Ferdig med boringen av topphull på Nova-feltet

Stavanger
Del
Plattform Nova-Feld in norwegischer Nordsee
Nova-Feld in der norwegischen Nordsee
Foto
Wintershall Dea

Boringen av de seks topphullene på Nova-feltet i Norskehavet er ferdig tidligere enn planlagt.

Borekampanjen, som ble utført fra Seadrill-riggen West Mira, gikk ut på å bore de 3400 første metrene av de seks produksjons- og vanninjeksjonsbrønnene på Nova-feltet, som for tiden er under utbygging. Brønnseksjonene ble boret gjennom to undervannsrammer.

– Vi arbeider hele tiden med å gjøre borekampanjene våre sikrere, mer effektive og med lavere utslipp. Siden vi også denne gangen har jobbet som «One Team» med alle involverte leverandører, har vi klart å levere den første delen av Nova-kampanjen sikkert og to uker tidligere enn planlagt, sier Nils Petter Norheim, leder av boring og brønn i Wintershall Dea i Norge.

Fem av topphullene ble boret med sammenhengende gjentakende operasjoner. Etter hver operasjon gikk teamet gjennom resultatene, lærte av arbeidsoppgavene og utviklet hele tiden ny beste praksis for operasjonene. På den måten ble både utstyr og arbeidsmetoder forbedret – og de etterfølgende boreseksjonene kunne utføres enda mer effektivt.

Den høye effektiviteten ga færre riggdager, som resulterte i mindre bruk av drivstoff og lavere utslipp. Dette er resultat av en målrettet strategisk innsats fra Wintershall Dea. West Mira er i tillegg utstyrt med en hybrid batteriløsning, som ytterligere minsker det miljømessige fotavtrykket fra borekampanjen.

– Med boringen av topphullene, har Nova-prosjektet nok en gang passert en milepæl tidligere enn planlagt. Nå fortsetter vi. Planen er å levere tre produksjonsbrønner og tre vanninjeksjonsbrønner trygt før oppstart av feltet i 2022, sier André Hesse, prosjektdirektør for Nova-utbyggingen.

Borekampanjen vil pågå gjennom det meste av 2021

PRESS CONTACT

Del