Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet

Stavanger
Del
Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet
Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet
Foto
Wintershall Dea/Gary Rolston

Den 290 tonn tunge havbunnsrammen i Dvalin Nord-utbyggingen i Norskehavet er installert på 410 meters havdyp seks måneder foran skjema. 

Wintershall Dea er operatør og har med partnerne Petoro og Sval Energi på feltutbyggingen.

Dvalin Nord, som var det største funnet i Norge i 2021, er et undervannsfelt som vil bli koblet til Heidrun-plattformen via Dvalin-feltet, som allerede er i produksjon. Utbyggingen støtter opp om Wintershall Deas strategi om å drive letevirksomhet og utbygging i områder der selskapet allerede har eksisterende infrastruktur og god kunnskap om geologien.

–  Siden Dvalin Nord ble funnet i 2021 og frem til havbunnsrammen nå er installert, har det vært god fremdrift i utbyggingen. Utbyggingen viser hvordan vår letestrategi gjør det mulig å ta funn til utbygging og produksjon raskt, sier Rikke Tittel, prosjektleder for Dvalin Nord i Wintershall Dea.

Den nylig installerte havbunnsrammen har fire slisser, der tre vil bli brukt som produksjonsbrønner for gassen. Den siste slissen vil være tilgjengelige for fremtidig utbygging av feltet.

Den 290 tonn tunge havbunnsrammen ble transportert av TechnipFMC sitt OCV-skip, North Sea Atlantic, fra Aker Solutions-verftet i Egersund til Dvalin Nord-feltet i Norskehavet. Havbunnsrammen ble installert på 410 meters vanndybde. 

Havbunnsrammen er produsert i Polen av Mostostal Pomorze, som en del av undervannsproduksjonssystemet som leveres av OneSubsea og dets partner Aker Solutions. 

– Takket være tett samarbeid med våre nøkkelleverandører OneSubsea, Aker Solutions og TechnipFMC, samt deres underleverandører, har vi klart å installere havbunnsrammen hele seks måneder foran skjema, og viktigst av alt – på en sikker måte, sier Alastair Smith, Facilities Manager for Dvalin Nord i Wintershall Dea.

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet

Foto
Wintershall Dea
Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet

Wintershall Dea har installert havbunnsrammen på Dvalin Nord-feltet

Foto
Wintershall Dea

Om Dvalin North 

Dvalin Nord ligger i Norskehavet. Gassfeltet vil bli bygget ut som et tilknytningsfelt, som kobles til det Wintershall Dea-opererte Dvalin-feltet, som igjen er knyttet til Heidrun-plattformen.  

Wintershall Dea og partnerne Petoro og Sval Energi planlegger å bore tre produksjonsbrønner fra en havbunnsramme som ligger 10 km nord for Dvalin. Feltet anslås å inneholde omtrent 84 millioner fat oljeekvivalenter, og gassen vil bli eksportert via Polarled-rørledningen til Nyhamna i nærheten av Kristiansund. Dvalin Nord forventes å komme i produksjon mot slutten av 2026.
Wintershall Dea Norge AS er operatør for feltet med en andel på 55 %. Petoro AS eier 35 % og Sval Energi AS eier 10 %.

About Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende gass- og oljeselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika), og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Vi utvikler også løsninger for å lagre karbon og produsere hydrogen med lave utslipp, og bidrar på denne måten til å nå klimamålene og levere sikker energiforsyning. Mer i Årsrapportenvår.

 

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapportenvår. 

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Aksjonærene i Wintershall Dea (BASF og LetterOne) og Harbour Energy plc (Harbour) signerte i desember 2023 en avtale om å overføre hele Wintershall Deas oppstrømsvirksomhet, som består av selskapets eiendeler innenfor produksjon og feltutbygging samt leterettigheter i Norge, Argentina, Tyskland, Mexico, Algerie, Libya (ekskl. Wintershall AG), Egypt og Danmark (ekskl. Ravn) samt Wintershall Deas karbonlagringslisenser, til Harbour. Wintershall Dea og Harbour vil i tiden frem til gjennomført transaksjon fortsette sin virksomhet som uavhengige selskaper. Transaksjonen planlegges gjennomført i fjerde kvartal 2024, forutsatt blant annet myndighetsgodkjenning i flere land. Se fullstendig pressemelding fra BASF her.

Pressekontakter

Del