Wintershall Dea selger andeler i infrastruktur

Stavanger/Kassel
Del
Norwegian Coast waves stones North Sea
Norwegian Coast waves stones North Sea
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen
  • CapeOmega og Solveig Gas Norway kjøper Wintershall Deas andeler i Nyhamna gassterminal og rørledningen Polarled
  • Wintershall Dea effektiviserer porteføljen sin i Norge

Gjennom sitt heleide datterselskap Wintershall Norge, har Wintershall Dea vedtatt å selge sin andel på 5,0304% i Nyhamna til CapeOmega og sin andel på 13,2550% i Polarled til Solveig Gas Norway. Transaksjonen er del av optimaliseringen av den globale porteføljen til Wintershall Dea etter fusjonen mellom Wintershall og Dea i mai 2019.

– Salget av disse andelene er viktig for selskapets verdiskaping gjennom en aktiv porteføljeforvaltning. Transaksjonen gjør det mulig for oss å effektivisere forretningsaktivitetene våre i Norge og fokusere på de delene av porteføljen som har høyere prioritet, sier Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea.

Fokus på oppstrømsaktiviteter

Wintershall Dea har et langtidsengasjement i Norge. I Norge har Wintershall Dea eierandeler i over 100 lisenser og langsiktige planer for virksomheten. I 2018 sto den norske delen av selskapet for 23,8% (140 mboe/d) av den globale produksjon (590 mboe/d).

– Norge vil fortsatt spille en viktig rolle i Wintershall Deas internasjonale portefølje i årene som kommer, og denne transaksjonen er i tråd med vår strategi om å fokusere på oppstrømsaktiviteter samt våre ambisjoner om å oppnå vekstmuligheter på den norske sokkelen, sier Alv Solheim, administrerende direktør i Wintershall Dea i Norge.

I tillegg til å være operatør for tre produserende felt på norsk sokkel bygger Wintershall Dea også ut de egenopererte Dvalin- og Nova-feltene. Wintershall Dea er også partner i flere profilerte prosjekter som for eksempel Njord-oppgraderingen, Ærfugl-utbyggingen og Snorre-utvidelsen.

Transaksjonen forventes fullført innen slutten av 2019, i påvente av godkjenning fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

 

Om Polarled

Polarled er den første rørledningen på den norske kontinentalsokkelen som krysser Polarsirkelen. Rørledningen ble ferdigstilt i 2015 og har levert gass til Nyhamna gassterminal siden fjerde kvartal 2018, da Aasta Hansteen-feltet startet produksjon. Rørledningen er konstruert slik at den kan kobles til fremtidige feltutbygginger i området. Gassco AS er operatør for Polarled.

Om Nyhamna

Nyhamna gassterminal er et gassprosesserings- og lagringsanlegg, som opprinnelig ble bygget for å prosessere gass fra Ormen Lange-feltet. Siden fjerde kvartal 2018 har anlegget også tatt imot gass fra rørledningen Polarled. Etter prosessering blir gassen transportert gjennom rørledningen Langeled til Storbritannia. Shell er teknisk tjenesteyter og Gassco er operatør for anlegget.

Om Wintershall Dea

Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, to selskaper med lange tradisjoner, har fusjonert og dannet Europas ledende, uavhengige olje- og gasselskap: Wintershall Dea. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet sysselsetter rundt 4000 ansatte fra mer enn 60 land. Selskapet planlegger å øke sin gjennomsnittlige daglige produksjon fra rundt 590 000 fat oljeekvivalenter i 2018 til omtrent 750 000 fat innen 2023.

Pressekontakter

Del