mario Mehren, administrerende direktør i Wintershall Dea. "For å sikre at utslipp fra Tyskland kan behandles i Hirtshals fra 2027, trenger vi et juridisk rammeverk for CO2-transport over landegrensene i Tyskland så snart som mulig", legger han til.

Prosjektet tar sikte på å etablere årlige transporter på opptil 500 000 tonn CO2 fra biogassanlegg på Nord-Jylland fra 2025/2026. Fra 2029, med utviklingen av en første dansk CO2-rørledningsinfrastruktur, forventes håndteringsvolumet ved knutepunktet å øke til rundt tre millioner tonn CO2 per år. Den årlige kapasiteten vil øke ytterligere til rundt 15 millioner tonn når knutepunktet kan ta imot CO2 fra hele Nord-Europa tidlig på 2030-tallet.

Greenport Scandinavia ble lansert i desember 2022 med sikte på å støtte EU-kommisjonens mål om 55 prosent reduksjon av klimagassutslippene i 2030 og målet om klimanøytralitet i 2050. Tilskuddet fra Just Transition Fund vil gi et betydelig bidrag til utviklingen av CO2-huben.

Greenport Scandinavia og Greensand vil være to viktige grunnsteiner for transport og lagring av CO2 i Nord-Europa. Erfaringene herfra vil gå hånd i hånd med utviklingen av en CO2-hub i Wilhelmshaven på den tyske nordsjøkysten. Der utvikler Wintershall Dea og andre partnere CO2nnectNow, et planlagt oppsamlings- og transportpunkt for opptil ti millioner tonn CO2 per år. Med sine prosjekter for karbonfangst og -lagring (CCS) og lavkarbonhydrogen har Wintershall Dea som mål å redusere opptil 30 millioner tonn CO2 årlig innen 2040.

About Wintershall Dea

Wintershall Dea er på vei fra å være et ledende europeiske uavhengige gass- og oljeselskap, til å bli et ledende europeisk uavhengig selskap innen gass- og karbonhåndtering. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og  levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Pressekontakter

Del