Et vellykket første år for Wintershall Dea

Kassel/Hamburg
Del
Wintershall Dea Birthday cake graphic
Wintershall Dea Birthday cake graphic
Foto
Wintershall Dea
  • Administrerende direktør: Fusjonen ble gjennomført på helt riktig tidspunkt
  • Wintershall Dea er ledende på produksjonskostnader
  • Vellykket integrering skaper muligheter

Wintershall Dea feirer ettårsjubileum. Wintershall Holding GmbH, med hovedkontor i Kassel, og DEA Deutsche Erdoel AG, med hovedkontor i Hamburg, fusjonerte 1. mai 2019 med en målsetning om å bli Europas ledende uavhengige olje- og gasselskap. Fusjonen brakte sammen to erfarne E&P-selskaper som utfyller hverandre perfekt og som med stor suksess har klart å forene sine respektive sterke sider.

«Fusjonen ble gjennomført på helt riktig tidspunkt», forklarer Mario Mehren, konsernsjef i Wintershall Dea. «I fjor restrukturerte vi forretningsvirksomheten, og selskapet er nå akkurat passe stort. Vi er ledende i Europa – store nok til å være en relevant partner for de nasjonale oljeselskapene, samtidig som vi fortsatt er et uavhengig og fleksibelt selskap. Det gjør at vi kan respondere raskt i kritiske situasjoner, slik som dagens krise».

Det at vi både er et pålitelig og fleksibelt selskap kan være avgjørende når vi nå skal møte de store utfordringene som olje- og gassindustrien i dag står overfor. «Korona-krisen, nedgangen i den globale økonomien samt historisk lave olje- og gasspriser utgjør en virkelig stresstest for industrien», sier Mehren.

«Vi kommer til å bestå denne utholdenhetsprøven ved at vi bygger videre på den spisskompetansen vi har opparbeidet oss.» Wintershall Dea har allerede gjort noen av de nødvendige forberedelsene. Sammenlignet med konkurrentene har vi lave produksjonskostnader, betydelige reserver og en strategisk balansert portefølje med særlig vekt på naturgass. Wintershall Dea er dermed også godt rustet for dagens krise.

«Vi kan være stolte av det vi har skapt i året som har gått: et vellykket selskap og et fantastisk team», fortsetter Mario Mehren idet han markerer selskapets ettårsjubileum. «Det er medarbeiderne våre, omtrent 2800 kolleger verden over, som har gjort denne vellykkede sammenslåingen mulig med sin entusiasme og sitt tydelige engasjement. Det er de som har gitt liv til det nye selskapet. På vegne av konsernledelsen ønsker jeg å rette en stor takk til dem! Til sammen har vi nesten 250 års erfaring og et helt år med felles historie – en historie som vi nå skal fortsette å skrive på, til tross for disse vanskelige tidene.»

Helt fra starten av sammenslåingen hadde vi fokus på fortsatt pålitelig og effektiv produksjon, altså å opprettholde kontinuiteten i virksomheten, og i tillegg var vi opptatt av tilstedeværelse i nye markeder. Det siste året har vi imidlertid også gjort fremskritt på andre områder, som for eksempel delt bedriftskultur, introduksjon av en ny driftsmodell samt det å utnytte mulighetene for synergier.

«Under den nåværende korona-krisen tjener vi utvilsomt på at vi allerede for ett år siden lanserte nye digitale samarbeidsløsninger i forbindelse med sammenslåingen. Det gjør at vi i dag kan samarbeide effektivt globalt i selskapet», sier Mehren.

Innen utgangen av 2019 hadde vi allerede skapt synergier til en verdi av mer enn 100 millioner euro, noe som var mer enn forventet. Synergiene ble i stor grad skapt takket være tiltak i Mexico, Egypt og Norge, i tillegg til besparelser innen anskaffelser samt organisatoriske kostnadsbesparelser. Fra og med 2022 skal Wintershall Dea bestrebe seg på å oppnå kostnadsbesparelser på minst 200 millioner euro per år.

Fusjonen mellom Wintershall og DEA førte i mai 2019 til en planlagt endring i struktur og tilhørende nedbemanning. Etter konstruktive forhandlinger kom Wintershall Dea til enighet med de ansattes fagforbund og bedriftsutvalgene i de ulike landene. Målet er å sikre at nedbemanningen gjennomføres på en så sosialt ansvarlig måte som mulig.

Wintershall Dea og de ansattes representanter ble enige om omfanget av en sosialt ansvarlig nedbemanning. Totalt vil nedbemanningen ramme omtrent 1000 ansatte.

Et uavhengig og fleksibelt selskap – for Wintershall Dea er dette avgjørende for å kunne respondere raskt og fleksibelt i kritiske situasjoner, som den nåværende krisen vi befinner oss i. «Vi har en tydelig strategi. Vi fokuserer på pålitelighet og bærekraft, streng økonomisk disiplin, en balansert oppstrømsportefølje og fortsatt stabile inntekter fra våre midtstrømsvirksomheter», forklarer Mehren. Siden sammenslåingen har selskapets portefølje allerede blitt ytterligere forbedret og effektivisert gjennom en rekke salg. Wintershall Dea har virksomhet i fire regioner: Nord-Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen. I tillegg har selskapet stabile kontantstrømmer fra midtstrømssegmentet, gjennom rørledningsnettet i Tyskland og sine andeler i offshore rørledningen Nord Stream 1. «I en tid der olje- og gassmarkedet er preget av usikkerhet utgjør dette en viktig fordel», sier Mehren.

Onsdag, 20. mai 2020 vil Wintershall Dea presentere resultatene for første kvartal 2020. Kvartalsregnskap, presentasjon av resultater og ytterligere informasjon vil være tilgjengelig på nettsidene fra kl. 8 am CEST.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 800 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del