Wintershall Dea gjennomfører vellykket avgrensningsbrønn på Adriana-funnet

Stavanger
Del
Adriana Sabina
Adriana Sabina
Foto
Wintershall Dea

Avgrensningsbrønnen på gass-/kondensatfunnet i Norskehavet øker volumanslaget til 28−43 millioner fat oljeekvivalenter. Partnerskapet vil vurdere ulike løsninger for en mulig havbunnsutbygging.

Wintershall Dea har sammen med partnerne Petoro, Aker BP og PGNIG gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn på gass- og kondensatfeltet Adriana i Norskehavet. Partnerskapet vil vurdere mulige utbyggingsløsninger.

Avgrensningsbrønnen som ble boret med riggen Transocean Norge, påtraff reservoarer av høy kvalitet i primærmålet i Lysing-formasjonen av kritt alder. Etter boringen er de estimerte utvinnbare volumene fra Adriana-funnet oppjustert fra opprinnelige 19−31 til 28−43 millioner fat oljeekvivalenter. 

–  Vår strategi er å lete nær eksisterende infrastruktur, der vi allerede har god kunnskap om geologien og mulige utbyggingsløsninger. Det øker mulighetene for å fremskynde prosessen fra funn til nye undervannsutbygginger. De lovende resultatene fra Adriana gir oss et godt grunnlag å vurdere mulige utbyggingsstrategier, sier Roy Davies, letedirektør i Wintershall Dea Norge. 

 

Kjerneområdet Haltenbanken

Adriana-funnet ble gjort i 2021 som en del av et større funn på flere reservoarnivåer, inkludert gassfeltet Dvalin Nord, som er under utbygging med tilknytning til Heidrun via det Wintershall Dea-opererte Dvalin-feltet. Funnet ligger 270 km nord for Kristiansund, på Haltenbanken i Norskehavet, i nærheten av Dvalin- og Skarv-feltene. 

–  Haltenbanken er et av kjerneområdene for Wintershall Dea i Norge. Vi er i gang med utbyggingen av Dvalin Nord-funnet og har andeler i flere andre partneropererte funn og utbyggingsprosjekter i området, blant annet de pågående utbyggingene Idun Nord og Alve Nord, som opereres av Aker BP, sier administrerende direktør for Wintershall Dea Norge, Michael Zechner.

Et planlagt sidesteg for å avgrense det dypereliggende Sabina-funnet ble forlatt av tekniske årsaker. Partnerne vil nå vurdere gjenåpning i løpet av 2024 eller 2025. 

Riggen Transocean Norge er nå flyttet til det Wintershall Dea-opererte Maria-feltet for å starte opp boreoperasjoner knyttet til Maria fase 2.

Om Wintershall Dea 

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapportenvår. Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår. Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over. Aksjonærene i Wintershall Dea (BASF og LetterOne) og Harbour Energy plc (Harbour) signerte i desember 2023 en avtale om å overføre hele Wintershall Deas oppstrømsvirksomhet, som består av selskapets eiendeler innenfor produksjon og feltutbygging samt leterettigheter i Norge, Argentina, Tyskland, Mexico, Algerie, Libya (ekskl. Wintershall AG), Egypt og Danmark (ekskl. Ravn) i tillegg til Wintershall Deas karbonlagringslisenser, til Harbour. Wintershall Dea og Harbour vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette sin virksomhet som uavhengige selskaper. Transaksjonen planlegges gjennomført i fjerde kvartal 2024, forutsatt blant annet myndighetsgodkjenning i flere land i forbindelse med fusjonskontroll og fremmedinvestering. Se fullstendig pressemelding fra BASF her

Les mer på www.wintershalldea.com eller følg oss på LinkedInYouTube og Instagram

Press Contact

Del