Wintershall Dea er tildelt attraktive Utvinningstillatelser

Stavanger/Kassel
Del
Küste Norwegen
Küste Norwegen
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Tildelingene ble gjort da TFO 2019 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble offentliggjort av regjeringen i dag.   I Wintershall Dea ble tildelt andeler i en lisens i Barentshavet, fire i Norskehavet og fire i Nordsjøen.

Dette er den første konsesjonsrunden siden fusjonen mellom Wintershall og DEA i 2019, og myndighetene gir her tydelige signaler om at de har tro på det nye selskapets evne til å utnytte nytt areal på en optimal måte og skape verdier for Norge. – Vi har blitt tildelt lisenser i alle de tre områdene på den norske kontinentalsokkelen, både i nærheten av eksisterende felt og i mindre modne områder. De ulike lisensene viser stor geologisk variasjon og geografisk spredning, noe som gir oss svært gode letemuligheter. Dette viser også at myndighetene har tro på at vi kan utvikle nye funn til felt i produkjon. Vi ser frem til å innfri disse forventningene», sier Alv B. Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

Wintershall Dea Norge er en av de største lisensinnehaverne på norsk sokkel. Etter den siste lisensrunden vil porteføljen vår ha økt til over 100 lisenser, noe som underbygger at Norge er et av kjerneområdene for selskapet.

Lang erfaring 

–  Begge de fusjonerte selskapene har en lang historie med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Etter sammenslåingen er Norge blitt enda viktigere for oss, og vil fortsette å være et nøkkelområde for leting og investering i årene som kommer. Det å ha andeler i spennende leteområder er selve hjørnesteinen i vår organiske vekststrategi for Norge», sier Hugo Dijkgraaf, teknisk direktør (CTO) i Wintershall Dea og midlertidig leder for forretningsenheten Europa. 

Viktige strategiske leteområder

En av de nylig tildelte lisensene ligger i kvadrant 35 i Nordsjøen der Wintershall Dea allerede er operatør for Vega-feltet i tillegg til utbyggingsprosjektet Nova. Begge feltene har en undervannstilknytning til Gjøa-feltet der Wintershall har en andel på 28%. De andre lisensene i Nordsjøen befinner seg i nærheten av Brage-feltet som Wintershall Dea er operatør for, Snorre-feltet, der Wintershall Dea har en andel på 8,6% og Edvard Grieg-feltet der Wintershall Dea har en andel på 15%.

I Norskehavet støtter tre av de nye lisensene opp om Wintershall Deas letestrategi i Vøring-bassenget, der selskapet har en andel på 24% i Aasta Hansteen-feltet og er operatør for Balderbrå-funnet. Den andre lisensen i Norskehavet ligger i det nyåpnede området i Møre-bassenget i den sørvestre delen av havet.

I Barentshavet har Wintershall Dea blitt tildelt en andel på 30% i PL 609 D, noe som sikrer at hele olje- og gassfunnet på Alta-feltet i PL 609 blir utnyttet til fulle.

«Vi har brukt en helhetlig tilnærming i vår søknad om disse lisensene, og vi er på jakt etter lovende prospekter som kan tilføye verdi til vår eksisterende portefølje. De tildelte lisensene øker vår tilstedeværelse på den norske sokkelen og skaper muligheter for leting i områder der vi tror at vi kan gjøre funn om til produserende felt» sier Michael Zechner, Senior VP for leting hos Wintershall Dea.  

Departementet tildelte totalt 69 lisenser til 28 selskaper i konsesjonsrunden TFO 2019. Konsesjonsrunden omfatter blokker i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Totalt 33 selskaper søkte om blokker.

 

Wintershall Dea lisenser i TFO 2019:

Nordsjøen:

PL 1054 (40%, operatør)

PL 055E (35.2%, operatør)

PL 1052 (20%)

PL 1037 (20%)

 

Norskehavet:

PL 1071 (30%, operatør)

PL 1068 (20%)

PL 1067 (30%)

PL 1056 (20%)

 

Barentshavet:

PL 609 D (30%)

Om Wintershall Dea

Wintershall og DEA Deutsche Erdoel AG, to vellykkede selskaper med en lang tradisjon, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også ledende innenfor midtstrømsvirksomhet. 

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele verdikjeden i olje- og gassindustrien. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Over en femårsperiode fra 2018 planlegger selskapet å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter (2018) til omtrent 750 000 fat (2023).

Pressekontakter

Del