Ytterligere funn på Edvard Grieg

Del
Wintershall Dea Offshoreplattformen Edvard Grieg
Wintershall Dea Offshoreplattformen Edvard Grieg
Foto
Lundin Energy Norway
  • To nye funn i nærheten av Edvard Grieg lisensen
  • Utviklingsmuligheter vurderes
  • Kjerneområde for Wintershall Dea i Norge

Det forventes en økning i produksjonen på Edvard Grieg etter vellykket gjennomføring av to nye letebrønner i PL338-lisensen, som ligger rundt 190km vest for Stavanger.

Lisenspartnere Lundin Norway AS (operatør, 65%), OMV Norge AS (20%) og Wintershall Dea (15%) vurderer nå utviklingsmuligheter for funnene som vil bli produsert gjennom eksisterende infrastruktur i lisensen.

"Nordsjøen er en viktig region for Wintershall Dea i Norge. Funn som dette kan kan bli svært lønnsomme, da området har god infrastruktur, noe som gjør utvikling enklere enn for felt som ligger i grenseområdene. Wintershall Dea har flere produserende eierandeler og letelisenser rundt Edvard Grieg. Vi ser mer potensial for flere funn i lisensen, og disse resultatene styrker vår posisjon i området ytterligere, sier Michael Zechner, Senior VP for Global Exploration på Wintershall Dea.

To letebrønner ble boret i lisensen, ca. 3,9 km nordøst for Edvard Grieg-plattformen, med mål om å finne olje i Triassic-konglomeratene i den østlige fortlengelsen av Edvard Grieg-bassenget (16 / 1-31 S) og (16 / 1-31 A).
16 / 1-31 S-funnet er anslått å inneholde mellom 3 og 22 millioner fat olje og mellom 40 og 350 millioner Sm3 gass. 16 / 1-31 A inneholder mellom 1 og 13 millioner fat utvinnbar olje og mellom 10 og 200 millioner Sm3 utvinnbar gass. Lisenspartnerne vurderer muligheten for boring av produksjonsbrønner fra Edvard Grieg-plattformen.

"Vi har et godt partnerskap med Lundin som er operatør, og vi har jobbet tett sammen i lang tid for å utvikle ressurser på norsk sokkel. Med den kompetansen som er i partnerskapet, er jeg overbevist om at vi raskt kan utvikle disse funnene til produksjon, sier Alv Solheim, administrerende direktør for Wintershall Dea i Norge.

Edvard Grieg ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, og er tilrettelagt for mulig tilknytning av framtidige nærliggende funn. Edvard Grieg-feltet ble oppdaget i 2007 og startet produksjonen i 2015. Utvinnbare reserver er estimert til mellom 214 og 340 millioner fat oljeekvivalenter.​​​​​​​

 

Del