Ærfugl fase 1-prosjektet i produksjon

Norge
Del
Grafisk skildring av Ærfugl-prosjektet
Grafisk skildring av Ærfugl-prosjektet
Foto
AkerBP

Ærfugl-prosjektet har startet produksjon fra fase 1 innenfor tids- og kostnadsrammene – en milepæl for undervannsutbyggingen i Norskehavet. Operatør på feltet er AkerBP, og Wintershall Dea er prosjektpartner med en andel på 28 %. «Vi har hatt et tett samarbeid med våre lisenspartnere for å levere dette prosjektet så effektivt som mulig. Sammen med AkerBP og resten av konsortiet kan vi nå høste fruktene av den særdeles effektive prosjektledelsen for denne utbyggingen», sier Synnøve Helland, direktør for ikke-opererte felt i Wintershall Dea Norge.

Oppstarten av Ærfugl styrker Wintershall Deas posisjon i dette området av Norskehavet, der selskapet allerede er godt posisjonert som en betydelig andelshaver på Skarv-feltet. Ærfugl bidrar til å forlenge levetiden til Skarv FPSO med fem år, i tillegg til en dobling av produksjonen og en betydelig reduksjon av utslipp per produsert fat. «Partnerskapet har fungert utmerket, og vår posisjon på Skarv-feltet har styrket samarbeidet ytterligere.  Området er i dag en hjørnestein i produksjonen vår her i Norge, og det nye prosjektet vil bidra til at det fortsatt kan være det i mange år fremover,», sier Lars Olav Martinsen, porteføljeansvarlig for Skarv-området i Wintershall Dea Norge. Feltet vil bidra til at Wintershall Dea kan øke virksomheten innen eksport av naturgass, som allerede er blant de største i Norge.

Ærfugl er et gass-/kondensatfelt med omtrent 300 millioner foe utvinnbare reserver, ifølge AkerBP. Ærfuglprosjektet bygges ut i to faser som hver består av tre brønner. Begge fasene er koblet til det eksisterende produksjonsskipet på Skarv-feltet (Skarv FPSO), som ligger ca. 210 km vest for Sandnessjøen. Fase 1, som bygger ut den sørlige delen av Ærfugl-feltet, består av tre nye brønner som nå er satt i produksjon. Fase 2 består av ytterligere tre brønner i den nordlige delen av feltet. I april i år startet produksjonen fra den første fase 2-brønnen – mer enn tre år tidligere enn opprinnelig plan. De resterende to fase 2-brønnene vil komme i drift i 2021.

Pressekontakter
Del