Wintershall Dea ble tildelt syv nye lisenser i TFO-Runden 2021

Kassel/Hamburg/Stavanger
Del
North Sea drilling platform
North Sea drilling platform
Foto
Wintershall Dea/Dominik Obertreis

Wintershall Dea er tildelt syv lisenser i TFO-runden 2021, inkludert fire som operatør. Selskapet styrker dermed sin posisjon i kjerneområdene nær eksisterende infrastruktur.

Wintershall Dea har fått tildelt syv utvinningstillatelser i den årlige konsesjonsrunden TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder), hvor syv er som operatør. De nye tildelingene styrker selskapets posisjon på den norske kontinentalsokkelen.

–  Vi setter pris på den stabile TFO-ordningen i Norge. Den gir oss mulighet til å fortsette letingen etter hydrokarboner på norsk sokkel, sier Alv Bjørn Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge, etter at tildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Marte Mjøs Pedersen 18. januar.

– Tilgang til nye områder gir oss den tryggheten vi trenger for å investere langsiktig i Norge, levere nye prosjekter og skatteinntekter til det norske samfunnet, og til å støtte den lokale serviceindustrien, sier Solheim.

Fokus på leting i modne områder

Tildelingene i TFO 2021, som omfatter fem nye lisenser og to områdeutvidelser, er alle lokalisert i modne områder, der Wintershall Dea har aktivitet fra før.

Fem av de nye lisensene ligger i Nordsjøen. De to andre nye lisensene ligger i Norskehavet, inklusive et nytt operatørskap for Wintershall Dea, ligger i nærheten av Njord-feltet.

–  De siste årene har vi hatt stor suksess med leting nær eksisterende infrastruktur, i områder der vi har dybdekunnskap om geologien. Vi tror at fortsatt fokus på disse områdene kan føre til ytterligere funn med korte ledetider, sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør i Wintershall Dea og konsernansvarlig for leting.
–  Leting i kjente områder, gjør det mulig å produsere hydrokarbonene i disse områdene på en effektiv og bærekraftig måte, legger han til.

Den siste tiden har Wintershall Dea gjort funn i Dvalin Nord, nær Dvalin-feltet i Norskehavet, og i Bergknapp-prospektet, nær det Wintershall Dea- opererte Maria-feltet.  Begge er blant de ti største funnene på norsk sokkel de siste fem årene.

Stabil portefølje av letemuligheter

Med minst syv lete- og avgrensningsbrønner planlagt i Norge i 2022 vil de nye tildelingene ytterligere styrke Wintershall Deas posisjon som en av de ledende operatørene i Norge. I tillegg til å utvide lisensporteføljen, gir tildelingene Wintershall Dea mulighet til å teste ut nye idéer i områder som har vært undersøkt tidligere. Dette har vist seg å være en svært vellykket strategi de siste årene, med totalt 12 funn siden fusjonen mellom Wintershall og Dea i 2019.

Departementet tildelte totalt 53 lisenser til 28 selskaper i konsesjonsrunden TFO 2021. Konsesjonsrunden omfatter blokker i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Wintershall Dea Norge er en av de største lisensinnehaverne på norsk sokkel med en portefølje på mer enn 100 lisenser, inklusive de nye TFO-tildelingene for 2021.

Wintershall Dea-lisenser i konsesjonsrunden TFO 2021:

Nordsjøen:

PL 1151 (40% operator)

PL 1149 (40% operator)

PL 927 B (50% operator)

PL 1153 (30%)

PL 1100B (20%)

Norskehavet:

PL 1155 (30 % operator)

PL 1167 (40%)

APA 2021 Licences
APA 2021 Licences
Foto
Norwegian Petroleum Directorate

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del