Energiomstillingen må være teknologinøytral

Berlin
Del
Wintershall Dea View on BDEW congress
Wintershall Dea View on BDEW congress
Foto
Wintershall Dea/Michael Setzpfandt

Et mangfold av teknologier er nødvendig for å klare energiomstillingen. Wintershall Dea satser på hydrogen og karbonfangst- og lagring for å redusere utslippene, og anmoder tyske myndigheter om å bidra til en vellykket energiomstilling.

Europas gassindustri arbeider intenst for raskt å utvikle hydrogenløsninger.

–  For å produsere hydrogen på en klimavennlig måte må vi ta i bruk alle teknologier – enten det er dampreformering, elektrolyse eller pyrolyse. Med andre ord, hydrogen fra fornybare kilder og fra naturgass, sa Margarethe Kleczar, Vice President Carbon Management and Hydrogen i Wintershall Dea på kongressen til den tyske energibransjeforeningen BDEW i Berlin i begynnelsen av juni.

–  Dette teknologiske mangfoldet er nødvendig for å lykkes med energiomstillingen og sikre energiforsyningen, la Kleczar til.

Ifølge samarbeidsavtalen mellom partiene i den tyske regjeringen, vil Tyskland alene ha behov for opptil 110 TWh hydrogen i 2030 – et tall det ikke vil være mulig å oppnå ved kun å benytte fornybare kilder. Derfor er gassprodusenter, kommunale aktører, nettselskaper og varmeprodusenter nå i gang med å håndtere en overgang til økt bruk av hydrogen.

Utslippsreduksjoner i industrien med hydrogen og CCS

Å fjerne industriens avhengighet av fossile energibærere, vil være et betydelig bidrag til å oppnå klimamålene Tyskland og EU har forpliktet seg til. Innenfor bransjer som stål, sement og kjemikalier er det fremdeles nødvendig å bruke fossilt brensel i visse produksjonsprosesser. Enkelte av disse prosessene, som står for en stor andel av de totale klimagassutslippene i Tyskland, lar seg ikke fullstendig elektrifisere i fremtiden, i hvert fall ikke uten bruk av enorme ressurser.

Hydrogen som energibærer og lagring av CO2 i undergrunnen vil være viktige byggesteiner for å gjøre industrien mindre avhengig av fossile energibærere og dermed oppnå klimamålene.

–  Gassindustrien har ideene, kunnskapen og viljen til å endre og utvikle seg. Uten en fremtidssikker gassinfrastruktur, naturgass, fangst og lagring av CO2 (CCS) og hydrogen vil energiomstillingen og en sikrere energiforsyning ikke være mulig. I Wintershall Dea ønsker vi å bidra, og fortsetter jobben med å endre gassindustrien ved hjelp av CCS og hydrogen, sier Hugo Dijkgraaf, konserndirektør for teknologi (CTO) i Wintershall Dea.

Aktivitet i forskjellige Prosjekter

  • I selskapets energihub i Wilhelmshaven i Tyskland, planlegger Wintershall Dea å produsere hydrogen fra norsk naturgass og grønn vindkraft. Mer informasjon om BlueHyNow.
  • I Danmark deltar Wintershall Dea i et prosjekt for sikker lagring av CO2 i den danske delen av Nordsjøen. Mer informasjon om Greensand.
  • Wintershall Dea deltar i en rekke prosjekter knyttet til produksjon av hydrogen via pyrolyse, der hydrogen og fast karbon genereres fra naturgass og fornybar strøm.  Denne teknologien er svært energieffektiv, og produksjonsanleggene kan brukes på en desentralisert og modulær måte. Mer informasjon.

Pressekontakter

Del